Tirsdag morgen koster 1 dollar 9,20 kroner i valutamarkedet, 1 euro 9,80 kroner. For en snau måned siden var de tilsvarende kursene 8,55 kroner og 9,46 kroner.

Mot dollar har ikke kronen vært så svak siden november 2020 (se grafen under), men mot euro må vi ikke lenger tilbake enn midten av mars.

Les også: Frykten herjer i aksjemarkedene - børsen raser

Kombinasjon

– I slutten av forrige uke var det en kraftig dreining mot lavere risiko i markedene, som senket kronen. Det skyldtes ikke så mye uroen i markedene, men mer som en konsekvens av reprisingen i rentemarkedene, sier sjefstrateg Erica Dalstø i SEB til Nettavisen om kronesvekkelsen.

– Vi tror det er en kombinasjon av lavere oljepris, men ikke minst av sure aksjemarkeder. Vi har erfaring for at kronen svekkes når det er «risk off» i markedet og flukt til trygge havner, istemmer sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

«Risk off» betyr at investorene ønsker mindre risiko når de plasserer penger. De velger da de største og mest likvide markedene, som det amerikanske, og ikke det lille og mer eksotiske norske kronemarkedet. Dollar er verdens mest handlede valuta og sees på som det tryggeste i urolige tider.

Les også: Sommerferie med sjokkpriser: - Må betale mer fordi de er for sent ute

Fulgte ikke etter

Reprisingen i rentemarkedet innebærer at investorene ser for seg enda kraftigere renteøkninger i både USA og Europa for å få kontroll på den skyhøye prisstigningen. Forventninger om slike renteøkninger gjør det mer attraktivt å plassere penger i dollar og euro.

– Og selv om rentene på både amerikanske og europeiske lån med kort løpetid steg, fulgte ikke de norske rentene etter. Det betyr at rentedifferansen var negativ for den norske kronen.

– Mandag falt også oljeprisen, som bidro til en svakere krone. Med andre ord har de tradisjonelle kortsiktige driverne for kronen vært negative, sier Dalstø.

Den viktige 3-måneders norske pengemarkedsrenten (NIBOR) ligger på drøyt 1,20 prosent og har falt markert de seneste ukene. Det betyr isolert sett at det ikke er så attraktivt for investorene å putte pengene i det norske rentemarkedet.

Prisen på ett fat nordsjøolje ligger nå på drøyt 101 dollar per fatet, etter å ha vært oppe i 115-120 dollar for noen uker siden

Les også: Lavrov: Nato heller bensin på bålet

Importsmell

En svakere krone gjør norske varer mer konkurransedyktige i utlandet, men vi får en smell i form av høyere importpriser og eksempelvis dyrere utenlandsferier. USA-ferier er i løpet av kort tid blitt over 7 prosent dyrere hvis vi ser på valutakursene isolert.

Ettersom det for tiden er en svært høy prisstigning i både USA og Europa, blir også importvarene ekstra dyre gjennom den svake kronen.