– Vi har kommet langt med arbeidet, men det gjenstår fortsatt en del kunder som ikke har svart, og som vi fremdeles ikke har riktige dokumenter på. Vi arbeider med å purre og kontakte disse slik at vi skal komme helt i mål, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB til vi.no

DNB skriver til kundene på nett at de har frist på 10 dager fra de har mottatt brevet til legitimere seg.

Les også: Massive køer utenfor DNB: - I ytterste konsekvens kan kontoen bli sperret

Ventetid på pass byr på problemer

Lange ventetider med å skaffe seg pass, for å legitimere seg kan å by på problemer for DNBs kunder. Det er leveringsproblemer på både pass og ID-kort, og politiet har varslet at levering før ferien kan bli utfordrende. Situasjonen er forventet å normalisere seg på senhøsten.

– Dersom du ikke har fått passtime etter fristen er du nødt til å opplyse om når du har fått passtime slik at vi kan følge opp og du får muligheten til å relegitimere deg, sier DNB til vi.no.

I mars skrev Nettavisen om lange køer, tidvis på 100 meter flere dager på rad utenfor DNBs kontor i Oslo sentrum.

Dette skyldes krav fra norske myndigheter til identifisering av bankkunder i henhold til hvitvaskingsloven. Dersom bankene ikke har tilstrekkelig informasjon eller dokumentasjon på kunden, må de legitimere seg på nytt (se faktaboks lenger ned i saken).

Hvis kunden velger å ikke identifisere seg, vil vedkommende i verste fall miste adgang til kontoen og banken kan avvikle kundeforholdet.

DNB uttalte til Nettavisen at de hadde tre måneder på å legitimere seg.

Kontoen kan bli sperret

På spørsmål om kontoen ville bli sperret og man ville miste pengene man hadde på konto, svarte Korsberg Dalsbø:

– Hvis vi ikke får kontakt med kunden etter flere forsøk over lengre tid, kan kontoen bli sperret. I disse tilfellene vil vi sende et brev hvor vi ber om informasjon om hvor pengene på konto skal overføres. Kunden kan når som helst legitimere seg med gyldig oppdatert informasjon, ta kontakt og få kontoen åpnet igjen hvis dette skjer, sa Marte Amundsen Vilming, pressekontakt i DNB, til Nettavisen.