AksjeNorge kartlegger hvert kvartal de mest populære aksjene blant private aksjonærer på Oslo Børs, kall det gjerne småsparere.

Og halvårsrapporten viser at mange av disse aksjene har hatt en helt elendig kursutvikling i år (per 09.08, red.anm.). Halvparten av de ti mest populære aksjene har et verditap på 40 prosent eller mer (se tabellen under).

Det skal sies at ikke alle aksjene var børsnotert ved årsskiftet og har kun noen måneders historikk. Uansett hadde selskapene ved halvårsskiftet trukket til seg titusenvis av nye private eiere som til dels har satset fullstendig feil.

Totalt er det 102.000 nye private eiere i de ti mest populære aksjene, men en del av disse kan ha investert i flere av selskapene.

Les også: Nordmenn sparer feil - taper stort på folkeaksjene

Nykommere

- Vi må anta de i som har vært i aksjemarkedet en stund, har hatt et stabilt eierskap over tid. De store endringer i antall aksjonærer skyldes primært de som er nye på Oslo Børs.

- Og da ser vi at de nye selskapene tiltrekker seg en del nye aksjonærer som investerer i selskaper som har kjente navn, sier daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge til Nettavisen Økonomi.

På toppen av de mest populære aksjene finner vi spillselskapet Kahoot! med nesten 20.000 nye aksjonærer. Bjellesau her er Jan Haudemann-Andersen. Kahoot! etterfølges av Røkke-dominerte Aker Horizons, med over 16.500 nye private eiere i første halvår (se tabellen).

Aker Horizons er et investeringsselskap som satser på andre Aker-selskaper innenfor fornybar energi men er også en stor eier i solcelleselskapet Rec. Men Kahoot! og Aker Horizons var per 9. august ned henholdsvis 56,9 prosent og 39,8 prosent.

Les også: Ekspertene har undersøkt tre myter om aksjemarkedet. De stemte ikke

Veldig populær

- Aker Horizons har vært veldig populær på børs, og investorene får indirekte flere selskaper inn i aksjen. Det gir mening at de eier andeler i selskaper. Rec-aksjen tiltrakk seg veldig mange da Røkke kjøpte seg opp der, sier Skaug.

- Hva er det som slår deg når du ser de mest populære aksjene blant privatpersoner?

- Det er ikke flest nye aksjonærer i de selskapene man tradisjonelt har valgt å investere i på børsen, som Equinor og DNB. Orkla og Telenor står på listen, men ikke på topp. Folk jager raske penger og har troen på teknologi og digitalisering eller det fornybare.

Flere av årets store børstapere så langt var fjorårets vinnere. Det kan virke som mange har hevet seg på fjorårets vinnere i håp om at disse aksjene skal stige enda mer.

Skummelt

- Det er skummelt hvis man bruker historikk som eneste parameter for aksjer med kort historikk. Det er ikke noe galt i å se på en graf med aksjer som har en god trend, men en tredjedel av børsen består nå av selskaper som ikke har en lang historikk, advarer Skaug.

-Tar småsparere for stor risiko?

- Det kan se ut som nybegynnerne i markedet har investert i aksjer som svinger veldig mye i verdi og har vært ekstra utsatt under pandemien. Mitt råd er at småsparerne tar seg bryet med å lese nyheter om selskapet de skal investere i.

Skaug sier mange småsparere sier de er langsiktige investorer som skal være i markedet i ett til tre år, men de bruker ikke lang tid lese seg opp på selskapet. Hun mener du ikke trenger å være aksjeanalytiker for å gjøre det.

Les også: 50.000 har gjort en stor sparetabbe i Norwegian

Høyrisiko

- Nybegynnerne tar en veldig selskapsspesifikk risiko, og de færreste velger å spre risikoen på tilstrekkelig antall aksjer. Dermed ender de opp med en veldig høyrisikoportefølje der de kan ha flaks eller skikkelig uflaks, sier Skaug.

Hun mener også at småsparere investerer ut fra altfor store doser med følelser. Hadde de profesjonalisert sparingen, kunne de ha unngått irrasjonelle handlinger som å sitte med en aksje for lenge når den faller.

Mange ser ut til å ha kastet seg på den grønne bølgen i aksjemarkedet. Men blant de mest populære grønne aksjene har seks av ti selskaper en kraftig kursnedgang (se tabellen under).

Må dobles

Verst er det gått ut over Aker Offshore Wind (ned 54,1 prosent) og hydrogenselskapet Nel (ned 47,8 prosent). Husk at når en aksje halveres i verdi, må kursen dobles for at den skal være tilbake til utgangspunktet.

Skaug sier at for to år siden var det bare fem-seks selskaper på Oslo Børs som kunne klassifiseres som «grønne». I dag er det over 50 selskaper, hvorav 23 nye selskaper på Oslo Børs bare i år. De fleste havner på Euronext Growth, den nye markedsplassen for selskaper som typisk er i en vekstfase.

For de som er genuint interessert i miljø og bærekraft og er fageksperter er det blitt mye lettere å finne selskaper de kan investere direkte i og ta del i det norske grønne skiftet.

Udekket behov

- Men preges satsingen mer av tro, håp og idealisme enn av realisme?

- Jeg vil understreke at jeg ikke har regnet på hva selskapene er verdt og har ingen mening om de er dyre eller billige. Det man ser, er at de to seneste årene har halvparten av de nye børsnoteringene vært innenfor det grønne skiftet.

- Tydeligvis er det et udekket behov, der mange investorer har etterspurt grønne selskaper. Men det er nok vanskelig for småsparerne å sette seg inn i hva selskapene driver med, og kanskje trenger selskapene ny kapital og må utstede nye aksjer på et senere tidspunkt, advarer Skaug. I så fall kan det bety utvanning av de nåværende eiernes verdier.

Skaug peker på at ut fra det analytikerne sier, er noen av de grønne aksjene er dyre i forhold til potensialet, mens andre er det ikke. Mange av selskapene er innenfor det samme segmentet, og vurderingene er helt selskapsspesifikke.

Rekord

I disse lavrentetider renner det over av penger i aksjemarkedet. I første halvår var det en rekordtilstrømning av nye investorer på Oslo Børs, med hele 38.000 nye aksjonærer i første kvartal og 17.000 nye i andre kvartal.

- 55.000 nye private eiere er et enormt antall, og antallet aksjonærer har økt med 150.000 siden pandemien startet. 28 prosent av børsens aksjonærer er nå nybegynnere og relativt uerfarne.

- Men de unge er flinke til å tilegne seg ny kunnskap, og de søker informasjon digitalt. Jeg er derfor ikke dypt bekymret og tror mange vet at disse aksjene kan svinge i verdi, men det er alltid noen som er uheldig, sier Skaug.

De som kom inn i aksjemarkedet i fjor vår, har opplevd en nesten dobling av kursene på Oslo Børs. Det er derfor lett å tro at denne himmelhøye avkastningen vil fortsette.

Les også: Leif GW Persson har tjent millioner på børsen: Nå advarer han mot aksjer

Små kjønnsforskjeller

Ellers viser halvåroversikten fra AksjeNorge at det ikke er den store forskjellen mellom menn og kvinner i aksjene de har kastet seg over. På topp 10-listen har mennene med Aker Clean Hydrogen, kvinnene bildelprodusenten Kongsberg Automotive. De ni andre aksjene i den øverste tabellen er felles.

Tradisjonelt velger kvinner noe mer defensive og tryggere aksjer enn menn.

- Jeg er litt overrasket, medgir Skaug om de små kjønnsforskjellene.

- Men at kjønnene nå begynner å nærme seg hverandre, betyr vel også at det er mer lik informasjon i markedet. Alle er påvirket av de samme kreftene, valgene man gjør kommer ikke fra ingensteds. Det fantastiske med digitaliseringen er at det er enklere å få informasjon, enklere å få handlet, og det er billigere.

Fordelingen mellom menn og kvinner som eier aksjer holder fortsatt stikk, henholdsvis 70 prosent og 30 prosent. Menn investerer også for mer enn kvinner og eier 80 prosent av de private børsverdiene.

Vanvittig kursutvikling

- Men vi ser at en aksje som MPC Container Ships er veldig populær blant damer, og det skrives mye om selskapet, sier Skaug. MPC er den desiderte børsvinneren i år blant de mest populære aksjene med en kursoppgang på langt over 300 prosent (se grafen under).

Kvinnenes interesse for aksjer gjenspeiles også i AksjeNorges Facebook-gruppe «Aksjejentene», som ble startet i januar 2019. Skaug forteller at det i dag er 35.200 ganske aktive kvinner som deler innlegg i gruppen.

I andre kvartal kom det for øvrig inn like mange over 40 år inn på børsen som under 40. Aksjeformuen til de over 40 år økte i snitt med 8,3 prosent, mens aksjeformuen til de under 40 år falt med 8,3 prosent. I samme periode steg Oslo Børs med 5,9 prosent.

- Spørsmålet da er om de eldre tar bedre aksjevalg enn de unge, eller om de unge trakk ut midler av markedet. Det vet vi ikke, men det er interessant. De eldre eier i snitt også flere ulike aksjer og er dermed mindre sårbare for kursutviklingen til enkeltselskaper, sier Skaug.

Les også: Siri (27) klinte til - sparer hele pensjonen i aksjer

Lett å la seg friste

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand advarer mot at det er lett å la seg friste til å være med på verdiutviklingen i aksjemarkedet. Hun mener det er spesielt lett å bli blendet når du leser om selskap som har gjort det ekstra bra.

- Det som er viktig å huske på, er at når du leser ting i mediene eller at folk snakker om en aksje, har aksjen ofte gått en stund. Den er allerede høyt priset, og muligheten har egentlig gått fra deg.

- Kjøper du den aksjen som gikk best den foregående perioden, har du trenden mot deg. Sannsynligheten er større for at du kjøper noe som er dyrt, sier Tvetenstrand.

Hun mener at hvis du skal tjene godt på en slik aksje, må du finne en som er villig til å kjøpe den enda dyrere enn det du kjøpte for.

Sett et tak

- Eier en aksje som har gått bra en stund, kan du vurdere om det er et tak du kan ønske å selge den på. Alternativt må du finne ut om dette er et selskap du har tro på langt frem i tid og ønsker å sitte med i mange år.

Tvetenstrand sier det samme gjelder dersom du sitter med aksjer som har tapt seg i verdi. Har du tro på at selskapet kan komme opp igjen? Eller kan det være et riktig tidspunkt å selge seg ut, for å investere pengene et annet sted?

- Kunsten når du skal kjøpe aksjer, er å finne de som er lavt priset i forhold til verdien av selskapet. Et selskap kan ha et solid merkenavn og kjempebra produkter uten at prisen trenger å gjenspeile riktig verdi på selskapet.

Flere selskap

Tvetenstrand advarer mot at å investere i kun ett selskap, kan gi en unødvendig høy risiko. Det er ikke sikkert du får igjen for risikoen du tar.

- Derfor anbefaler jeg å spre investeringene dine på flere selskap og ikke satse alt på et kort. Legg en tydelig plan, og hold deg til denne, er den klare oppfordringen.