Torsdag morgen ble det klart at KS ble enige med LO Kommune, YS og Akademikerne om et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner for ansatte i kommunesektoren.

Unio kom derimot ikke til enighet og tar ut over 7.000 medlemmer i streik fra torsdag morgen.

Nær 180 barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler omfattes av streiken. Det samme gjør 35 barnehager.

Streiken berører i første omgang 13 kommuner og ni fylkeskommuner. Kommunene som rammes er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune i en melding torsdag.

Over 600 tas ut i Oslo

I Oslo blir over 600 Unio-organiserte i Oslo kommune tatt ut i streik, opplyser forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen til NTB. Det dreier seg om lærere i både skole og barnehage, sykepleiere, ansatte i Nav, og ansatte innen kultur.

Skjefstad Andersen understreker at Unio skjermer alle som jobber direkte med koronapandemien og vaksinering, og helsevesenet legges på helgebemanning.

– Vi gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og at dette skal være starten på et lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sier hun.

Fristen for meklingen i Oslo kommune gikk ut ved midnatt etter at det ble brudd i forhandlingene i april. Meklingen har foregått på overtid i 14 timer.

Oslo kommune og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne har vært med i meklingene. I pressemeldinger skriver Akademikerne og LO-forbundet Fagforbundet at Unio er den eneste sammenslutningen som ikke godtar avtalen.

Oppgjøret sikrer et kronetillegg på minimum 16.500 kroner i året, med 3,45 prosent økning for alle, skriver Fagforbundet.

Det pågår fortsatt mekling i lønnsoppgjøret i staten.

Rammer 9.000 skoleelever i Bergen

Streiken rammer om lag 9.000 skoleelever i Bergen.

– Vi anbefaler elever og foresatte å gå inn på nettsidene til den enkelte skole for å få oppdatert informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille på kommunens hjemmesider.

I Stavanger kommune blir 528 ansatte tatt ut i streik i første omgang. Varslet gjelder blant annet 396 ansatte på ungdomskolene, 26 ansatte i sykehjem, 13 på Helsehuset, 14 i Fysio- og ergoterapitjenesten, 15 på Sølvberget, 28 i hjemmebaserte tjenester, 4 i kommunale legetjenester, 3 i helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

I Trondheim er 1.100 av kommunes ansatte er tatt ut i streik. Det vil få konsekvenser for blant annet skoler og barnehager:

Øvrige kommuner, som inkluderer Agder, Alta, Bodø, Bærum, Innlandet, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord og Ålesund finner du her.