Debatten om politiet bør kunne bruke hijab har igjen blusset opp. Enkelte land har allerede tillatt det som del av politiuniformen, men i Norge har skepsisen vært veldig sterk både blant politikere og folk flest.

Etter et KrF-utvalg gikk inn for å tillate hijab som del av politiuniformen bekreftet fredag nestlederen i partiet, Olaug Bollestad, at hun er åpen for det.

Les mer: Bollestad åpen for å tillate hijab i politiet

Åpen for hijab

– Mitt utgangspunkt, på generelt grunnlag, er å ha plass for å bruke hijab, sier Bollestad. Hun er for tiden fungerende partileder ettersom Kjell Ingolf Ropstad er i pappaperm.

Hun presiserer at hun vil lytte til argumentene før hun tar en endelig beslutning.

– Men jeg er åpen for at vi skal ha plass for at folk kan vise sin tro, og for mange er hijab en viktig del av troen. Jeg vil se på hva som ligger der av argumentasjon, så skal jeg ta den vurderingen etterpå, sier KrF-nestlederen.

Kommentar: Selvsagt helt uaktuelt å tillate bruk av nikab og hijab blant uniformerte politifolk

Forslaget fra utvalget har møtt kraftige reaksjoner i kristne kretser. Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen reagerte kraftig på forslaget. Han mener partiet overvurderer hvor positiv deres egne velgere er til islam og bruk av både hijab og niqab.

I en fersk undersøkelse kom det frem at nordmenn flest er langt fra positive til islam som religion. 52 prosent sier verdiene i islam er uforenlig med grunnleggende verdier i det norske samfunnet.

Les mer: 500.000 nordmenn åpne for at politiet kan bruke nikab

– Lefler med islamisme

Bollestads uttalelser har fått det til å koke over for stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen.

– FrP tar fullstendig avstand fra Bollestads lefling med islamistiske symboler. Det er skremmende at Krf av alle åpner for at staten skal utrykke sin makt gjennom islam, sier han til Nettavisen.

Han mener det er prinsipielt problematisk ettersom politiet representerer statens maktmonpol, og bør være nøytralt.

– Politiet representerer statens maktmonopol. Deres legitimitet er fullstendig avhengig av å fremstå objektivt og religionsnøytrale. Dersom dette endres, vil det få grunnleggende konsekvenser for politiets tillit. Det vil bety økt konfliktnivå, polarisering og mindre respekt for loven, sier den tidligere justisministeren.

Les mer: Rapport: 47 prosent mener integreringen i Norge fungerer dårlig

Han sender også ballen videre til nåværende justisminister Monica Mæland, og forventer at hun avviser forslaget.

– Jeg forventer at justisminister Monica Mæland tydelig avviser Bollestad og hennes støtte til hijab i politiet. Regjeringen bør være forsiktig med å utfordre Frp i denne saken, sier han.

Nettavisen har vært forsøkt å få en kommentar fra justisministeren. Hennes politiske rådgiver, Kristoffer Aardal Hanssen skriver i en SMS:

– Jeg oppfatter dette som en del av en programprosess internt i KrF. Regjeringen styrer på bakgrunn av Granavolden-plattformen, hvor det er et eget punkt som adresserer denne problemstillingen.

Les også: Over halvparten av fattige barn i Norge er barn av innvandrere

I plattformen er det klart at regjeringen ikke vil tillate religiøse klesplagg eller symboler i tilknytning til statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen.