Det har vært en ganske vill høst, der norske kraftmagasiner har gått fra å ha historisk lite vann, til å fylles opp til over normalnivåene.

Det har vært vått og mildt over tid, som har har gitt mer vann i magasinene på tidspunkter der tappingen normalt er i gang.

Les også: Svært gode nyheter om norske kraftmagasiner- rasjoneringsfaren er i praksis over

Utviklingen har i løpet av få uker fullstendig utradert frykten for strømrasjonering til våren. Eksport av strøm er nå igjen blitt normalen, uten at det lenger medfører bekymring for at det skal bli tomt.

Dette bekreftes nå av Statnett, som nå friskmelder det norske kraftmarkedet med å senke farenivået fra gult til grønt:

- Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Nå har vinteren startet

Men nå er det ikke lenger noen tvil: Nye tall fra NVE viser at mengden vann i norske vannmagasiner var på vei ned i forrige uke.

- Ved utgangen av uke 46 var fyllingsgraden i Norge på 80,5 prosent. Gjennom uka sang magasinfyllingen med 1,4 prosentpoeng, skriver NVE i en melding.

Det er en nedgang omtrent som normalt, og magasinfyllingen ligger fortsatt litt over normalen i Norge som helhet. Det var nedgang i alle landets fem prisområder.

Nye gode nyheter fra sør

Det viktigste vannkraftområdet på sørvest-landet (NO2) er nå det eneste området hvor det nå er mindre vann enn normalt for årstiden.

Magasinfyllingen her toppet seg i forrige uke på 75,1 prosentpoeng, som er 6,6 prosentpoeng mindre enn normalen.

Selv om magasinene her igjen pekte nedover, var tappingen av magasinene i landsdelen mindre enn normalen for årstiden. Dermed ble faktisk avstanden til normalen redusert fra 6,6 til 6,1 prosentpoeng.

Strømprisene er tilbake på høyere nivåer

Det at kuldegradene er tilbake, betyr også at de uvanlig lave strømprisene som preget starten av november er historie. Samtidig er gassprisene på vei oppover igjen.

Strømprisen vil torsdag igjen bevege seg over 2 kroner per kWh i gjennomsnitt i Sør-Norge.

Derfor friskmelder Statnett markedet

Meldingen om at Statnett friskmelder markedet kommer omtrent samtidig med at NVE la frem sine tall. Det er ikke tilfeldig.

Statnett skriver følgende om hvorfor de nå nedjusterer farenivået:

- Magasinfyllingen i Sør-Norge var svært lav ved inngangen til høsten, og Statnett har fulgt situasjonen tett sammen med energimyndighetene. Kraftprodusentene har rapportert ukentlig om både magasinfylling og disponering av vannet i magasinene. Vi har siden sommeren hatt uvanlig lav kraftproduksjon, mye import og lavt forbruk. Fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge har steget med 22,1 prosentpoeng på 7 uker. Dette tilsvarer 12,7 TWh og har bidratt til at magasinfyllingen nå er over medianen for budområdene NO1 og NO5 og bare 2 TWh under medianen samlet for Sør-Norge. Fyllingssesongen er normalt over i november.

Hilde Tonne i Statnett kommenterer det på følgende måte:

- Vi ser at rapporteringsordningen har hatt effekt og at kraftprodusentene sparer vann. Det er viktig og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, understreker Hilde Tonne.