Aker opplyser i en børsmelding fredag morgen at den verdijusterte (reelle) egenkapitalen til konsernet ved utgangen av første kvartal var 66,9 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 2,1 milliarder - 2,1 prosent - fra utgangen av tredje kvartal i fjor hvis man korrigerer for utbytte. For hele fjoråret var nedgangen på 1 prosent.

I disse anslagene prøver Aker å beregne eiernes virkelige verdier i selskapet og få frem forhold som ikke fremkommer av regnskapet eller fullt ut gjenspeiler aksjekursen.

1,5 milliarder i utbytte

Styret i Aker deler ut 15 kroner per aksje i utbytte til eierne med Kjell Inge Røkke i spissen. Ettersom Røkke har drøyt 50 millioner aksjer betyr det 750 millioner utbyttekroner til storeieren. Men styret i Aker er innstilt på et tilleggsutbytte som er like stort, totalt 30 kroner per aksje.

Det går dermed mot 1,5 milliarder i samlet utbytte til en av Norges desidert rikeste personer. 30 kroner i utbytte betyr 2,2 milliarder kroner i totale utbyttebetalinger.

2022 var ellers et urolig år for Aker-konsernet.

– 2022 var et av de mest begivenhetsrike årene mine i sjefsstolen i Aker så langt. I likhet med våre konkurrenter er vi tvunget til å ta strategiske avgjørelser under uventede omstendigheter, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i børsmeldingen.

Eriksen og konsernet holder derfor fast ved tre grunnpilarer: Akers måte å gjøre ting på, spille på styrkene i konsernet og handle motsyklisk for å skape langsiktige verdier. Det betyr samarbeid og partnerskap med andre for å få til vekst og å beskytte de sterke verdiene i selskapet gjennom perioder med store markedssvingninger.

God for 45 milliarder

Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av verdiene i Aker-konsernet, som er et holdingselskap. Det betyr at Røkkes reelle Aker-verdier per 31. desember utgjorde 45,6 milliarder kroner.

Bladet Kapital vurderte i fjor høst Røkkes reelle totalformue til 45,3 milliarder kroner. Dette anslaget omfatter også personlig formue, men Aker-verdiene utgjør den desidert største andelen for Røkke.

Kursene i aksjemarkedet skal gjenspeile markedsverdien av eiernes midler i selskapet. Men, det er ingen eksakt sammenheng mellom Akers egne beregninger av egenkapitalen og hvordan aksjemarkedet vurderer selskapet.

Verdien av Akers industriportefølje falt i fjerde kvartal med 2,2 milliarder kroner til 64,9 milliarder. Ifølge børsmeldingen skyldes det primært verdifall i selskapene Aker BP, Aker BioMarine og Aker Horizons.

Akers verdier er primært og historisk bygd opp rundt olje og gass, men Aker må nå tilpasse seg en ny virkelighet i verden. Det betyr satsing på nye energikilder.

Berg-og-dalbane

Aker-kursen har som grafen under viser, det seneste drøye året hatt en berg-og-dalbane-utvikling. I fjerde kvartal i fjor falt aksjen marginalt til 719,5 kroner.

Det er et stykke under gårsdagens sluttkurs på 754,5 kroner. Børsverdien av Aker ASA er nå 56 milliarder kroner.

Aker ASA (Aker) er et industrielt investeringsselskap innenfor olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi, industriell software, sjømat og marin bioteknologi.

Holdingselskapet er direkte eller indirekte den største eieren i elleve selskaper notert på Oslo Børs, Euronext Expand Oslo og Euronext Growth Oslo