Det ble umiddelbar hyllest fra de fleste politikere og miljøorganisasjoner da Equinor i januar la frem planene om å elektrifisere en rekke oljeplattformer.

Men en olje- og energiveteran stikker hull i fortellingen til oljegiganten og miljøorganisasjonene.

– Det er bare én grunn til at dette er trumfet gjennom, og det er fordi kraftbransjen vil ha høyere strømpriser. Dette er bare et vanvittig pengesløseri uten noen klimaeffekt, sier Hogne Hongset til Nettavisen.

Han har jobbet i over 20 år i oljebransjen, og vært spesialrådgiver for LO-forbundet Industri Energi i ti år.

Etter at han skrev et innlegg hos Aftenposten med ramsalt kritikk av elektrifiseringsplanene, har debatten rast.

Les mer: Nytt miljøkrav vekker oppsikt: – Ikke alle kan kjøre el-jaguar med privatsjåfør

– Ingen klimaeffekt

I alle år har plattformer på sokkelen fått strøm av gassturbiner som forbrenner gass. Dette fører til CO2-utslipp. Gjennom å elektrifisere plattformene vil strømmen hentes fra strømnettet på land, som i Norge er nær sagt bare vannkraft. Målet er dermed at norsk oljeproduksjon vil bli verdens reneste.

Men det som ikke er kommet frem like tydelig, er at utslippene bare forflyttes til andre land, mener Hongset.

– Denne gassen skal dermed erstattes av ren strøm fra land. Men den frigjorte gassen vil da på et eller annet tidspunkt bli markedsført, og sendes til andre land, som dermed brenner gassen. Med andre ord vil det i beste fall bli null klimaeffekt, sier Hongset til Nettavisen.

Les mer: Måling: Sju av ti krever økt klimainnsats

Oljesektoren er underlagt EUs kvotesystem, som innebærer at de må betale for å slippe ut CO2. Hvis ikke norske oljeplattformer betaler for å forbrenne gassen, vil noen andre i Europa gjøre det.

– Politikerne blir bombardert av såkalte faglige råd, men ved nærmere ettersyn holder det ikke vann. Elektrifisering vil redusere norske utslipp, men det gir ingen global klimaeffekt, sier Hongset.

Hvis gassen skulle ende opp i sektorer som ikke er omfattet av EUs kvotesystem, vil ikke klimaregnskapet engang være nøytralt. Elektrifiseringen vil da føre til økte klimautslipp.

Også forsker Asbjørn Torvanger gir støtte til Hongsets syn.

– Utslippene blir akkurat det samme. Det har ingen betydning for europeiske utslipp. Enten du elektrifiserer eller bygger gassturbin, påvirker ikke det europeiske utslipp, sa Asbjørn Torvanger fra Cicero Senter for klimaforskning til Klassekampen

Les også: Alvorlig strømkrise i California: – På grunn av klimapolitikk

20.000 kr per husstand

Ifølge Equinor vil kostnaden ved å elektrifisere deler av sokkelen være omtrent 50 milliarder kroner. På grunn av skattesystemet for olje- og gassektoren i Norge, vil kostnadene i stor grad ende opp hos norske husholdninger.

Oljebransjen vil kunne føre utgiftene som investeringer, og dermed vil inntektene fra oljesektoren inn på statsbudsjettet reduseres tilsvarende. Det betyr i praksis mindre for politikerne å bruke på offentlige tjenester som skole, helse og andre velferdsordninger.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Økt strømpris

Hongset mener det er helt klart at klimaargumentet for elektrifisering brukes bare som et skalkeskjul, og at det egentlig er kraftbransjen som ønsker elektrifiseringen. - Ikke minst er vindkraftbransjen ivrig, fordi elektrifiseringen vil drive strømprisene opp og bedre lønnsomheten i nye vindkraftverk.

I dag bruker norske husholdninger omtrent 16 TWh. Elektrifiseringen som er foreslått av Equinor vil bruke 10-12 TWh. Ifølge magasinet Energi vil strømregningen til norske husholdninger øke med opp til 1200 kroner per år for en gjennomsnittlig husstand.

Et av de store konkurransefortrinnene Norge har hatt i møte med resten av Europa, er lave strømpriser. De strømprisene fører blant annet til at Norge har en rekke store industribedrifter som bruker enorme mengder strøm.

– De fleste nordmenn tåler en hundrelapp ekstra i strømregning hver måned. Men viktige industribedrifter i Mosjøen, Sunndalsøra, Sauda og mange andre steder vil få merke konsekvensene. Kostnaden til energi utgjør opp mot 40 prosent av utgiftene deres. Elektrifiseringsprosjektet vil kunne føre til en betydelig utflagging av norske industribedrifter, sier Hongset. Han er overrasket over at hans tidligere arbeidsgiver Industri Energi ikke er sterkere på banen i saken.

Ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil en industribedrift i norddelen av Norge kunne få opp mot 60 millioner kroner i økte strømutgifter.

Dersom industribedrifter flagger ut til land hvor det brukes mye fossil energi, som for eksempel Russland eller Kina - vil klimautslippene hellerkunne gå veldig mye opp.

– Hvis en aluminiumsprodusent flytter fabrikken fra Norge der de bruker vannkraft, til Kina eller Midtøsten og bruker kull – da vil klimautslippene for hvert tonn aluminium bli åtte ganger høyere, sier Hongset.

Kraftbransjen tjener mye

Den store vinneren om oljeplattformene elektrifiseres vil være kraftbransjen. Ettersom forbruket av strøm vil øke så sterkt, vil strømprisen sannsynligvis også gå opp.

– Mange av industribedriftene i Norge er eid av utenlandsk kapital. De ser ikke på røde tall i mer enn ett eller to år før de vurderer å flytte ut. Dermed risikerer vi en betydelig utflaggingsbølge på sikt. Det vil koste Norge mange hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn rundt om i hele landet, sier Hongset.

Han mener mye av grunnen til at denne delen av debatten om elektrifisering ikke er kommet frem, er fordi sammenhengene er svært kompliserte

– For meg er det helt vanvittig at vi bruker 50 milliarder kroner, det aller meste fra norske husholdninger, på tiltak som ikke redusere klimautslippene - men som ka gi industridød og høyere strømpriser for alle, sier han.

Kommentar: Stortinget vil kaste bort milliarder på et luftslott - har de fått solstikk alle mann?

En annen vinner i regnestykket er oljebransjen. Fordi det meste av investeringskostnadene for å elektrifisere norsk sokkel vil sendes til skattebetalerne gjennom systemet, vil det bety store besparelser for Equinor som ikke lenger må kjøpe klimakvoter.

Ifølge magasinet Europower Energi vil oljebransjen redusere sine utslipp med 3,2 millioner tonn årlig i Norge gjennom den planlagte elektrifiseringen. Det betyr omtrent 2,2 milliarder kroner i reduserte kvoteutgifter per år.

Hongset får støtte fra klimapolitisk talsmann Jon Georg Dale (Frp). Han mener elektrifisering ikke er noe problem om det er lønnsomt. Men det er det absolutt ikke i dette tilfellet, mener han.

– Jeg er redd for at elektrifiseringsprosjektene får bare en konsekvens: At vi bruker enormt mye penger på å elektrifisere sokkelen for å få resultatet at gassen blir frakta til land, også til Tyskland eller andre steder, og brennes der, sier Dale til Nettavisen.

Dale er selv fra en industribygd på Vestlandet, og er alvorlig bekymret for økte strømpriser, som han mener har vært en av Norges fremste konkurransefortrinn.

– Vi ender opp med at klimapolitikken er preget av symboler fremfor ting som virker, sier han.

Les også: Klimasmell for Oslo: - Bompengene og parkeringsavgiftene må betydelig opp

– Må kutte så det monner

Pressetalsmann Morten Eek i Equinor avviser kritikken, og mener elektrifisering er helt nødvendig for å kutte CO2-utslipp så det monner.

– Olje- og gassrelatert industri står for rundt ti prosent av de globale klimagassutslippene, og mer enn 80 prosent av utslippene vi har på plattformer i dag kommer fra gassturbiner. Så skal vi gjøre CO2-kutt på sokkelen, er det her det virkelig monner, skriver Eek i en e-post til Nettavisen.

Equinor mener gassen som ikke forbrennes på norske plattformer dermed vil sendes til et europeisk marked hvor energimiksen fortsatt består mye av kull. Dermed vil gassen bidra til å erstatte kullet.

– Gass som dytter vekk kull gir vesentlige CO2-reduksjoner. Gass som brukes i et kraftverk, vil og ha en mye mer energieffektiv utnyttelse om den forbrennes her enn i en turbin på sokkelen.

– Er det forsvarlig å bruke 50 milliarder kroner hvis det er så usikkert om det vil bidra til lavere utslipp globalt?

– Ambisjonene vi har presentert, inkludert elektrifisering, mener vi kan skape store verdier for lisensene vi driver og for samfunnet, samtidig som vi kutter betydelig i utslipp. Frem til 2030 vil felt og anlegg vi driver i Norge ha potensiale for å gi direkte inntekter til staten på over 3000 milliarder kroner.

Les også: «Folkeopprøret mot klimahysteriet» ber om penger - nå blir de latterliggjort: – Du trodde kanskje det var gratis å ignorere klimakrisa?

– Ikke spesielt logisk

Hongset avvfeier Eeks argumentasjon om at frigjort gass slår ut kullkraft i Europa.

– For det første vet ingen hva slags annen produksjon som blir slått ut av denne gassen. Og hvis norsk vannkraft kan slå ut kullkraft i Tyskland, hva slags logikk er det å bruke 50 milliarder på å gå veien om å elektrifisere sokkelen, og så sende frigjort gass til Tyskland, sier han og legger til:

– Vi har stor overkapasitet i strømnettet ut av landet allerede, og denne øker betydelig når vi i slutten av året får en ny sjøkabel i drift til nettopp Tyskland. Den kabelen har alene en kapasitet for like mye strøm som Equinor skal bruke på sokkelen. Å la strømmen gå direkte til Tyskland, vil ikke utløse en eneste krone i nye investeringer. Morten Eeks argumentasjon her er vel, beklager å si det, ikke spesielt logisk. Og det er den pene måten å si det på, avslutter Hongset.