Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev Nettavisen Økonomi at Aquila Capital tok et utbytte på over 300 millioner kroner fra vindparken.

Midtfjellet har opplyst om at det som i regnskapet ble beskrevet som et ekstraordinært utbytte var et lån fra tidligere prosjektfinansiering. Nettavisen beklager.

Midtfjellet Vindkraft holder til på Fitjar i Vestland fylke, og driver Midtfjellet Vindkraftverk, som teller 55 vindturbiner. Disse produserte i 2019 rundt 490 GWh, og gir nok energi til omtrent 25.000 husstander.

Tre utenlandske investeringsfond fra Luxembourg og Storbritannia overtok i oktober det formelle eierskapet av Midtfjellet, men samtlige fond er kontrollert av tyske Aquila Capital, som eier 97 prosent av selskapet. Fitjar Kraftlag eier for øvrig de resterende 3 prosentene.

Det var avisen Sunnhordaland som først omtalte tallene.

Lån på over 300 millioner fra eierne

I 2019-resultatet til Midtfjellet har selskapet registrert et underskudd på over 7 millioner kroner for 2019 og et utbytte på 323,5 millioner kroner fra Midfjellet Vindkraft.

Overfor Nationen forklarer imidlertid daglig leder Erik Mortensen at underskuddet kun er teoretisk og at det skyldes valutaendringer. I realiteten er driftsresultatet på 13,5 millioner kroner, etter en omsetning på 129 millioner kroner.

– Det er et teoretisk underskudd. Siden selskapet har lån i euro, vil regnskapet bære preg at store valutasvingninger, da vi rapporterer i norske kroner, sier Mortensen til avisen.

Les også: Miljøvernere søker om å sprenge BMW i Oslo sentrum

Grunnen til at de tyske eierne tilsynelatende har tatt et utbytte på over 300 millioner kroner, forklarer Mortensen slik i en e-post til Nettavisen Økonomi:

«Når det gjelder 2017 og 2018 fikk Midtfjellet tilført 340 millioner kroner av eierne våre for bygging av fase 3. Dette fikk selskapet istedenfor å oppta byggelån. Da prosjektet så ble ferdigstilt, ble Midtfjellet refinansiert og kunne da tilbakebetale deler av prosjektfinansieringen til våre eiere, cirka 300 millioner. Dette ble da utbetalt som ekstraordinært utbytte».

Forvalter enorme verdier

Aquila Capital åpnet et kontor i Norge i 2017, og trappet for alvor opp satsingen på fornybare investeringer i Norden. Aquila har gjennom flere år investert milliarder i nordisk vindkraft og vannkraft.

Les mer: Testet teknologien i Norge – nå har Google mistet troen på «dragen»

Senest i 2019 kjøpte Aquila opp aksjene i Øyfjellet Wind, og vindparken Øyfjellet nær Mosjøen skal stå ferdig i 2021. Eolus står for utbyggingen, og strømmen som genereres fra vindparken skal gå til aluminiumsverket til Alcoa i Mosjøen.

– Prosjektet Øyfjellet er ikke bare imponerende på grunn av størrelsen og de tekniske egenskapene, men det viser også hva som skal til for å skape en bærekraftig fremtid for generasjonene fremover, sa Roman Rosslenbroich, direktør i Aquila Capital, i en pressemelding.

Aquila forvalter i dag 118,9 milliarder kroner i verdier. I 2019 kjøpte og solgte den tyske gruppen for 105,6 milliarder kroner, inkludert investeringer i 5 GW fornybar energi, europeisk eiendom og infrastrukturprosjekter.