Gå til sidens hovedinnhold

Gambler 100 milliarder skattekroner - opposisjonen vil høyne veddemålet

Glem grønn omstilling, nå kapper regjeringen og opposisjonspartiene om å gi hundreder av milliard kroner i skattelette til risikofull oljeutvinning.

Oljeindustrien truer med masseoppsigelser hvis ikke politikerne legger hundrevis av milliarder kroner på bordet i form av skatteutsettelser.

Aker-sjef Øyvind Eriksen advarer mot at Kværners verft i Verdal og på Stord kan stå uten arbeid, og oljenæringen har fått LO på laget i å kreve en krisepakke med skattelette.

- Vi ber ikke om skattelette og det er ikke det vi trenger heller. Det vi trenger er stimulans til aktivitet og hele industrien stiller seg bak dette, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til E24.

Logikken forutsetter at utbyggingene blir lønnsomme, slik at man får gevinster det skal betales skatt av. I motsatt fall er det staten som tar regningen når oljeselskapene får avskrive inntil 100 milliarder kroner og alt de investerer i første år.

I en tid hvor over 400.000 permitterte taper penger for hver eneste dag som går, og hvor reiselivet, varehandelen og hotell- og restaurantnæringen sliter uten å få særlig gunstige støtteordinger, er det interessant å se hvor åpen statskassen er for oljeindustrien.

I 2020 beregnes provenytapet til 59 milliarder kroner, mens det påløper nye 40 milliarder til neste år. Riktignok tror Finansdepartementet at man over tid vil tjene 14 milliarder på skatteletten, men det er selvfølgelig totalt usikkert.

Oljemarkedet ser ikke så lyst på situasjonen i en periode hvor det produseres ekstremt mye mer olje enn det er etterspørsel etter. Selv om store deler av tankflåten er brukt til lagerskip, så vaker oljeprisen rundt 25 dollar fatet. I markedet kan du nå kjøpe olje for levering om ett år for 32 dollar. Markedet tror altså at prisen skal holde seg lav lenge.

I tillegg kommer miljøbekymringene og at flere og flere banker og investorer skyr olje på grunn av omdømmebekymringer.

Dette er bakteppet for at ikke oljeindustrien gjør det naturlige, nemlig å investere i nye installasjoner og verftsarbeid selv. Oljeutvinning har vært en fribillett til å tjene store beløp på å pumpe opp det svarte gullet. Nå er det bom stille.

I revidert nasjonalbudsjett er regjeringens anslag at investeringene på norsk sokkel faller med rundt ni prosent til 166 milliarder kroner i 2020.

- For at viktige deler av leverandørindustrien skal ha nye oppdrag å konkurrere om fremover, er det viktig at alle de lønnsomme prosjektene på norsk sokkel nå ikke stanser opp og utsettes. Regjeringen har derfor fremmet forslag om midlertidige skattetiltak for å tilføre oljeselskapene likviditet de neste årene slik at de får økte muligheter til å gjennomføre planlagte investeringer, heter det.

Les mer: Om lag 100 milliarder i statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2020

- Regjeringen foreslår midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet som vil gi stidligere fradrag, slik at betalingen av skatt utsettes og selskapens likviditet økes med i størrelsesorden 100 milliarder kroner for 2020 og 2021, heter det i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Og dersom selskapene får underskudd, så vil de få utbetalt skatteverdien av underskuddene pluss den såkalte friinntekten. Kortversjonen er at selskapenes andel av investeringene faller fra 23 til 17 prosent etter skatt. I klartekst er det altså en skattelette til oljeelskapene.

De nye skatteutsettelsene kommer på toppen av andre ordninger som leterefusjonsordningen og at oljeselskapene kan trekke fra 78 prosent av investeringene, og slik utsette skatten til de går med overskudd.

Her kan du lese mer: Lovforslaget

I gode tider hvor oljeprisen er høy, er dette risikabelt, men fornuftig. Som eier av oljen stimulerer Norge oljeselskapene til å lete, finne, investere og utvinne - for siden å gå med overskudd, og betale skatt.

Men forutsetningen er at feltene blir lønnsomme. Hvis ikke blir konsekvensen at oljeselskapene aldri betaler skatten. Så til en viss grad er det nå slik at det er staten som tar den reelle risikoen for oljeutvinning.

Det er dristig i en tid hvor mange spår en avvikling av fossilt drivstoff og hvor oljeprisen er svært lav, og hvor Norge allerede vil redusere oljeproduksjonen med 250.000 fat per dag i juni, og 134.000 fat hver dag i andre halvår - i tillegg til å utsette oppstart av flere felt i 2021.

Finansdepartementet håper at oljeprisen vil ta seg opp i 50 dollar innen 2025, men medgir at usikkerheten er stor på kort sikt.

En liten gulrot til slutt: Dersom investeringene ikke blir lønnsomme og selskapene legger ned, så kan de snu seg til statskassen og få igjen skatteverdien av underskuddet og friinntekten.

Så skulle man kanskje trodd at oljenæringen var fornøyd, men nei: - Nå er det avgjørende at Stortinget forbedrer forslaget slik at vi faktisk kan sikre aktivitet og arbeidsplasser. Vi har ikke bedt om skattelette, men utsatt skatt. Dette koster ikke samfunnet noe, men vil gi store fordeler i årene fremover, sier adm.dir. Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Etter å ha fått 100 milliarder i skatteutsettelser fra regjeringen, ønsker altså Norsk olje og gass at opposisjonspartiene høyner. Det kommer trolig den rød, grønne og mørkeblå alliansen fra Fremskrittspartiet, via Senterpartiet til Arbeiderpartiet til å si ja til.

I deres øyne er olje er en fremtidsnæring.

PS! Hva mener du? Er det greit å satse 100 milliarder skattekroner på å gi fart i oljeindustrien, eller burde man begynt den grønne omleggingen allerede nå? Og tror du oljeprisen kommer opp igjen slik at staten får igjen pengene? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken