12. september 2018 går fem personer på et fly i Bodø, og skal ikke komme tilbake før 11 dager senere.

De er valgt inn på fylkestinget i Nordland. Der skal de være med å bestemme utviklingen av videregående skole, fylkesveier, offentlig transport og tannleger.

Tre år tidligere gjorde de et svært dårlig valg der omtrent 40 prosent av oppslutningen forsvant. De sitter i opposisjon uten reell makt.

I løpet av de neste dagene skal studieturen ta dem innom tre av USAs aller mest kjente millionbyer. I fylket de selv representerer har den største byen om lag 56.000 innbyggere.

– Det er nok en fordel at noen av oss i fylkespolitikken hever blikket litt og tilegner oss kunnskap utover vår egen bakgård, flere burde valgt vårt eksempel, forklarer Frps gruppeleder Richard Dagsvik til Nettavisen.

Penger uten føringer

Regningen for turen betales av en av landets minst kjente og mest hemmeligholdte støtteordninger for politikere, kalt gruppestøtte. Nettavisen vil i flere saker gi et lite innblikk i hvordan disse pengene brukes.

I motsetning til på Stortinget, er bruken av fylkesgruppenes midler som regel unntatt offentlighet. Nordland er et sjeldent tilfelle der det er mulig å få detaljert innsyn i hva pengene brukes til.

I 2015 fikk Frp 10,7 prosent og fem mandater i fylkestingsvalget i Nordland. Det gav dem litt over 200.000 kroner i året i gruppestøtte.

Ifølge partiloven er disse pengene helt uten føringer, og kan brukes akkurat slik deltidspolitikerne selv vil. Helt adskilt fra dette fikk Nordland Frp som fylkesparti omtrent 1 million kroner i offentlig støtte i 2018.

Studieturen til Amerika

Frps gruppe kaller selv turen for «Progress party from Nordland county council to the U.S.».

Reiseruten var som følger:

 • Tre dager i Seattle i Washington.
 • Fire dager i Houston i Texas.
 • To dager i New York City.

På turen hadde to av Frp-representantene med seg hver sin partner, eller «ledsager» som de omtales i reiseregningene. I etterkant ble disse skilt ut fra reiseregningene, men begge fikk dekket både hotellopphold og taxiturer.

Skattebetalerne tok blant annet regningen for:

 • Flybilletter
 • Restaurantregninger for tusenvis av kroner med kvitteringer som ikke spesifiserer hva som ble kjøpt
 • Taxi- og Uber-turer for til sammen 14.000 kroner
 • Lunsj til ikke-navngitte gjester fra det norske generalkonsulatet i Houston

Frps Bjørn Larsen har selv dokumentert reisen for velgerne ved å dele bilder på Facebook både underveis og i etterkant. Ingen av de andre i fylkesgruppa delte bilder på sosiale medier.

Larsen er kjent med at Nettavisen jobber med denne saken, men har ikke besvart våre henvendelser.

Dette gjorde de

I programmet, som politikerne har lagt ved reiseregningene, legges det opp til faglig innhold. I Seattle skal de på

 • Omvisning på landemerket Space Needle
 • Krabbekonferanse på Leif Erikson Lodge
 • Møte med de norskamerikanske Deadliest Catch-stjernene Sig og Edgar Hansen
 • Laksetitting
 • Dessert hjemme hos nevnte Sig Hansen
 • Konsert med countrystjerne Toby Keith med meet and greet-billetter under Washington State Fair

Turistopplevelser som konsert og omvisninger ble ikke dekket av fylket.

I Houston var fylkesgruppa, ifølge programmet, innom blant annet

 • Møter med norske næringsinteresser gjennom generalkonsulatet, Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners
 • Møte med en republikansk kongresskandidat
 • Møte med representanter for Harris County, som huser byen Houston, med sine 4,5 millioner innbyggere
 • VIP-omvisning på Johnson Space Center (NASA)

Turen ble avsluttet med to dager i New York City, der programmet besto av et tre timers besøk med den norske ambassadøren og andre norskansatte i utlandstjenesten.

Gruppestøtten dekket 138.000 kroner av Frp-representantenes USA-utgifter. Flybillettene ble dekket av et tilskudd til fylkesgruppen fra fylkespartiet, og dette er derfor unntatt innsynet Nettavisen har har fått gjennom Nordland fylkeskommune. Frp bekrefter at det var slik flybillettene ble dekket.

Gruppeleder: – Styrke for demokratiet

Dagfinn Olsen var gruppeleder under turen, men har nå gitt stafettpinnen videre til Richard Dagsvik, etter selv å ha danket ut tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i kampen om stortingsplass i 2021.

– Hvorfor bestemte dere dere for å besøke tre av USAs mest kjente storbyer?

– USA har mange byer som er mer kjente en de vi valgte å besøke, at valget falt på disse byene var basert på kunnskapen som vi ønsket å få. Seattle er USAs viktigste fiskerihavn, Houston og Texas er USAs viktigste område innenfor olje og gass samt fornybar energi, og New York er stedet hvor FN er lokalisert, sier Richard Dagsvik, som selv var med på turen, til Nettavisen.

– Hvordan fikk Nordland bedre politikk av denne turen?

– Som du nok vet er vi i opposisjon i Nordland, noe som gjør at vår fortreffelige politikk ikke blir applaudert av et fylkesråd styrt av Sp/Ap. Svaret kunne således være at Nordland ikke tjente politisk på vår kunnskapsinnhenting, sier Dagsvik.

– Allikevel vil jeg påstå at økt kunnskap blant de folkevalgte, på et bredt faglig nivå, ikke bare er påkrevd, men også en styrke for demokratiet. Politikere som faglig faller igjennom i debatter og lignende, blir raskt fremhevet i media som eksempel på hvor dårlig det står til blant de folkevalgte. Denne turen ga oss viktig kunnskap på ulike områder som vi i neste omgang kunne bruke til å utføre vårt verv som fylkespolitikere i Nordland.

– Ikke bare regionale saker

Dagsvik mener at de på fylkeskommunalt nivå også har et større ansvar:

– Som politikere i Nordland så er vi ikke bare forelagt regionale saker som omhandler Nordland, men vi er også en høringsinstans til nasjonale saker som regjeringen fremmer. Nasjonale høringssaker har for øvrig tatt en betydelig større andel av saksmengden i Nordland Fylkeskommune de siste årene, da fylkesrådet ikke er av de ivrigste til å fremme egenproduserte saker. Da er det nok en fordel at noen av oss i fylkespolitikken hever blikket litt og tilegner oss kunnskap utover vår egen bakgård, flere burde valgt vårt eksempel.

– Hvorfor tok dere med følge?

– Det er korrekt at noen av deltakerne valgte å ta med følge på denne turen. Hva som er grunnen til at noen ønsker å ta med sin bedre halvdel på slik reise, får være en vurdering hver enkelt gjør seg, uten at jeg kan forklare på vegne av andre.

– Undertegnede hadde selv med følge. For egen del kan jeg si at å dele slike opplevelser med sine nærmeste er en berikelse i seg selv og kan anbefales. Dette burde ikke fremkalle behov for ytterligere forklaring. Det som må poengteres er at alle som hadde med følge bekostet selvfølgelig disse utgiftene selv. I dette tilfellet var de som var med som ikke tilhørte fylkestingsgruppen, også aktive politikere på kommunenivå og hadde også således et faglig utbytte av turen. Igjen selvfølgelig på egen regning.

Frps gruppemidler dekket hotellopphold og taxiturer for samboerne til Dagsvik og Larsen.