Det nordnorske oppdrettsselskapet Nova Sea, som også er inne på eiersiden på Alex Sushi, igjen lagt et godt år bak seg - selv om prisene på laks falt noe gjennom pandemien. Selskapet har oppdrettsanlegg langs hele Helgelandskysten.

Selskapet hadde i 2020 inntekter på nær 2,7 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 802 millioner kroner, mot 1,1 milliarder året før.

Nedgangen i lakseprisene har slått nesten direkte ut på bunnlinjen til selskapet, som fikk redusert omsetningen sin med rundt 260 millioner kroner.

Overskuddet kommer svært godt med for selskapets drøyt 300 ansatte, som får en solid dose av overskuddet som bonus.

Ifølge Helgelands Blad har selskapet satt av 45,9 millioner kroner av overskuddet til bonuser på de ansatte, totalt 148.000 kroner per ansatt. I løpet av de siste fem årene har de ansatte fått utbetalt en bonus på én million kroner.

– Overskuddsdelingen har alltid stått sterkt i Nova Sea. Alle som arbeider i Nova Sea, bidrar like mye til at vi presterer så godt som overhodet mulig basert på de forutsetningene vi har. Derfor har styret bestemt at alle skal få en del av det overskuddet som skapes, selv i det som har vært en usikker tid, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord til Helgelands Blad.

Les også: 70.000 av den uønskede pukkellaksen fanget i Norge i år