Frykter bomring-lekkasje i Oslo

Bomstasjon sett fra Bygdøylokket mot Skøyen i Oslo. 1. juni innføres det flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus, og adm. direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstand Forening tror hans medlemmer vil merke effekten. 

Bomstasjon sett fra Bygdøylokket mot Skøyen i Oslo. 1. juni innføres det flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus, og adm. direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstand Forening tror hans medlemmer vil merke effekten. 

Oslo Handelsstands Forening tror handelslekkasjen fra Oslo til Akershus øker når de nye bomstasjonene kommer 1. juni.

Fra og med 1. juni vil det totalt være 83 bomstasjoner i Oslo, fordelt på tre bomringer. Det kommer en ny, indre ring med toveis betaling, i hovedsak langs Ring 2 og med «armer» til Grefsen og Trosterud.

Dagens bomring i Oslo får betaling begge veier, mens bilister som skal inn til Oslo fra Romerike og Follo må gjennom en tilsvarende bomring som Bærumsringen i vest.

Adm. direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF) sier de selvfølgelig er bekymret for at bomstasjonene kan virke negativt på omsetningen til medlemsbedriftene.

NA+: Her kommer bommene i Oslo: Zoom inn på kartet og sjekk din gate

Omsetningen flyttes

- Vi tror ikke den totale omsetningen endres. Men mye tyder på at omsetning flyttes, og at åpningen av de nye bomstasjonene i Oslo ventes å ha konkurransevridende effekter, sier Næss til Nettavisen Økonomi.

- Vi venter også at kjøpesentra og butikker i Akershus kan tjene på at alle som bor utenfor bomstasjonene i Oslo heller vil kjøre ut av byen enn inn i byen, fortsetter han.

Næss sier at de ønsker ikke å spekulere for mye på de lokale endringene som følge av de nye bomstasjonene.

Klare tendenser

- Men det er nærliggende å tenke at handelslekkasjene fra Oslo til Akershus øker, sier Næss, og peker på følgende:

  • Folk i Groruddalen handler stadig mer på Strømmen og i Lørenskog.
  • I Oslo vest øker handelen mot CC Vest (akkurat innenfor bygrensen, red.anm.) og mot Sandvika Storsenter.
  • I Oslo sør øker handelen mot Kolbotn og Ski.
  • Grensehandelen med Sverige motiveres ytterligere av de nye bomstasjonene.


Næss spår at de nye bomstasjonene i Oslo vil påvirke forbrukerne til å velge handlesteder som medfører minst mulige transportkostnader.

Ikke nevneverdig

- Vi tror forbrukerne i større grad vil velge handlesteder i sine nærområder og lokale kjøpesentra. Samtidig vet vi fra tidligere at forbrukerne ikke lar seg påvirke nevneverdig i adferd når bompengekostnaden øker eller drivstoffprisene øker, sier han.


I en tidligere undersøkelse som analysebyrået YouGov gjennomførte for OHF, svarte 22 prosent av de spurte at bompengeprisen ikke har noen betydning. 27 prosent oppgav i undersøkelsen at prisen må være over 50 kroner før de lar bilen stå. Nesten en av to svarte at de lar bilen stå om en passering vil koste under 50 kroner per gang.

- Når det gjelder den bilbaserte handelen, vil nok fortsatt forbrukerne oppsøke sine innkjøpssteder for møbler, byggevarer, elektronikk osv., selv om de fremover må betale mer i bompenger, kommenterer Næss.

Lokalsentrene øker

Den årlige Osloanalysen kartlegger handelsutviklingen i Oslo og Akershus. Tallene for 2018 er ennå ikke klare, de kommer i begynnelsen av juni.

Men 2017-tallene viste blant annet at bydelene Ullern, samt Vestre og Nordre Aker var omsetningsvinnerne. Serveringsvirksomhetene i Oslo sentrum gikk bra, med en omsetningsvekst på 9 prosent.

- Hvordan tror dere de nye bomstasjonene vil påvirke de lokale handelsstrømmene innenfor de ulike ringene?
- For områdene mellom Ring 2 og Ring 3 venter vi at lokalsentrene øker. Lokalsentre der mange bor, vil selvsagt dra fordel av denne effekten, svarer Næss.


Butikkdød

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) advarte nylig under en byutviklingskonferanse mot butikkdød i Oslo sentrum. Det var imidlertid det endrede handlemønsteret som fikk hovedskylden for den dystre spådommen, ikke bomringen og redusert tilgjengelighet for parkering.

Næss sa på den samme konferansen at OHF ikke er imot et bilfritt sentrum, men at det er utopi å tro at bilen skal helt bort.

- Vi er opptatt av mobiliteten for å komme seg til sentrum. Sentrum må heller ikke bli bare hoteller, restauranter og barer. Et sentrum uten handel er et kjedelig sentrum, advarte han.

- Hva tror du bomringene betyr for handelen i Oslo sentrum?
- Innenfor Ring 1 betyr nok ikke dette så mye, da vi vet at under 9 prosent av sentrumshandelen er bilbasert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.