Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble tirsdag lagt frem med en kraftig pakke på 240 milliarder kroner i økt forbruk. Regjeringen vil bryte handlingsregelen, og pøser inn oljepenger i økonomien.

Følg Nettavisens livestudio med alle de viktigste økonomiske nyhetene.

På tross av de enorme krisepakkene forventer likevel regjeringen at økonomien vil krympe med 4,0 prosent.

For kommunene rundt i landet har det vært mest spenning knyttet til kommuneproposisjonen. Regjeringen har allerede lansert enkelte krisepakker for kommunene, som opplever at skatteinntektene svikter kraftig. I RNB lover de ytterligere 2,1 milliarder kroner til kommunene.

Les også: Regjeringen anslår hvor høy lønnsveksten bli i koronakrisen

Kommunenens organisasjon (KS) har anslått at kommunene får ekstrautgifter og inntektsbortfall på opp mot 20 milliarder kroner.

– De eldste og de yngste som sitter igjen med regningen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener kommunepakken er langt fra godt nok.

– Regjeringen sine bevilgninger til kommunene er langt unna det tapet kommunene selv sier de vil ha som en følge av Corona. Dersom dette står seg vil det være de eldste og de yngste som sitter igjen med regningen fra regjeringen, det kan vi ikke akseptere, sier Vedum.

Les mer: Alt om revidert nasjonalbudsjett 2020 - vil bruke 419,6 oljemilliarder

Han mener det vil også kunne få følgekonsekvenser for næringslivet.

– Ved å tilføre kommunene penger, ville de nå kunnet sette i gang vedlikehold av skoler og veier. Dette ville også gitt arbeid til de mange bedriftene rundt om Norge, som nå opplever lite å gjøre. Regjeringens manglende vilje vil kunne koste mange arbeidsplasser i hele landet, fortsetter Slagsvold Vedum.

Kommunene drifter en rekke lovpålagte tjenester som skole, helsetilbud og sykehjem. Hvis ikke bevilgningene øker, frykter Vedum at det er nødvendig for kommunene å kutte i de lovpålagte tjenestene.

Les også: Spår økonomisk katastrofe for Norge

– Oppsiktsvekkende

Det er stor spenning knyttet til budsjettet ettersom Erna Solbergs regjering ikke har flertall i Stortinget. Det er forventet at de vil gå i forhandlinger med samarbeidspartner Fremskrittspartiet, men tidligere krisepakker har ført til brede forlik som inkluderer både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

LO mener regjeringen satser for lite på arbeid, sysselsetting og velferd i budsjettet.

– Den viktigste jobben nå er å få over 400.000 arbeidsledige eller permitterte nordmenn tilbake i jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

Han mener det bør gjøres langt mer for å folk tilbake i arbeid.

– Det er oppsiktsvekkende at det ikke legges opp til en styrking av arbeidsmarkedstiltakene nå, selv om regjeringen sier den kommer tilbake til det senere. Vi trenger langt flere tiltaksplasser, økte ressurser til Nav for oppfølging og en særlig tilrettelegging for kompetansehevende tiltak, sier LO-lederen.