Gå til sidens hovedinnhold

Frykter ladekrise i Oslo: – Helt uforståelig

Tror mangel på elbilladere kan føre til at flere holder på dieselbilene sine i hovedstaden.

Da byrådet i Oslo ble gjenvalgt i 2019, lovet den politiske ledelsen å fortsette kampen mot biltrafikken gjennom en rekke tiltak. Fjerning av parkeringsplasser på gateplan, bompenger og innstramming i kjøremuligheter er blant prosjektene som har fått mye oppmerksomhet. I år har også bilfrie soner blitt et hett tema.

Men et annet tiltak er på vei som også kan føre til en drastisk nedgang i biltrafikken i hovedstaden:

Reglene for nye parkeringsplasser når det bygges leiligheter (se faktaboks), som ikke har blitt rørt på snart 20 år, er i ferd med å få en real overhaling. Byrådet ønsker en kraftig innstramming på hvor mange parkeringsplasser utbyggere som kan bygge under bakken i nye leilighetsbygg.

Et slikt grep kan ble skjebnesvangert for Oslo-byrådets uttalte mål om å bytte ut så mange diesel- og bensinbiler med elbiler som mulig, mener bilbransjen. I dag finnes det rundt 150.000 biler med diesel eller bensin som drivstoff.

– For oss er det uforståelig hvis byrådet sier nei til flere ladeplasser for fremtidens biler i fremtidens garasjer. Vi kan ikke late som om bilen ikke finnes eller skal finnes. Bilen er en del av transportløsningen i Norge i fremtiden og den er elektrisk. Et sted må du plugge inn ledningen. Dette er med på å forsinke det grønne bilskiftet , sier Christian Lagaard i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Les mer: Her er Oslos nye badeanlegg, men det er over ett år forsinket: - Jeg er skikkelig oppgitt

Åpner for ingen parkering i leilighetskomplekser i sentrum

I alle nye boligkompleks i hovedstaden skal minst 50 prosent av parkeringsplassene ha lademulighet for el- eller hybridbiler, og det skal være mulig å tilrettelegge for at samtlige plasser kan få ladepunkt senere. Camilla Ryste i NAF mener det er bra at det stilles krav som legger til rette for elbil, men:

– Det hjelper lite når byrådet samtidig strammer så kraftig til på hvor mange plasser det er lov å bygge, at mange beboere ikke vil ha sjanse til å få ladeplass til elbilen sin, sier Ryste.

Forslaget fra byrådet inneholder ikke et minimum antall parkeringsplasser per boligutbygging i Oslo sentrum, som vil si at utbyggere ikke er pålagt å legge til rette for parkering i sentrum.

– Ingen fast lademulighet gjør det vesentlig mye vanskeligere å gå over til elbil. Hurtiglading er ikke noe vanlige folk har råd til å basere seg på, sier Laagard i NBF.

Mens det i dagens lovverk er et krav om 0,65 parkeringsplasser per bolig i tett by, vil byrådet sette et minimumskrav på 0,29 parkeringsplasser og et makstak på 0,57.

I åpen by er dagens krav én parkeringsplass per bolig - dette foreslås å reduseres til minst 0,39 og maks 0,78 plasser per bolig.

Under er en oversikt over det byrådets forslag til antall parkeringsplasser per 100 kvadratmeter bruksareal:

Les mer: MDG-Bergs nye trær koster over 300.000 kroner stykket: – Galskap

Får støtte fra transportforsker

Den erfarne forskeren Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk Institutt (TØI) mener at kutt i parkeringsplasser lenge har vært synonymt med utslippskutt, fordi man regnet med at da ville færre ta seg råd eller ha mulighet til å eie eller bruke forurensende biler. Men dette er i ferd med å endre seg, skriver Fridstrøm i en kronikk fra tidligere i år.

Forskeren mener at flere elektriske kjøretøy i dag er den eneste farbare veien mot utslippsfri samferdsel, og at så mange som mulig må få tilgang på parkeringsplass med lader for å tørre å bytte ut fossilbilen.

– Hvordan tror du at byrådets tilnærming til parkeringssituasjonen i Oslo - både på gateplan og under bakken - vil påvirke hvor mange som kjøper elbil i årene fremover?

– Privat eller reservert parkering ved boligen, der folk kan sette opp sitt eget ladepunkt og i ro og mak lade batteriet over natten, er avgjørende for om folk kjøper elbil. Det er mye viktigere enn ladestasjoner langs stamveiene, sier Fridstrøm.

– Betyr det at du mener at et makstak i nye boligutbygginger bidrar til å bremse den grønne revolusjonen i bilparken?

– Ja. Denne reguleringen undergraver den nasjonale klimastrategien, som går ut på at samtlige bilkjøpere skal velge nullutslippsbil, sier TØI-forskeren.

Les også: Reagerer på Oslo-planer: - Byrådet prøver bare å feie over det som et vondt minne

Byrådet: – Kan ikke prioritere plassen i byen til biler

Byrådet i Oslos føringer når de nye parkeringsnormene har blitt utformet, har vært at trafikken skal reduseres, at antallet parkeringsplasser skal strammes inn og at det skal være mulig å lade bilen på parkeringsplassene som bygges.

Konfrontert med bilbransjens bekymringer om at overgangen til elbil vil gå tregere med færre parkeringsplasser, svarer byrådet at målet er å få ned privatbilismen generelt.

– Her må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det er klart at vi må få bilparken over på nullutslippsløsninger så fort som overhodet mulig. Det betyr ikke at vår politikk vil legge opp til privatbilisme på samme nivå som i dag, sier Rasmus Reinvang (MDG), byråd for byutvikling.

Reinvang sier at parkeringsnormen først og fremst handler om hvordan plassen i byen skal brukes. Da står også kollektivtransport, sykkel, gange og gode uteområder langt fremme i køen.

– Oslo vokser, og i takt med det må vi prioritere hardere. Vi kan ikke prioritere plassen i byen til biler. Vi må prioritere mennesker og grønt, sier Reinvang og fortsetter:

– Når det er sagt er vi samtidig opptatt av at det bygges ut god ladeinfrastruktur og nettopp derfor ønsker vi å stille krav til utbyggerne. Kommunen har også innført støtteordninger slik at borettslag kan få bidrag til å etablere ladestasjoner.

Les mer: «Saltfjellet» midt i Oslo skaper reaksjoner: - Forundret over MDG

Bilbransjen: – Vi må si ifra

NAF og Norges bilbransjeforbund er klare på at Oslo leder an i overgangen til elbiler i Norge, men mener glansbildet slår sprekker når mulighetene for hjemmelading begrenses.

- Dersom en absolutt skal bo i sentrum av Norges største by, med en haug av muligheter for kollektiv og bildeling få minutter unna, bør man da kunne kreve egen parkeringsplass?

– Folk i Oslo er allerede flinke til å bruke kollektivtrafikk, sykkel og bein. Men mange trenger og ønsker å bruke bilen til å for eksempel dra på hytta i helgene, til å besøke bestemor utenfor byen eller å kjøre ungene på skitrening. Bildeling fungerer for en del, men ikke for alle, sier Christian Laagard i NBF.

– Dere i bilbransjen har selvfølgelig en interesse av at det er store nok parkeringsarealer slik at Oslo-borgere ikke slutter å kjøpe biler. Men dere har ikke vært høylytte motstandere av byrådets politikk før nå. Hva har skjedd?

– Når kundene hos Oslo-forhandlerne våre forteller at de ikke kan kjøpe elektrisk bil fordi de mangler parkering med lading, så må vi si fra. Bilbransjen er kanskje den bransjen som har snudd seg om raskest, og med hjelp fra politikerne har vi kunnet gjøre modige teknologi- og klimavalg sammen med kundene våre.

Les også: Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: - Bakvendt miljøpolitikk