6. november gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ut og sa at butikkene måtte sørge for at det ikke var flere kunder inne enn at de kunne holde to meters avstand til hverandre:

– Vi innfører krav om at butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet begrenses ut fra størrelsen på lokalet. Det skal - om nødvendig - være vakthold som sørger for at kravet følges, sa Johansen.

Dette budskapet gjentok han på pressekonferansen 26. november, der han også annonserte at tiltaket ble forlenget ut 14. desember.

Stemmer ikke

Det samme kravet ble fra tidlig november gjeldende for en lang rekke kommuner, blant dem Lillestrøm, Drammen, Nordre Follo, Ås, Bergen, Askøy og Øygarden. I kjølvannet av kravet skrev BT at flere butikker hang opp plakater med en advarsel. Butikkene ga streng beskjed: Vi er blitt bedt om å sørge for at det er to meters avstand mellom alle kundene i butikken.

Dette stemmer ikke.

Kravet om at kunder skal kunne holde to meters avstand i butikker og kjøpesentre er for å sette en grense på antall kunder:

– For å beregne maksantallet skal man legge til grunn at alle skal kunne holde to meters avstand. Dette skal legge til rette for at kundene kan holde minst en meters avstand i en normal handlesituasjon når de beveger seg i lokalet - med unntak av korte passeringer, sier kommunikasjonsrådgiver ved Byrådslederens kontor i Oslo, Øyvind Arum til Nettavisen.

Les også: Konsulentselskap kommer med sjokktall om norske julegaver

Blandede signaler fra butikken

Regelen er altså at man bør holde minst en meters avstand til alle som ikke er i samme husstand som deg selv, uansett om du bor i Hammerfest eller Lindesnes, eller om man er innendørs eller utendørs.

I de aller fleste kommuner med smitteutbrudd er det også krav om å bruke munnbind ved trengsel, altså i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand innendørs.

Nettavisen har besøkt en rekke butikker i Oslo-området. Både Coop Prix, Rema og NorgesGruppen (ved Kiwi og Joker) hadde plakater med oppfordring om å holde to meters avstand.

Noen av tilfellene var ekstra forvirrende. De to Kiwi-butikkene på Ensjø og Helsfyr ligger omtrent 750 meter fra hverandre.

På Ensjø (til venstre) fikk man beskjed om å holde avstand. På Helsfyr (høyre) ble det spesifisert at man skal holde to meters avstand:

– Vi har laget plakater til alle butikkene hvor vi kommuniserer én meter, og eksempelet dere har funnet er en lokalt produsert plakat som er fjernet nå, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen.

– Den illustrerer godt utfordringen her – det er en del misforståelser rundt reglene. Vi har nå minnet butikkene våre på å bruke plakatene vi og myndighetene har laget, fordi vi ikke ønsker å bidra til misforståelser rundt reglene.

Les også: Virke vil ha «restart» for reiselivet: – Det er en veldig enkel måte å gjøre det på

Rett over gaten fra Kiwi Ensjø finner man en Rema-butikk. Her står det en stor plakat utenfor som takker alle som holder to meters avstand i butikk. På døren henger det en annen plakat, som informerer om at en meter er nok - hvis ikke dette kan overholdes må du bruke munnbind.

– Det er lett å forstå at det kan oppfattes forvirrende når offentlige oppfordringer ber om tilrettelegging i butikk for at kunder kan holde 2 meters avstand, samtidig som befolkningen bes å holde minst en meters avstand. Det har gjort det krevende å kommunisere tydelig overfor kundene våre, sier PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, Calle Hägg til Nettavisen.

– Vi har jobbet tett med bransjeorganisasjoner og myndigheter hele veien, og vil oppdatere informasjonen løpende etter hvert som situasjonen utvikler seg. Helt siden mars har vi hatt forsterkede tiltak for å holde våre butikker trygge. Kunder og ansatte har spilt på lag hele veien og enn så lenge har vi ikke et eneste kjent smittetilfelle i våre butikker, samtidig som sykefraværet har vært historisk lavt i år. Fortsetter vi det gode samspillet går vi en trygg julehandel i møte.

Ble «irettesatt» av vektere

Kiwis kommunikasjonssjef forteller at reglene enkelte steder er litt uklare, selv for vektere engasjert av kommunen:

– I Asker kommune fikk noen butikker besøk av kontrollører fra et vaktselskap engasjert av kommunen, som ba oss endre kommunikasjonen på plakatene til kunder til to meter. Dette til tross for at det stod én meter på nettsiden til kommunen, forteller Arvin.

Asker kommune har blitt informert om Kiwis historie, men foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse.

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sier til Nettavisen at de gjør sitt for at kundene skal kunne holde avstand, og at de følger kravet om maksimalt antall kunder regnet ut fra at de skal kunne holde to meter avstand, i de kommunene det gjelder. Det er likevel ikke alltid like enkelt å lage rutiner:

– Når kommuner med høyt smittepress kommer med egne kommunale tiltak, er det ikke alltid disse tiltakene er likt formulert. Dette gjelder både regelen om 2 meter avstand og påbudet om munnbind. Dette fører til at det er komplisert å lage rutiner og retningslinjer for butikkene våre, og det er også vanskelig for kundene våre å vite hva som gjelder av regler, sier Kristiansen.

– I noen tilfeller kan butikker som ligger like i nærheten av hverandre, og som har mange av de samme kundene, ha ulike måter å praktisere det samme tiltaket på, sier Kristiansen til Nettavisen.

Han sier Coop har vært i jevnlig kontakt med Virke, handelsnæringen sin hovedorganisasjon.

De etterlyser også et tydeligere regelverk fra myndighetene:

– Vi har hatt mange henvendelser om dette, særlig holdt opp mot det som ble som ble formulert på de ulike pressekonferansene da forskriftene ble innført. Vi arbeider tett opp mot helsemyndighetene for å få på plass et system nasjonalt for smittevernstrategien som sikrer at områder med likt smittetrykk skal ha like smittevernstiltak, sier Elin Spjelkavik, juridisk direktør i Virke til Nettavisen.

Hun håper dette vil gjøre det enklere for kundene og butikkene å være sikre på at de følger de gjeldende rutinene, og sikre konkurranse på like vilkår.

Arvin forsikrer kundene om at de ikke har noen grunn til å bekymre seg for å bli smittet på handletur:

– Siden pandemien startet har vi hatt rundt 42 millioner besøkende. Det har likevel ikke vært et eneste kjent tilfelle av at noen av våre kunder har blitt smittet i butikk. Vi har iverksatt en rekke forebyggende tiltak, som pleksiglass i kassene, håndsprit ved inngangen og tydelig kommunikasjon på gulv, t-skjorter og i inngangen. Vi har forsterket våre allerede strenge krav til renhold med en ekstraordinær renholdsplan.

Coops Kristiansen sier det samme om dem:

– Hvis kundene fortsetter med å være flinke til å holde avstand, sprite hender før og etter handleturen, planlegge slik at de slipper å gå så ofte i butikken, og ikke tar med flere familiemedlemmer enn nødvendig på handleturen, så er fortsatt trygt å handle i Coop sine butikker.

PS: I Norge i dag er det ifølge Helsedirektoratet kun ett eksempel der man bør holde to meters avstand til noen, og det er til folk i risikogruppen, hvis man har vært i en situasjon der det ikke har vært en meters avstand.

Sist regjeringen ba folk om å holde minst to meters avstand var 30. april.