Samme dag som det meldes om det høyeste smittetallet gjennom hele pandemien, legger FHI frem sin ukesrapport for den siste uka av 2021. Den viser at nye smittetilfeller gjennom jule- og nyttårstiden ikke har gått til himmels, men er ned fra de tre foregående ukene.

- Det er foreløpig meldt 25.972 tilfeller av covid-19 i uke 52, en svak økning fra uke 51 (22 784) men lavere enn toppen i uke 49, melder FHI.

Forskjellen i disse tallene tyder sterkt på at helsemyndighetenes mistanke stemmer: Gjennom romjulen har antallet som tester seg omtrent halvert seg, og færre nye tilfeller dukker opp.

Les også: Guldvog: - Må ta smittetall med en klype salt

Samtidig sørger hjemmetester for at andelen positive PCR-tester skyter til himmels: I romjulen har mer enn 1 av 4 som har testet seg vært positive.

- Færre personer har blitt testet med PCR i de to foregående juleukene. Dette har trolig bidratt til at antall meldte tilfeller de siste par ukene er lavere enn før jul, melder FHI.

En bitteliten gruppe dominerer på sykehus

Antall personer som havner på sykehus er derimot i liten grad påvirket av testaktiviteten, og her viser nå tallene at antallet personer innlagt på sykehus er på omtrent samme nivå som før jul.

Antall nye innleggelser faller ifølge FHI litt.

Derimot det en kraftig nedgang i antall pasienter på intensivavdeling: Lille julaften var 125 på intensiven, onsdag er tallet redusert til 87.

FHIs ukesrapport viser samtidig at pandemien fortsatt nå nesten utelukkende er en fare for de uvaksinerte.

Ifølge FHI er det bare 7,4 prosent av befolkningen over 18 år som er uvaksinert, men 54 prosent de som havnet på sykehus i forrige uke kommer fra denne lille gruppen.

- Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte. I aldersgruppen over 65 år er insidensen av alvorlig forløp lavere hos de som har mottatt tre vaksinedoser, enn de som har mottatt 2 vaksinedoser, skriver FHI.

Venter en betydelig økning i epidemien

Selv om statistikken for øyeblikket peker i flere retninger, er FHI tydelige på at det vil bli verre fremover:

- Epidemien drives nå av omikronvarianten, og vi venter en betydelig økning av epidemien. Det er usikkert om vi får en influensaepidemi de kommende ukene eller om tiltakene mot korona vil bremse influensaviruset.

FHI skriver at de tror at R-tallet for omikron-varianten i Norge ligger på mellom 1,4 og 1,8, selv om R-tallet for korona som helhet er rundt 1.

- Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper 18-44 år tar oppfriskingsdose. I tillegg er det viktig at helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tar imot tilbudet om en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.