Norge og resten av Europa står overfor utfordrende økonomiske tider med inflasjon, rentehevinger og en energikrise.

Tøffe tider krever prioriteringer, og nå mener Gunnar Stavrum at regjeringen må revurdere hvilke prosjekter som skal få ta av statskassen.

Ett av prosjektene Nettavisens sjefredaktør har stilt seg svært kritisk til er Stad skipstunnel, som også var tema for «Dagsnytt 18» tirsdag kveld.. Tunnelen har en prislapp 3,8 milliarder kroner, og har vært diskutert i leserinnlegg i Nettavisen denne måneden.

Les også Stavrums kommentar: Klar melding: Stopp fylkesoppsplitting og bruk milliardene til billigere strøm

Les også kommentaren: Stad skipstunnel – pengesløseri eller økt verdiskaping for Norge?

– Helt galskap

Tirsdag kveld var tunnelen altså også tema i «Dagsnytt 18», og Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum og daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, var invitert til studio for debatt.

– Jeg opplever at hovedstadspressen ikke har tatt innover seg at Norge lever av havet og den store verdiskapningen som skjer på kysten vår, sier Humborstad innledningsvis i sendingen.

Humborstad mener Stad skipstunnel er en nødvendig investering som vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og miljøvennlig.

Dette var ikke nok til å overtale Nettavisens sjefredaktør.

– Jeg synes dette prosjektet er helt galskap. Det har vært galskap siden ideen ble unnfanget for 150 år siden. Det har vært utredet i 30 år. Det har blitt laget et titalls samfunnsøkonomiske analyser og alle – bortsett fra de lokale, kjøpte analysene – viser at det er dundrende ulønnsomt, kontret Stavrum.

Les også: Mer omsorg for statskassen enn for dem som havner på «fattigkassen»

– Analysene er ufullstendige

Stavrum trekker fram at prosjektet kommer til å koste 4,1 milliarder kroner inkludert moms.

– 90 øre av hver krone som investeres er tap. Dette er ren galskap. Vi kaster penger ut av vinduet, sier Stavrum.

Humborstad mener samfunnsøkonomiske analyser har store mangler, spesielt når man skal prise nytteverdiene. I tillegg trekker hun fram at analysene er tilpasset veiprosjekter. Humborstad mener analysene er ufullstendige.

– Analysene har ikke sett på viktige nytteeffekter som trygghet og sikkerhet, verdien av overført trafikk fra vei til sjø, verdiøkningen i fiskerinæringen og næringseffekter som resultat av bedre kommunikasjon, sier Humborstad.

Les også: Krisemålingen for Arbeiderpartiet viser at denne regjeringen har kollapset