De siste årene har Frp fått gjennomslag for flere kutt i ordningen som eldre innvandrere har benyttet. Nå vil partiet fjerne hele ordningen med supplerende stønad, skriver Aftenposten.

– Hvis du kommer til Norge og ikke har bodd her lenge nok eller ikke arbeidet lenge nok til å få pensjon, da er det økonomisk sosialhjelp som gjelder. Det må være likt for alle, sier Frps Erlend Wiborg. Han leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

For å få en full minstepensjon må man ha bodd i Norge i 40 år. Innvandrere og flyktninger som kommer til Norge som godt voksne, rekker ikke det før de fyller 67.

De kan i stedet få en såkalt supplerende stønad, som gis for ett år av gangen. Stønaden er et alternativ til sosialhjelp og er behovsprøvd og skattepliktig. Reiser man utenlands i mer enn tre måneder sammenhengende, mister man stønaden.

Ordningen ble innført fra årsskiftet 2006 og har vært gitt til personer over 67 år med kort botid som har lav eller ikke opptjent pensjon i Norge. Stønaden skulle opprinnelig sørge for at denne gruppen fikk en stønad på nivå med ordinær minstepensjon.