Annenhver nordmann bekymrer seg for strømprisene, og 7 av 10 mener det er selskapene selv som skrur prisene i været. Dette kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført for kraftleverandøren Hafslund.

- Nordmenn vet lite om strømpriser, og noen av de mest utbredte antakelsene stemmer ikke, resonnerer Hafslund strøm i rapporten.

SJEKK NETTAVISENS OVERSIKT: Her får du billigst strøm

Men hva er det egentlig som avgjør norske strømpriser?

- Det er ganske ugjennomtrengelig for folk flest å forstå hva som styrer prisene, og jeg tror veldig få går inn og sjekker detaljene som ligger bak. Om ikke akkurat som lotto, så er norske strømpriser dårlig forutberegnelig, sier studierektor ved Handelshøyskolen BI, Dag Jørgen Hveem til Nettavisen.

Nettavisen flyttet lånet ditt: Spar minst 5000 kroner

- Bekymret
Hafslund gjennomførte i høst en webbasert undersøkelse blant 1001 nordmenn.

Resultatet viser at halvparten av alle nordmenn bekymrer seg for økte strømpriser, og nesten like mange mener strømregningen i svært stor eller stor grad påvirker deres privatøkonomi.

Frykt og uvitenhet
Undersøkelsen viste i tillegg at feiloppfatningene rundt strømpriser, og hva som påvirker dem, er mange.

Blant annet mener 7 av 10 at årsakene til prisstigningene skyldes strømleverandørenes ønske om å tjene stadig mer penger. Dette er årsaksfaktoren flest tror på, og den største feiloppfatningen, mener Hafslund.

- Strømleverandørene må kjøpe inn strømmen de selger på den nordiske kraftbørsen, NordPool. Oppfatningen at strømleverandørene tjener flere tusen kroner per kunde i året, stemmer ikke, men vi er heldige om vi klarer å få en fortjeneste på noen få hundrelapper, forklarer informasjonssjef i Hafslund Strøm, Katarina Finneng.

Denne problemstillingen er derimot Dag Jørgen Hveem ikke umiddelbart enig i.

- Selskapene tjener brukbare penger, for å si det mildt, sier Hveem til Nettavisen.

Hveem understreker at energiselskapene i stor grad er offentlig eide, og at selskapenes egen profitt derfor vil dryppe tilbake på forbrukeren.

- At selskapene tjener gode penger er for så vidt også ønskelig, da en god slump av overskuddet vil gå til utvikling av ny energi, og rett i kassen hos flere kommuner, legger Hveem til.

Politisk styrte priser
I tillegg sitter nesten halvparten av det norske folk med oppfatningen av at det er politiske vedtak som gjør at strømprisene svinger.

- Selv om dette ikke umiddelbart stemmer med virkeligheten, så vil det alltid være politisk ønskelig at prisene ikke er for lave, sier Hveem.

Miljø og pris
- Det vil alltid ligge et politisk dilemma mellom miljø og pris, og i et miljøperspektiv vil det være ønskelig med noe høyere strømpriser for å redusere forbruket. Så til en viss grad kan myndighetene kontrollere strømprisene på avgiftssiden, sier Hveem.

Han tror heller ikke at politikerne mister nattesøvnen over nordmenn som frykter strømregningens innhogg i privatøkonomien.

- Jeg tviler på at Erik Solheim leser resultatet av denne undersøkelsen med så veldig stor bekymring. Tvert imot vil han nok se dette som et signal, og kanskje et moment i retning av mindre forbruk, og det er jo ønskelig, selv om man også har dilemmaet med subsidiert strøm til industrien, sier Hveem.

Følgene gir oversikt over hva som faktisk spiller inn på strømprisene:

Nedbørsmengde
En stor andel av den nordiske kraftproduksjonen stammer fra vannkraft. Mye nedbør fører til en høyere produksjon av strøm som igjen fører til økt tilbud av strøm og en lavere pris.

Temperatur
En stor andel av etterspørselen på strøm skyldes at oppvarming av boliger i Norden i stor grad er basert på strøm. Lavere temperatur fører til høyere etterspørsel og igjen høyere priser og vise versa.

Kullpriser
Norden er i et år med normal nedbørsmengde avhengig av import fra Europa. For tiden dekkes etterspørselen etter denne kraften ved hjelp av kullkraftverk i Europa.

Dollarkurs
Kull handles i dollar slik at også dollarkursen mot euro har en betydning for kullprisen. Lavere dollarkurs betyr altså lavere kullpriser og lavere strømpris.

CO2-priser
1.1.2005 innførte Europa kvoter på CO2 utslipp. Kullkraftverk slipper ut mye CO2 og må derfor kjøpe CO2 kvoter for å kunne produsere strøm. Dette fører til høyere strømpris.

Utveksling med land utenfor Norden
Det nordiske kraftmarkedet har i de senere årene fått betydelig overføringskapasitet til ved hjelp av kabler til bl.a. Nederland. Økningen i overføringskapasiteten fører til at forbrukerne i Europa har mulighet til å kjøpe strøm fra Norden og jevner ut prisforskjellene mellom det nordiske markedet og Europa.

Kilde: Hafslund

Strømprisene styres av en kompleks sammensetning av flere naturlige og markedsmessige forhold. Alt fra temperatur til dollarkurs kan ha en direkte innvirkning på hva man som sluttbruker må betale for strømmen, mener Hafslund.

- I korte trekk dannes prisen som et resultat av tilbud og etterspørsel, og fordi Norge ikke er selvforsynt med kraft importerer vi en del av strømmen vi bruker. Dermed påvirkes prisene av det internasjonale markedet, sier Finneng.

Innfører nye vaner
Positivt er det derimot at over halvparten forteller om egne tiltak de har satt i gang for å redusere strømforbruket. Hele 85 prosent av de spurte sier de nå slår av lyset i alle rom som ikke benyttes. 63 prosent sier at de i tillegg sørger for at oppvaskemaskinen og vaskemaskinen er helt full før den slås på.

Videre oppgir 2 av 5 at de har installert sparedusj, og i én av fem at de har anskaffet seg varmeeffektiv ovn.

I oppfordringen til å spare på strømmen, peker Hveem igjen på myndighetenes dilemma mellom pris og miljø.

- For at en husholdning skal gidde å sette inn store ressurser på å spare, så må det også være noe å hente. Problemet vil være at å øke avgiftene alltid vil ramme de som allerede har knappe marginer i økonomien sin, sier Hvem.

Geografiske forskjeller
Undersøkelsen legger også til grunn at det er beboerne i de nordligste fylkene som bekymrer seg mest for høye strømpriser. Her melder totalt 64 prosent at de er veldig bekymret i forkant av de kommende strømregningene. Halvparten av de spurte fra samme område sier også at prisen vil ha stor betydning for husholdningens privatøkonomi.

Under samme spørsmål kommer beboerne i Oslo ut som de som bekymrer seg minst for strømprisen.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi