Regjeringen lanserte tidligere i høst en støtteordning for strømintensive bedrifter som ikke kunne nyte godt av de gunstige fastprisavtalene til de største bedriftene. Nå kommer det også en fastprisordning for de mindre bedriftene, men strømregningen for fjerde kvartal tynger.

Da kan utsatte bedrifter be om strømstøtte, der det er satt av 3 milliarder kroner som potensielt kan hjelpe 20.000 bedrifter.

Utfordringen er at det er bare fire uker til søknadsfristen går ut i begynnelsen av desember.

– Ja, det er en veldig kort søknadsfrist, og vi er også bekymret for at denne ordningen skal basere seg på tidligere komplisert kontrollordninger. Kombinert med med den korte fristen, tror vi at få vil benytte seg av ordningen, advarer administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge overfor Nettavisen.

Holder på nyåret

Han mener fristen er unødvendig kort - at set er stor risiko for at vi kun faktura for oktober er på plass innen søknadstidspunktet. For desember må søkerne basere seg på estimater, i og med at strømregningen ikke kommer før på nyåret.

– Regningen kommer ikke før nyttår, så en knapp tidsfrist er ingen god begrunnelse og uheldig. Hvis regjeringen oppriktig ønsker at mange bedrifter reelt sett skal benytte seg av strømstøtten, bør fristen forlenges til ut på nyåret. Det vil gi et større handlingsrom, og bedriftene slipper å stresse, sier Aale-Hansen.

Regnskap Norge mener isolert sett ikke noe om den foreslåtte strømstøtten, om den er god eller dårlig. De peker bare på at den er vanskelig å gjennomføre praktisk slik dem nå legges opp til. Kompliserte kontrollordninger fra koronapandemien skremmer.

Det er Enova som får ansvaret med å håndtere støtten og godkjenne utbetalingene. Enova lover et effektivt system.

Fleksibelt og lettbeint

– Vi har samarbeidet med Næringsdepartementet og vår oppdragsgiver Klima- og miljødepartementet og satser på fleksibelt og lettbeint system. Vi har som ambisjon at utbetalingene kommer før jul, som er politikernes mål, sier pressesjef Eiliv Flakne til Nettavisen.

– Det er nødt til å bli et automatisk system for å kunne rekke alle søknadene?

– I utgangspunktet må et slikt system være tillitsbasert, men vi vil foreta stikkprøver. Hvert enkelt selskap må ha dokumentasjon fra revisor og regnskapsfører, men det blir nærmest automatisk, svarer Flakne.

Enova satser også på et webinar for å gi veiledning for selskapene. Flakne tror det kan skje over neste helg en gang. I tillegg oppretter Enova en egen nettside, som vil være kommunikasjonsplattformen.

Utløpsfristen for å søke er for øvrig 9. desember, da setter Enova stopp. Flakne håper de kan utbetale støtten 20.-21. desember. Aale-Hansen er likevel skeptisk.

Må bli enklere

– Erfaring fra kompensasjonsordningen var at en autorisert regnskapsfører skulle bekrefte søknaden, men det var mange kontrollpunkter, som tar tid. Kontrollarbeidet denne gangen bør gjøres på enklere måte.

– Med knappe frister og en hektisk hverdag kan det være at mange bedrifter ikke rekker reelt å søke. Ordningen virker ikke helt gjennomtenkt, fordi det er fryktelig mange søknader som skal behandles på så knapp tid, advarer Aale-Hansen.

Støtteordningen for bedriftene skal gjelde både små og større strømintensive bedrifter. Aale-Hansen frykter at for flere av de små virksomhetene kan det være kroken på døren om de ikke får støtte.

Solberg-regjeringen kom med flere støtteordninger under koronapandemien. Ordningene ble kritisert for også omfatte bedrifter som ikke trengte støtte. Utenlandske eiere kunne ta ut utbytte fra norske datterselskaper som fikk koronastøtte.

Svært omfattende

– Hva bør nå skje fremover, tar dere noe initiativ?

– Vi sender svar på høringsbrevet til Klima- og miljødepartementet. Her skriver vi at vi er svært bekymret for den korte søknadsfristen frist og advarer mot at ikke må bli for komplisert. Så får vi se hva departementet gjør.

– Hvis kontrollhandlingene blir nokså omfattende, kan vi nok si at denne strømordningen har kortsluttet. Få vil benytte seg av ordningen, frykter Aale-Hansen.

Han mener erfaringene fra pandemien viser at det ikke var vanskelig å håndtere selve kontrollpunktene. Utfordringen var at de var til dels svært omfattende.

Aale-Hansen er skuffet over dialogen med departementene om prosessen.

– Vi ga veldig tidlig signaler at vi på vegne av regnskapsbransjen vil stille opp med kontrollhandlinger og systemer og hjelpe til med søknader.

– Men så har vi ikke hørt noe før vi fikk høringsbrevet denne uken. Det er litt overraskende med en så kort frist, fordi det hadde vært verdifullt å bli involvert raskere og tettere.

Det meste er ubrukt

Han viser til lønnstøtteordningen som ble innført under koronapandemien og har pågått i flere runder.

– Ordningen er jo ferdig nå. Men det siste tallet jeg fikk referert i går, var at av de 4 milliardene det var budsjettert med, ble det kun utbetalt 1 milliard til slutt. Det viste seg at veldig mange ikke var i stand til å søke.