Norges befolkning våknet i dag til avisene fulle av spekulasjoner rundt avtroppende Hydro-sjef, Eivind Reitens, totale inntjening på sine åtte år som konsernsjef. Resultatet skulle vise seg å forårsake det rene hodebry hos flere journalister.

LES OGSÅ: Over 17 millioner i etterlønn

For avisene var alt utenom enige i sine regnestykker, snarere tvert imot.

Den store forskjellen speiler seg til om pensjonsutbetalinger er medregnet eller ikke. Assisterende kommunikasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, peker på at denne summeringen heller ikke lar seg fullføre på nåværende tidspunkt.

- Lønnsutbetalingene til Eivind Reiten står beskrevet i våre årsberetninger fra 2001 til 2007, og dette kan enkelt regnes sammen. Når det kommer til pensjonsutbetalinger, finnes ikke noe fasitsvar før siste utbetaling har funnet sted. Utover det har vi ingen kommentar til disse regnestykkene, sier Molland til Nettavisen.

Bred skala
VG åpner med det dristigste anslaget, en totalsum på 186 millioner kroner. Herav regnes 40,5 millioner kroner som ordinær lønn. Avisen legger til grunn at verdien av Reitens pensjon- pluss etterlønn, bonus og utøvelse av opsjoner fram til nå har en totalverdi på 146 millioner kroner.

Dagbladet på sin side slår opp 75 millioner kroner i sin papirutgave i dag. Summen hevdes å være Reitens lønn, bonuser og opsjoner i løpet av hans åtte år i Hydro-setet. Dagbladet legger videre til grunn at summen ville lande på rundt 100 millioner kroner dersom også pensjonen ble medregnet. På avisens nettside er anslaget derimot forandret til 90 millioner kroner, ikke så langt fra Dagens Næringslivs regnestykke.

DN har regnet sammen sluttvederlaget på 17,5 millioner kroner, og lagt til lønn, bonus, andre ytelser, opsjonsgevinst og utbetaling for kjøp av aksjer i 2004, og landet på 96,4 millioner kroner. Dette blir gjennomsnittlig en årslønn på i overkant av 11 millioner kroner, skriver avisen. DN har ikke tatt for seg pensjonsutbetalinger i sitt regnestykke.

Også Bergens Tidende har prøvd seg. Medregnet lønn, bonuser, realiserte opsjoner og fremtidige pensjonsinntekter fra Hydro, har avisen kommet fram til 165 millioner kroner.

Aftenposten skal heller ikke holdes utenfor. Avisen har i dag valgt å kjøre oppslag på 150 millioner kroner som summen av Reitens åtte år lange toppjobb. 92 millioner kroner skal være sporet til lønn, etterlønn, opsjoner og bonus. I tillegg mener avisen at han, dersom han lever i 26 år til, få med seg en pensjonspakke verdt omtrent 60 millioner kroner.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi