VIKA (Nettavisen): – Det er trist å høre på Norges Bank.

Bjørnstad hadde akkurat hørt nestleder Ingrid Solberg i pengepolitisk avdeling i Norges Bank redegjøre for hvordan de tenker om rentesettingen, pengepolitikken. Det skjedde i forrige uke på det årlige boligseminaret til Selvaag Bolig og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Solberg sa blant annet at det viktigste for Norges Bank er å styre prisveksten i Norge til rundt 2 prosent over tid. Da må rentene videre opp.

Bjørnstad er sterkt kritisk til det i dagens urolige tider, han vil at sentralbanken i langt sterkere grad skal vektlegge produksjon og sysselsetting, som mandatet åpner opp for. Det er her debatten har blusset opp.

Les også: Så mye dyrere har boliglånet ditt blitt på tre måneder – og det verste merker du ikke ennå

Klarer ikke å skille

– Norges Bank skiller ikke på årsakene til inflasjonen. Det er energiinnholdet i varer og tjenester som har økt, ikke våre priser, sa Bjørnstad til forsamlingen, Han mener det er husholdningene med stor gjeld som nå regulerer konjunkturene i Norge.

– Først gjorde de det gjennom en importert globalisering, så gjennom en lav rente for å få fart på økonomien og nå gjennom en høyere rente for å stagge økonomien.

– Sentralbanken har fryktelig hastverk. Men gjennom 10–15 år var inflasjonen lavere enn målet. Hvor var hastverket med å få den opp, og hvorfor så hastverk med å få den ned? spurte sjeføkonomen retorisk. Han fikk ikke svar fra Solberg, hun avsto fra å være med i debatten.

Bjørnstad mener det er opplagt at Norges Bank må avlyse renteøkningene. Sentralbanken har antydet en styringsrente på nyåret på 3 prosent.

Les også: Store renteforskjeller: I disse fylkene må du punge ut mest

Mistillit

– Det er dette som skaper mistillit til pengepolitikken, ved ikke å holde orden på den, anklagde LOs sjeføkonom Norges Bank.

Han hevder sentralbankens rentesetting nå dobler reduksjonen i husholdningenes disponible inntekter, kjøpekraften. Den er ifølge Bjørnstad redusert med 8 prosent, halvparten fra rentesettingen, halvparten fra dyrere importvarer.

Sentralt i Bjørnstads kritikk står hans tro på frontfagsmodellen. Lønnsveksten i industrien og konkurranseutsatte næringer setter taket for for veksten i skjermet sektor, som det offentlige. Frontfagsoppgjøret i år endte på 3,7 prosent, men i tillegg kommer lokale lønnstillegg og andre glidninger.

Ingen inflasjon

Inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en total prisvekst de seneste tolv månedene på 6,5 prosent, den høyeste siden slutten av 80-tallet. SSB skriver at den rekordhøye veksten i kjerneinflasjonen (4,7 prosent) understreker en bred prisoppgang som ikke bare er drevet av økte priser på energi. Bjørnstad ser det annerledes.

– Det er ikke inflasjon det vi opplever nå, det er økt prisnivå. Inflasjon skjer gjennom lønnsdannelsen. For å få inflasjon må prisveksten bite seg fast gjennom lønnsveksten. Den gjør ikke det hvis vi klarer å bevare lønnsdannelsen.

– Hvorfor skal vi følge frontfagsmodellen hvis myndighetene driver opp lønnsdannelsen? spurte igjen Bjørnstad retorisk. På spørsmål fra Nettavisen om han mener Norges Bank ikke forstår denne modellen, svarer Bjørnstad:

Les også: Dramatisk økning i forespørsler fra boliglånskunder

Overvurderer faren

– De tar ikke tilstrekkelig hensyn til hvordan den fungerer og at de dermed overvurderer faren for en lønnsdrevet prisvekst. Det mener jeg, ja.

Bjørnstad sa på seminaret det høres ut som vi også har fått et inflasjonsmål i statsbudsjettet. LOs sjeføkonom medga at arbeidsmarkedet tilsier innstramminger

– Men holder Norges Bank fast ved rentebanen, får vi et mye slakkere arbeidsmarked fremover og inkludering av unge i arbeidslivet, frykter Bjørnstad. Han fikk motbør fra de andre deltakerne i rentedebatten.

– Det er ikke alle som er like oppgitt og frustrert over Norges Bank som LO. Vi tror styringsrenten skal opp 0,5 prosentpoeng til, men så får vi ikke flere renteøkninger etter nyttår. Vi har ennå ikke sett de fulle effektene av renteøkningene, det gjør vi ikke før i desember, sa blant annet sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO har den seneste tiden hatt flere rentefeider med sin motpart i LO.

Legitimt, men …

– Jeg har hørt på Roger. I mitt hode er mandatet til Norges Bank å stabilisere inflasjonen rundt 2 prosent på sikt. Kritikken har vært at de setter opp renten for mye for raskt, at det står dårligere til i økonomien.

– Det er helt legitimt å mene at prisveksten er forbigående, og at det er feil å sette opp renten. Men rundt halvparten av våre medlemsbedrifter har sagt at de setter opp prisene mer enn den generelle prisveksten, advarte Dørum. Han kom med et hjertesukk til salen:

– Vi ender opp med den «jævla» renten igjen, men den kommer fra et veldig, veldig lavt nivå. Det er snakk om en normalisering, minnet Dørum om.

Ugress

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning var også klart kritisk til Bjørnstads innvendinger. De to var i en renteklinsj i Dagsnytt 18 10. mai, det innslaget kan du se her.

Chen mener at norsk økonomi stanger i taket, og at styrken i norsk økonomi ser ut til å vedvare. Arbeidsledigheten kan bli for lav, som gir et veldig sterkt press i økonomien. Storebrand-forvalteren har utfordret Bjørnstad på om ledigheten kan bli for lav, uten å få et ordentlig svar.

Chen har også betegnet inflasjon som ugress: Hvis den først får spre seg, er den vanskelig å få kontroll over.