Gå til sidens hovedinnhold

Galopperende priser - nå skal EU ta strømgrep

Tirsdag når strømprisene nye rekorder - i Sør-Norge.

Ifølge strømbørsen Nordpool er strømprisene på tirsdag oppe i hele 1,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen - dette gjelder på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

For forbrukerne kommer nettleie, moms og avgifter i tillegg, slik at snittprisen blir godt over to kroner gjennom dagen - rundt 2,30 kr. Det er den høyeste døgnprisen noensinne i Sør-Norge, ifølge Europower-Energi.

Bare i Trøndelag i februar 2010 har prisen noen gang vært høyere, skriver Europower.

EU vil ta grep

De høye strømprisene er også tema i EUs høyeste organer - prisene er skyhøye i hele Europa.

EU vil bruke innholdet i en ny verktøykasse for å dempe uroen som er utløst av stadige økende energipriser. Hjelp til husholdningene, statlige bidrag til næringslivet og målrettede skattekutt er blant redskapene, melder NTB.

EU-kommisjonen vil ha en «rask og samordnet innsats», het det da verktøykassen ble lagt fram. Forutsetningen for bruk av innholdet er at de enkelte redskaper ikke kommer i konflikt med unionens konkurranseregler.

I harnisk over prisene

Flere millioner EU-borgere er i harnisk over de ekstreme energiprisene, og kommisjonen har kommet under sterkt press om å forta seg noe, selv om det er det enkelte medlemsland som er ansvarlig for avgifter og valg av strøm, gass, atomkraft eller vind.

Flere land har allerede varslet tiltak for å dempe virkningen for de mest utsatte familiene. Både konkrete pengesummer, skattekutt og utsatt betaling er i bruk.

Nå løftes problemkomplekset til EUs øverste nivå, der unionens stats- og regjeringssjefer møtes torsdag for å vurdere koordinerte handlinger. EUs energikommissær Kadri Simson forstår at forbrukerne er urolige og opprørt.

- Gjenåpningen gir priseksplosjon

– Vinteren er i anmarsj, og for mange er strømregningene høyere enn på ti år. Gassprisene øker over hele verden, i all hovedsak på grunn av økt etterspørsel i Asia, sier Simson.

Hovedforklaringen på de økte energiprisene er at økonomien i mange land er på markant vei tilbake til normale tilstander etter gjenåpningen av samfunnet. Engrossalg av naturgass, hovedindikatoren på energipriser i EU, er blitt mer enn tredoblet i år. Prisen på olje og kull har også skutt i været.

I de kommende månedene vil disse dramatiske økningene flytte seg nedover i kjeden og ende på forbrukernes og bedriftenes strømregninger.

Russland i kulissene

Noen i EU mener at Russland gjennom ustabile leveranser forsøker å tvinge Tyskland til å importere russiske gass via den omstridte Nord Stream 2-rørledningen som går tvers over Østersjøen og unngår ukrainsk område.

President Vladimir Putin avfeier disse beskyldningene og sier at problemene i Europa skyldes grunnleggende svakheter i forsyningssystemet og at noen forsøker å legge skylden for dette på andre.

Blant tiltakene som EU-toppmøtet skal vurdere senere i uken, er en form for direkte subsidiering av fattige familier. Det kan bli snakk om energikuponger som vil dekke deler av strømregningen. Andre tiltak kan være utsatt betaling, og kutt eller utsettelse av moms og avgifter, som ofte utgjør en tredel av sluttsummen.

Målrettet

Kommisjonen understreker imidlertid at alle slike tiltak må være svært målrettet og av begrenset varighet.

På litt lengre sikt blir tiltakene fra kommisjonen noe mer vage i formen. Det er snakk om økte investeringer i fornybar energi og utvikling av felleseuropeiske energinettverk. Dette er tiltak som allerede er under vurdering som ledd i arbeidet med at EU skal bli karbonnøytralt i 2050.

Simson sier at kommisjonen vil legge fram forslag som vil gjøre energimarkedet i EU mer standhaftig og mindre sårbart for prissvingninger, blant annet gjennom felles innkjøp og oppbygging av lagre.

Det internasjonale pengefondet IMF går ikke lenger enn å støtte midlertidige kuponger til de svakeste for å komme gjennom vinteren. IMF mener at andre og mer inngripende tiltak blir svært kostbare og sender negative signaler til energimarkedet.

Skylder på grønn omdanning

Kommisjonen avviser bestemt kritikk fra flere hold, særlig fra Ungarn, om at de økte energiprisene er et resultat av kostnadene ved å omforme samfunnet i grønn retning.

– La det vært klinkende klart: Den aktuelle situasjonen skyldes vårt overforbruk av fossilt brennstoff. Mens gassprisene har skutt i været, har prisen på fornybar energi holdt seg stabil. Omlegging i grønnere retning fører til Europas energiuavhengighet, sier kommisjonsleder Ursula von det Leyen.

Kommisjonen antyder at medlemslandene midlertidig kan ta av inntektene fra karbonhandelsregimet for å dekke inn noen av krisetiltakene. Kommisjonen har også uttrykt en viss støtte til et spansk forslag om felles innkjøp for hele EU, i første omgang at fordeler og innretning kan bli vurdert.

Andre land, som Tyskland og Nederland, har advart mot ekstreme og dyptgripende endringer i en situasjonen som de vurderer som forbigående.

- Lite å gjøre

Analytikere i tankesmia Bruegel sier det ikke er mye kommisjonen eller EU-toppmøtet kan gjøre for få opp tilgangen på energi på kort sikt.

– Det eneste Europa raskt kan foreta seg for å avverge en mulig vanskelig vinter, er å aktivt fremme energisparing, både i privatmarkedet og i industrien, sier markedsanalytikerne Simone Tagliapietra og Georg Zachmann på tankesmias hjemmeside.

For husholdningene betyr dette å skru av lyset, dra for gardinene og bruke kortere tid i dusjen. For industrien kan det bli snakk om å holde igjen på produksjonen og vurdere midlertidig nedstengning av enkelte anlegg, sier de to.

(©NTB)