Mange så bekmørkt på fremtiden til norsk sokkel da koronapandemien våren 2020 sendte oljeprisen til nivåer mange i bransjen knapt hadde sett før.

Investeringene i norsk oljeleting kunne være halvert frem mot 2022 sammenliknet med 2019, viste en studie fra analytikerne i Rystad Energy.

Den omstridte oljeskattepakken som Stortinget stemte gjennom i juni 2020, snudde imidlertid opp ned på oljeselskapenes investeringslyst.

Ferske prognoser fra interesseorganisasjonen Norsk olje og gass viser at investeringene vil falle seks prosent fra 2021 til 2022, før investeringene vil øke og stabilisere seg på et høyere nivå enn i år i 2024 og 2025 (se oversikt lenger nede i artikkelen).

– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme, fastslår sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass.

– Tiltakspakken har fungert

Mens interesseorganisasjoner som LO, NHO og Norsk olje og gass peker på at oljeskattepakken har reddet arbeidsplasser og har bidratt til å skape prosjekter i fornybar-næringen, har kritikere ment at pakken har vært altfor raus og at den ville skape en investeringsboom på sokkelen.

– Resultatet av de midlertidige skatteendringene ser vi nå. Investeringsanslaget for 2022 indikerer cirka samme investeringsnivå for 2022 som vi forventet før pandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten, sier sjeføkonom Bakken.

Investeringene vil stige fra 174 milliarder kroner i 2022 til rundt 192 milliarder kroner, ettersom mange olje- og gassprosjekter ventes å bli sanksjonert innen utgangen av 2022. Det er ikke slik at oljeselskapene nå slipper gjennom «alle» prosjekter, understreker Bakken.

– Selskapene prioriterer hardt, evaluerer porteføljene kontinuerlig og legger gjennomgående høye avkastningskrav til grunn for prosjektene sine.

Les mer: Skattelettelsene til oljenæringen er 730.000 kroner per arbeidsplass

Prognoser fra Norsk olje og gass (MNOK 2022-kroner)

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Investeringer felt og funn 142 888 132 300 139 700 148 200 150 800 118 000
Nedstenging og fjerning 8 448 6 900 5 100 4 800 2 700 2 800
Rørtransport og landvirksomhet 5 115 3 800 6 200 8 200 9 000 5 300
Leting og konseptstudier 29 469 31 000 30 400 29 800 29 200 28 600
Total 185 919* 174 000 181 400 191 000 191 700 154 700
Anslått reell vekst -6 % 4 % 5 % 0 % -19 %
Totale investeringer des. 2020 182 000 164 500 165 100 170 900 148 300

Les mer: Skrekktall: - 19 av 51 nye oljefelt kan bli tapssluk for staten

Grønn ungdom: – Gjør at omstillingen av norsk økonomi går saktere

I en rapport publisert samtidig som investeringsanalysen til Norsk olje og gass, skriver Norges Bank at de forventer et fall i oljeinvesteringene i 2022 - før investeringene øker markert i 2023 og 2024.

MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom var blant flere som hevet stemmen før og etter oljeskattepakken ble vedtatt i Stortinget. Talsperson Tobias Oftedal Stokkeland mener oljeselskapene og myndighetene gambler med klimamålene når investeringene øker på norsk sokkel fra 2023.

– Dette viser at oljenæringen og regjeringen, som setter rammene til oljenæringen, ikke tar klimakrisen på alvor. Både IEA og FN gjør det klart at hvis vi skal ha noen som helst sjanse til å nå 1,5-gradersmålet, må investeringene i olje og gass gå drastisk ned fremover, sier Stokkeland.

Mens sjeføkonom Bakken i Norsk olje og gass er optimistisk med tanker på fremtiden, er Grønn Ungdoms Stokkeland pessimistisk.

– Jeg tror ingen blir sjokkert over at Norsk olje og gass synes at det er positivt at investeringene i olje og gass øker. Dessverre gjør det at omstillingen av norsk økonomi går enda saktere, og vi risikerer å havne enda mer bakpå i utviklingen av de nye grønne næringene, som for eksempel havvind, sier Stokkeland.