Gå til sidens hovedinnhold

Full støtte til Røkke

Skarpskodde jurister stiller seg bak Kjell Inge Røkke i striden med staten.

BI/NYDALEN (Nettavisen):Røkke er kanskje ikke den moralske vinner, men juridisk er det liten tvil om at han har sitt på det tørre.

Dette er konklusjonen etter at noen av landets fremste eksperter på selskapsrett har uttalt seg dagen før den betente Aker-saken skal behandles i åpen høring i Stortinget.

Lov og rett i Aker

Med tittelen «Lov og rett i Aker» lokket Handelshøyskolen BI på tirsdag pressen til en gjennomgang av de juridiske sidene ved de omstridte transaksjonene. Den juridiske materien ble dissekert av professor dr. juris Tore Bråthen ved BI, samt førsteamanuensis Hugo Matre og professorene Filip Truyen og Johan Giertsen, alle fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Det er særlig én grunn til at juristene mener Kjell Inge Røkke trekker det lengste strået. De mener staten selv valgte å ha en tilbaketrukket rolle da de inngikk avtale med Aker og Røkke i 2007. Det var meningen at Aker-systemet skulle ha den industrielle føringen.

Professor Filip Truyen mener staten under vårens åpne strid med Røkke krevde mer enn det avtaleverket gir grunnlag for.

- Uttalelser i år fra statsråden (næringsminister Sylvia Brustad, red.anm.) tyder på mer ambisjoner om å være med å styre enn det avtalen tilsier, sa han under presentasjonen.

Dårlig avtale?
Truyen mener avtaleverket er dårlig håndverk fra statens side dersom meningen var at man skulle ha en mer aktiv rolle, og en hånd på rattet i spørsmålet om de aktuelle transaksjonene.

Hvorfor valgte så staten å gå inn i et samarbeid med Røkke der de i realiteten var minoritetsaksjonær? Målene var klare: Staten ville sikre nasjonalt eierskap og norske arbeidsplasser.

For det første ble det økonomiske løftet mindre. Man reduserte investeringen til 4,9 milliarder kroner. Videre ville regjeringen kunne støte på problemer i forhold til EØS, blant annet regelverket om statsstøtte, dersom man gikk inn med en mer førende rolle.

Regjeringen valgte altså en modell med en liten eierandel, men hvor en egen aksjonæravtale skulle sikre statens interesser på flere områder.

Tilbaketrukket rolle
Professor Truyen konkluderte imidlertid med at aksjonæravtalen ikke ga regjeringen rett til å kreve de omstridte transaksjonene behandlet på generalforsamling. De faller altså etter hans syn inn under de disposisjoner staten har godtatt gjennom valg av en tilbaketrukket rolle. Staten ga sin tilslutning til «Akers styringsmodell», og at Aker skulle være industrielt førende.

- Hele avtalen syder av tillit, sa Truyen.

BI-professor Ole Gjems-Onstad mener det er viktig å skille mellom juss og etikk i denne saken.

- Skille mellom juss og etikk
- At Røkke har rett juridisk, trenger ikke bety at det er etisk riktig. Her er det lett å misforstå, sa Gjems-Onstad etter at presentasjonen var over og spørsmålsrunden i gang.

Til Nettavisen sier Gjems-Onstad at selskapsretten er nådeløs mot den som ikke følger med i timen. Og det mener han at Brustad og staten ikke har gjort i dette tilfellet.

De hadde et mål om statlig styring, men har oppnådd det motsatte.

- Her er det jo staten som blir styrt.

- Staten har en bedre moralsk sak enn juridisk, sier han til Nettavisen.

Ifølge Gjems-Onstad er Aker-bataljen en leksjon i hvordan man kan bruke selskapsretten til å oppnå fordeler på egne vegne på bekostning av en naiv motpart.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder onsdag 20. mai åpen høring om statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions.

Kommentarer til denne saken