Etter en sterk vekst i millioner sendt ut av landet, vil Frp-leder Siv Jensen forby sosialhjelpmottakere å sende penger til hjemlandet. Partiet vil nå vurdere et system der folk som mottar sosialhjelp skriver under en avtale om ikke å sende penger ut av landet.

Bakgrunnen er sterk vekst i pengeoverføringer, ifølge tall Nettavisen har innhentet.

Mens 42 prosent av alle fra Somalia mottar sosialhjelp, er det en eksplosiv vekst i pengestrømmen fra Norge til Somalia. Først halvår i år ble det sendt 280,4 millioner kroner, eller en vekst på 52 prosent fra samme periode i fjor.

- Vi vet ikke om det er de samme personene som mottar sosialhjelp som sender penger ut av landet. Men tallene viser at det er grunn til å spørre seg om det er en sammenheng, sier Fremskrittspartiets leder, finansminister Siv Jensen, til Nettavisen.

Tall Nettavisen har fått fra Skatteetaten viser at privatpersoner overførte 1,75 milliarder kroner ut av landet første halvår. Dette er overføringer som er rapportert til valutaregisteret, og statistikken viser at land med store innvandrergrupper til Norge mottar høye beløp.

Land 1. halvår 2018
1. halvår 2019
Vekst
Vekst i prosent
Somalia 184,9 mill.
280,4 mill.
95,5 mill.
52 %
Pakistan
180,5 mill.
219,2 mill.
38,6 mill.
21 %
Fillipinene
99,0 mill.
86,8 mill.
- 12,2 mill.
- 12 %
Afghanistan 91,4 mill.
92,5 mill.
1,1 mill.
1 %
Romania
64,2 mill.
69,9 mill.
5,6 mill.
9 %
Thailand
60,7 mill.
69, 1 mill.
8,4 mill.
14 %
Polen 60,6 mill.
48,6 mill.
- 12,0 mill.
- 20 %
Kenya
53,5 mill.
54,5 mill.
1,0 mill.
2 %
Tyrkia 41,9 mill.
49,0 mill.
7,1 mill.
17 %

Landene på listen er både typiske hjemland for arbeidsinnvandrere - som Polen og Pakistand - og land som har brakt mange flyktninger til Norge, som Somalia og Afghanistan.

Men ingen land er i nærheten av Somalia både når det gjelder vekst i pengestrømmen som sendes, og kronebeløpet. Målt per innbygger i Norge sender somalierne nesten 15 ganger mer penger til hjemlandet enn polakker gjør.

42 prosent mottar sosialhjelp

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at drøyt 100.000 barn lever i familier som har vedvarende lav inntekt. Dette gjelder særlig innvandrerfamilier, og spesielt somaliske familier.

De siste årene har utbetalinger til sosialhjelp økt sterkt, fra 4,5 milliarder kroner i 2012, til 7,0 milliarder i 2018. Annen statistikk viser at 42 prosent av innvandrere fra Somalia mottar sosialhjelp - samtidig som den samme folkegruppen også sender penger ut av landet.

- Sosialhjelp er et sikkerhetsnett

Finansminister Siv Jensen mener at de nye tallene gir grunnlag for å tenke nytt, og hun er spesielt opptatt av om pengestrømmen betyr at barn lever under fattigdom i Norge fordi foreldre sender sosialhjelpen hjem til slektninger eller andre formål i Somalia.

Nå vurderer Siv Jensenb å nekte sosialhjelpmottakere å sende penger ut av landet: - Vi må sikre at pengene brukes til det formålet det er tiltenkt. Sosialhjelpen er et
sikkerhetsnett som skal sikre livsoppholdet til mottakeren. Det gis også ekstra penger til barnefamilier for å sikre at barna ikke lider under fattigdom, sier Siv Jensen til Nettavisen.

- Sosialhjelp utbetales for å sørge for livsopphold her i Norge. Dersom det er tilfelle at disse pengene sendes ut av landet, må vi ta grep. Det er legitimt å stille spørsmålstegn ved om disse barna har det best mulig dersom man sender pengene ut av landet.

- Hårreisende uklokt

Finansministeren ser for seg et system hvor sosialhjelpmottakere skriver under på en avtale når de får sosialhjelp, og at NAV Kontroll følger opp med stikkprøver.

- Vi kan ikke ha et system som lar seg utnytte på denne måten, og derfor må vi tørre å stille strengere krav. Det handler om barnas beste. Det å sende penger til opprinnelseslandet, i stedet for å bruke pengene på barn og familie, er hårreisende uklokt, hemmer integreringen og går utover barna, mener Frp-leder Siv Jensen.