Regjeringen strammer inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Blant de nye punktene på den lange listen over råd og anbefalinger finner vi skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling - både inne og ute.

- I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk. Dagens nyheter er tunge å bære for alle som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

- En nasjonal skjenkestopp nå betyr i praksis nedstengning. Dette er svært kritisk for serveringsbransjen som allerede ligger nede etter lange perioder med nedstengning både i 2020 og 2021, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Krever lønnsstøtte

Mange i bransjen har fortsatt ubetalte regninger knyttet til tidligere nedstengninger og mange har også mistet nøkkelpersoner i sine restauranter, poengterer Bjørn Næss:

- Situasjonen som rammer oss nå, må utløse økonomisk hjelp fra myndighetene umiddelbart. Våre medlemmer har fortsatt alle utgiftene, men står uten inntekter. Skal vi beholde arbeidsplassene i serveringsbransjen og sikre byliv, må myndighetene på banen nå!

Tiltakene innebærer i praksis en nedstenging for mange, selv om det er lov å holde åpent, poengterer Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, overfor Nettavisen:

- Mange av næringene som har slitt gjennom hele pandemien får enda større problemer etter dette. Mange vil vanskelig kunne opprettholde bedriften. Summen av tiltakene vil ramme store deler av næringslivet. Utelivsbransjen, selvsagt, men også andre deler av næringslivet, på grunn av mer hjemmekontor og karanteneregler som strammes til.

Som Virke og flere andre tatt til orde for lenge, krever NHO nå at det innføres en form for lønnsstøtte.

- Hva ligger i det og hvorfor er det så viktig?

- Det er viktig fordi særlig reiselivsnæringen med en ny permitteringsrunde risikerer å miste mange ansatte for godt. Det er fjerde runde med permitteringer på halvannet år! Så dette tiltaket trengs for å beholde kompetanse i bedriftene. Ansatte bør bli kompensert fullt ut gjennom et spleiselag mellom stat og arbeidsgiver på lønna, sier Hauglie til Nettavisen.

- Strengt, men ikke helt stengt

Også Virke er klar på at den varslede lønnsstøtten må komme så fort som mulig:

- Lønnsstøtten er ennå ikke på plass, og for hver time som går øker permitteringsvarslene. Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene. Det er stor usikkerhet i bransjene som lever av å samle folk, så det haster å få på plass alle de økonomiske virkemidlene, sier Horneland Kristensen.

Tiltakene er høyst nødvendige, men må underbygges av lønnsstøtte og andre tiltak, mener LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad:

- Vi må minimere de samfunnsmessige konsekvensene. Med den erfaringen vi har og situasjonen vi har nå, velger vi å holde åpent, men er strenge på smittevern. Da kan vi ikke ha kompensasjonsordninger som forsterker insentiver til å stenge ned mer enn smittevernet eller kundegrunnlaget tilsier.

Derfor må bedrifter som taper mye omsetning kompenseres med lønnsstøtte for å holde ansatte i jobb, uten at dette går utover eksisterende permitteringsordninger, mener økonomen.

- I knestående

- Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Flere bedrifter er allerede nede i knestående, og de trenger kompenserende tiltak for å komme gjennom krisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

En ordning for lønnsstøtte må landes for å sikre kompetanse og hindre permitteringer på kort sikt, mener også NHO, som forutsetter at de nasjonale kompensasjonsordningene fra tidligere nedstenging må raskt på plass igjen.

Her er NHOs krav:

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til fem dager.
  • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær må settes videre ned fra fem til tre dager.
  • Bedrifter med omsetningssvikt må gis mulighet for utsatt innbetaling av skatter og avgifter.

- Vaksinetempoet må opp

Det er avgjørende at kapasiteten på vaksinering og testing økes betraktelig, bemerker NHO-sjefen i en pressemelding, og Virke-sjefen har samme argumentasjon:

- Nå er det bare å få opp tempoet på vaksineringen. Apotekene står klare, og to av tre virksomheter er positive til å bidra til å vaksinere sine ansatte, sier Horneland Kristensen i Virke.

NHO ønsker å bidra til å få fortgang i vaksineringen, sier Hauglie i NHO:

- Vi har bedt om en tilbakemelding fra våre medlemmer om hvordan de kan hjelpe til med vaksinering og testing. Det er mange som eksempelvis har store bedriftshelsetjenester - mange har sykepleiere og leger i bedriftene.

Her er de viktigste tiltakene presentert mandag kveld:

  • Full, nasjonal skjenkestopp fra midnatt natt til onsdag.
  • Nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.
  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.
  • Maks 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, eller i lånte eller leide lokaler. Meteren skal holdes.
  • Maks 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Opptil 50 kan delta i begravelser og minnestunder.
  • Anbefaling om maks 10 gjester hjemme, men 20 én gang i løpet av julehøytiden.