På det villeste var gassprisene på den nederlandske TTF-indeksen opp 25 prosent, men rett før kl 9 var oppgangen på 16 prosent. Oppgangen fra i går er kraftig, men indeksen er likevel ikke i nærheten av nivåene i mars. Da lå TTF-indeksen på over 330 euro per MWh, mens det nå er på 115 euro.

Oppgangen kommer altså etter at Russland vil stanse rørgasseksporten til Polen. Polen har nektet å betale for å betale den russiske gassen i rubler, slik president Putin har krevd.

Men ifølge polske myndigheter har landet fylt gasslagrene sine til 76 prosent kapasitet. DNB skriver i sin morgenrapport at Polen med sine importterminaler er i stand til å sikre forsyningssikkerheten sin.

Bulgaria melder også om at den russiske gassimporten skal stanses, men hittil er det kun disse to landene som har fått stanset importen i denne runden.

Les også: Gassprisen stiger helt vilt - opp over 70 prosent

Svært krevende

Risikoen er imidlertid at flere europeiske land utsettes for det samme. DNB tror at for den totale europeiske gassbalansen kan det svært krevende – om ikke umulig – å erstatte all den russiske gassimporten.

Russland kan ikke bare sende gassen som skulle ha gått til Europa til andre markeder, fordi infrastrukturen mangler. DNB mener Putin kan skru igjen gasskranen til Europa selv om det i praksis betyr at den gassen må bli igjen i bakken.

Les også: Norge smadrer tidligere rekord: Solgte gass for over 100 milliarder kroner i mars

Ekstrem vår

Gassprisoppgangen har denne vinteren og våren vært helt ekstrem i Europa. De europeiske gassprisene har historisk vært priset tilsvarende halvparten av oljeprisen. På det verste i år har gassprisene vært godt over fire ganger oljeprisen.

DNB skriver at skalaen har vært fullstendig sprengt som følge av at prisene har måttet stige til et nivå der forbruket faller bort.

Det er sektorer der gassbruken kan reduseres uten de aller største kostnadene. I teorien er det ifølge DNB først og fremst i kraftsektoren. Her kan gasskraft erstattes med allerede tilgjengelige alternativer.

Les også: USA og Europa med gassavtale - Tyskland vil kvitte seg med russisk gass i 2024

Strømprisene i været

Men samtidig skal både kullkraft og atomkraft fases ut. De høye gassprisene har derfor ført til en kraftig økning i strømprisene. Politikerne har kompensert husholdningene for å opprettholde gassbruken til oppvarming. DNB gjør et poeng av at politisk er det krevende å be befolkningen å fryse.

Oppvarmingssektoren er lite fleksibel. Det kan bety at industrien vil slite med å gjøre seg mindre avhengig av gass, selv om Russland stenger ned gasskranen helt. Og rubelen, som fikk skikkelig juling for et par måneder, har styrket seg tilbake på nivåene fra før invasjonen mot dollar (se grafen under).