– Dersom Statnett øker nettleien med en øre, gjør ikke det så mye for meg som forbruker. Men for industrien tilsvarer en øre rundt 400 millioner kroner ekstra i nettleie per år. Det er dramatisk når du ser hvor store mengder kraft som foredles i for eksempel aluminiumsbedriftene, som har slitt de siste årene, sier Frode Alfheim.

Industri Energi-toppen ble mildt sagt overrasket da han leste at regjeringen foreslo et utbytte fra Statnett på 908 millioner kroner i 2021.

Han mener utbyttet vil føre til at Statnett skrur opp nettleien, noe som vil bidra til å svekke konkurransekraften til norske industribedrifter - som står for en tredjedel av strømforbruket i Norge.

– Det er disse som får regningen når Statnett må øke tariffene som en følge av at staten tar utbytte, sier Alfheim.

Han får støtte av tillitsvalgt Arve Baade, som jobber på aluminiumsverket til Hydro i Sunndal.

– Hvert øre teller slik vi ligger an nå. En økning i nettleien ville påvirket bunnlinjen vår enormt, og et statlig utbytte fra Statnett nå er galskap, sier Arve Baade og fortsetter:

– Vi trenger å vedlikeholde anlegget og maskinene våre. Markedssituasjonen er vanskelig nok allerede, og et statlig utbytte fra Statnett vil ikke hjelpe oss akkurat.

Les mer: Planene til politikerne og næringslivet gjør Guro (29) rasende

Har økt utbyttene dramatisk de siste årene

Fagforeningssjef Alfheim viser til at industrien allerede sliter med små marginer, og at en høyere strømregning kan velte bedrifter som så vidt holder seg flytende i dag.

– Vi må gjøre noe for å hindre at industrien stenger ned, og da er det skuffende å se at regjeringen nærmest tredobler utbyttet sammenliknet med nivået fra 2018. Disse pengene burde Statnett beholdt, sier Alfheim.

Det foreslåtte utbyttet på 908 millioner kroner er noe lavere enn årets utbytte på 1,1 millioner kroner, men langt høyere enn utbyttenivået fra 2018 og 2019 som var på henholdsvis 326 millioner og 484 millioner kroner.

Statnett opp til investeringer verdt mellom fire og seks milliarder kroner hvert år fremover, ettersom store deler av nettet er gammelt, og flere anlegg nærmer seg slutten av forventet levetid. Derfor bør utbyttet avblåses, mener forbundsleder Alfheim.

– Vi mener Stortinget bør avstå fra å hente ut utbytte fra Statnett for å sikre konkurransekraften til industrien og for å legge til rette for en rettferdig nettpolitikk, sier Alfheim.

Les også: Store forskjeller i arbeidsmarkedet: Sjekk hvilke bransjer som ser lyst og mørkt på 2021

Bru mener utbyttet ikke påvirker nettleien

Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med Statnett, som ikke ønsker å svare på om regjeringens foreslåtte utbytte vil få konsekvenser for nettleien fremover. Statnett viser til at eier Olje- og energidepartementet må svare på hvorvidt nettleien vil gå opp.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) skriver i en e-post til Nettavisen Økonomi at omfattende regulering av nettselskapene - inkludert Statnett - sikrer at inntektene over tid dekker kostnader ved drift og avskrivning av nettet.

– Hvor mye utbytte eierne tar ut av nettselskapene har ingen betydning for nettselskapets inntektsramme, og derfor heller ikke for nettleien. Det som er avgjørende for nivået for nettleien, er hvor mye selskapet investerer og hvor mye penger de bruker på drift og vedlikehold, og hvor effektivt selskapet utfører disse oppgavene, skriver Bru.

Les mer: Høyre-regjeringen selger norske skoger til Tyskland

Hun minner om at Statnett også har vil redusere sin andel av nettleien med nesten en fjerdedel neste år som et krisetiltak for å hjelpe næringslivet og husholdningene i lys av pandemien. Olje- og energiministeren er også uenig i at konkurransesituasjonen til industrien tynges av situasjonen i kraftbransjen i dag.

– Vi har et overskudd på fornybar og utslippsfri kraft i dag, og det forventes et overskudd også i mange år fremover. Vi har flere virkemidler som skal bidra til at norsk industri bevarer sitt konkurransefortrinn, sier Bru.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier imidlertid at han ikke blir betrygget av svaret fra Bru:

– Uansett avkastningsnivå vil enhver krone fjernet fra et nettselskap redusere kapital for kommende år. Statnetts merinntekter fra blant annet utenlandsforbindelser er gjentatte ganger sagt at skal redusere nettleien. Det er knekkende likegyldig om flaskehals-inntektene er høyere eller lavere enn forventet, sier Alfheim og fortsetter:

– Alle inntekter skal komme forbrukerne til gode. Dette er gjentatt av regjeringen og Stortinget mange ganger i behandling av utenlandskabler og nye EU-direktiver.

Les også: Equinor holder petroleumsanlegg stengt i ett år etter brann

Les mer: Korona-kommunikasjonen skurrer - og dugnadsånden står for fall