Umoe-gruppen la fra sitt årsregnskap i dag. En omsetning på over fem milliarder kroner ga et driftsresultat på 251 millioner kroner. Resultatet før skatt endte på hele 597 millioner kroner, sammenlignet med minus 61 millioner i 2017.

Restaurantvirksomheten Umoe Restaurants (UR), som driver 219 egeneide og 208 franchise-restauranter i Norden, fikk et resultat på minus 84 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak fortsatte tap i TGI Fridays.

I 2018 var det en omfattende snuoperasjon, med stenging av ulønnsomme restauranter, blant annet den på Karl Johan, kostnadskutt og effektivisering i TGI Fridays. Årsberetningen påpeker også at restauranten ved Jernbanetorget i Oslo har vært omgitt av byggearbeider som har svekket omsetningen.

Umeo-gruppen har blant annet franchisen på Burger King i de skandinaviske landene. Avtalen ble reforhandlet våren 2019, og Burger King Corporation har gått inn på eiersiden. Årsberetningen forteller også om en positiv utvikling for pizzakjempen Peppes og kaffekjeden Starbucks.

Taper på sol

Det er ellers resultatet i det børsnoterte solselskapet Rec Silicon som påvirker konsernresultatet negativt. Samlet resultateffekt fra Rec Silicon asa utgjorde minus 598 millioner kroner i resultat etter skatt, sammelignet med 141 mill. kroner etter skatt i 2017.

«Verdifallet i REC Silicon ASA skyldes i hovedsak den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, samt at Kina har redusert subsidiene til sol-industrien», skriver Umeo-gruppen i sin årsberetning.