Oljeprisen har rast de siste månedene. Mens råoljeen lå på rundt 70 dollar fatet i januar, omsettes oljen nå for ned mot 20 dollar fatet. Dette virker direkte inn på norske oljeinntekter, og som det har vært skrevet mye, reduseres også investeringer i bransjen.

I Sverige meldte avisen Expressen tirsdag om bensin- og dieselpriser nede på 2008-nivå. I Norge har de veiledende prisene også falt kraftig, og de siste dagene har dieselkunder kunnet se 11-tallet flere steder i landet.

- Vår veiledende pris har siden 27. februar falt med 1,75 kr/liter på bensin og 1,24 kr/liter på diesel. Det er lenge siden vi har opplevd et så stort prisfall i veiledende pris, jeg kan ikke huske et like kraftig prisfall i nyere tid, sier Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Cirkle K.

Les også: Verden drukner i olje: Rekordlav oljepris gir kjempesmell for Norge

Pumpepriser på 11-tallet

Ved årsstart lå veiledende pris på kr. 17,53 og 16,86, viser statistikk Nettavisen har fått tilgang til. Men mens veiledende pris lå på 16-17-tallet gjennom hele januar og februar, var pumpeprisen på 15-tallet.

SSBs snittpris, basert på 100 pumpepriser, var i januar 15,92/15,40 og i februar 15,60/14,84. Dagens lavere veiledende pris vil føre til at prisen presses lenger ned. Her er noen eksempler på dieselpriser de siste dagene:

  • 11,29 kr. Cirkle K, Nidarvoll, Trondheim, 30.3
  • 11,95 kr. Uno X, Fjøsanger, Bergen, 29.3.
  • 12,89 kr. Esso, Trondheimsvvn. (Oslo) 30.3

Veiledende pris er en anbefalt utsalgspris, så snart denne effektueres starter prisfallet som følge av priskriger i mikromarkedene rundt den enkelte stasjon, påpeker Hansen.

- Prisene kan falle med flere kroner, så gjennomsnittlig pumpepris ligger godt under veiledende pris, sier han.

Les også: Rekord: Prisen på 1 liter bensin har aldri vært så høy som nå

Dollarkursen hindrer enda lavere priser

Ifølge Hansen i Cirkle K, kunne prisene vært lavere om krona ikke hadde falt så mye mot dollaren. En dollar koster nesten to kroner mer nå enn ved inngangen til 2020.

- Vi kjøper bensin og diesel i dollar, men selger i norske kroner. Det betyr at dagens svake krone også påvirker kostprisen, du kan gjerne si at den trekker i motsatt retning av fallende oljepris. Med sterkere krone hadde bildet setter annerledes ut.

Koronakrisen har ingen direkte innvirkning på drivstoffprisene, men påvirker etterspørselen, som igjen har betydning, mener Irene Johanson, regionssjef for Uno X i Vestland:

– Jeg vet ikke om den har all verdens å si. Alt som har med uroligheter og usikkerhet kan gi utslag, men råoljeprisene har større betydning enn koronaen. Alle som selger drivstoff tror jeg likevel merker en nedgang i volumet i større eller mindre grad nå, sier Johanson til Bergensavisen.

Store lokale forskjeller

Priskrigen virker lokalt, og en sjekk av oppdaterte pumpepriser tirsdag kveld viser at man ikke kan forvente superlave priser overalt, men at prisene svinger veldig - i løpet av noen dager og med flere kroner.

På Cirkle K Storo, en travel bensinstasjon midt i Oslo, lå eksempelvis en liter 95-bensin på 15,25 kroner, mens diesel kostet 15,09 kroner, som er mer i tråd med de siste veiledende prisene. Enkelte utsalgssteder lå nærmere 16 kroner literen tirsdag kveld, ifølge priser rapportert inn til den brukerbaserte appen Bensinpris.

De veiledende prisene satt samme dag var 15,50 og 15,27, mens pumperisen altså var nede på 11-tallet lokalt flere steder i landet bare to dager tidligere.

Les også: Dette skjer med feriepengene hvis du blir permittert

Slik bestemmes prisene

Det er ikke råoljeprisene alene som styrer bensin- og dieselprisene, understreker Hansen:

- Vi kjøper bensin og diesel i markedet for ferdigraffinerte produkter, vi kjøper ikke råolje. Vi bruker tommelfinger-regelen at en tredel av drivstoffprisen til kundene er innkjøpspris, 60 prosent er avgifter og 10 prosent går til å dekke drivstoffselskapenes og bensinforhandlernes kostnader til lagring, distribusjon og salg, samt fortjeneste.

Kostprisen – i markedet for ferdig raffinert bensin og diesel - påvirkes av fire hovedfaktorer, påpeker Hansen. Dette er råoljepris, tilbud (lagerbeholdning, raffinerikapasitet), etterspørsel (transportaktivitet) og valutakurs.