Et gedigent spleiselag mellom staten, Oslo, Akershus og bilistene skulle finansiere 59 milliarder kroner til utbygging av veier og kollektivtransport i hovedstadsområdet.

For å få dette til ble det inngått politiske kompromisser. Bompengemotstandere på høyresiden måtte svelge kameler, mens privatbilmotstandere på venstresiden godtok veiutbygging av E18 og å legge veien under Røa og Mosseveien i tunnel.

Les kommentar fra Nettavisens redaktør: Dropper å bygge ut E18

Men nå bryter SV og Arbeiderpartiet i Oslo ut av samarbeidet:

- Det viktigste for Oslo SV er at vi får en satsing på kollektivtransport, sier SVs ordførerkandidat, Marianne Borgen, til NRK.

- Ikke til å stole på
Dette får Venstre til å reagere sterkt:

- Ap og SV undergraver med dette mye av kollektivsatsingen og byutviklingen i Oslo. De ødelegger også det gode samarbeidet vi nå har med Akershus om Oslo-pakke 3. Utspillet fra Ap og SV viser med all mulig tydelighet at disse to partiene ikke er til å stole på når de nå så ettertrykkelig bryter en avtale de selv har vært en del av, uttaler Venstres førstekandidat i Oslo, Ola Elvestuen.

Sent i går kveld rykket Arbeiderpartiet ut mot SV-utspillet, og presiserte at partiet ikke vil trekke seg fra Oslopakke3-kompromisset:

- Men alle vet at det er økonomisk underdekning i Oslopakke 3. Vi må gjennomgå prosjektene pakken omfatter og prioriteringene. Men det skal selvsagt skje i samtale med de andre partiene som står sammen om pakken, sier Rieber-Mohn til Asker og Bærum Budstikke .

Også Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Akershus, Siri Hov Eggen, benekter at partiet vil la være å bygge ny E18, ifølge avisen.

Også fra sine egne, får SVs ordførerkandidat i Oslo en irettesettelse:

- Marianne Borgen har gått i overkant langt, sier Akershus SVs samferdselspolitiske talsmann, Erlend Helle, til Budstikka.

45 milliarder i bompenger
Ifølge Statens vegvesen skal Oslopakke3 betales med 45 milliarder i bompenger, og 13 milliarder kroner i riksveimidler og avgifter på kollektivtransport.

- Dersom brukerbetalingen fra Oslos innbyggere skal dekke denne regningen blir det ingenting igjen til andre viktige kollektivprosjekter, og det blir heller ingenting av de meget viktige miljøtunnelene som ligger i pakken. Ap og SV vil skrinlegge både Røatunnelen og Mosseveien i tunnel i tillegg til at de heller ikke ønsker å legge E18 vestover langs Frognerstranda under bakken. Dette er viktige byutviklingsprosjekter som vil åpne byen mot fjorden, fjerne barrierer og ha stor betydning for luftforurensning og trafikksikkerhet lokalt, sier Elvestuen.

200.000 nye innbyggere
Ifølge Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Libe Rieber-Mohn, vil Oslo-området få 200.000 nye innbyggere.

På et debattmøte på Civitas nylig, fremhevet hun nettopp en ny t-banestrekning mellom Tøyen og Majorstua som den viktigste politiske saken fremover, og spådde en stor diskusjon om hvordan den skal finansieres.

Det er nettopp denne t-banestrekningen som ifølge SV nå fører til at de rødgrønne partiene vraker Oslopakke3.

Stadige Oslopakker
De første Oslopakkene ble finansiert med tilnærmet 50/50 av bompenger og offentlige midler.

Operatunnelen er blant tiltakene som ble bygget i Oslopakke 1 & 2.

Her finner du historien:Oslopakke 1 & 2

Les beskrivelsen av Oslopakke 3 her.