Verdipapirfondenes Forening (VFF) har kommet med fondsstatistikken for første halvår. Og halvårstallene viser at privatkundene netto tok ut 450 millioner fra aksjefondene i årets seks første måneder.

Det burde de ikke ha gjort, Hovedindeksen ved Oslo Børs er så langt i år opp 10,3 prosent, se grafen under. Netto uttak fra de norske aksjefondene i første halvdel av 2019 utgjorde 773 millioner kroner.

Nettotegning er forskjellen mellom hva fondssparerne totalt har tegnet seg for av nye fondsandeler, og hva de har trukket ut av fondene. Og de private småinvestorene trakk ut hele 15 milliarder kroner fra aksjefondene i første halvdel. Fondsmidlene ble i stedet plassert i rentemarkedet.

Les også: Mener nordmenn sparer feil

Internasjonal trend

- Det er vanskelig å være skråsikker, men dette er en trend som man også ser i andre land. Det går mer penger inn i rentefondene og kan være uttrykk for at investorer i sum har tatt ned risikoen. Riktig nok blir dette bare en antakelse, men det er ikke usannsynlig forklaring på at det er det som ligger bak, sier adm. direktør Bernt Zakariassen i VFF til Nettavisen Økonomi.

Fjerde kvartal av 2018 ble et svært urolig børskvartal, der aksjemarkedene falt kraftig. Det ført blant annet til at det norske Oljefondet gikk på en kjempesmell på aksjer.

Halvårstallene til VFF er basert på månedlige innrapporterte tall, og Zakariassen sier at det ikke skjedde noe spesielt overraskende i foregående måned.

Nye rekorder

- Nei, det var ingenting i junitallene som kvalifiserer til overraskelser. Men i første halvår er det gått betydelige midler inn i forvaltningskapitalen til verdipapirfond. Den underliggende utviklingen er god, sett fra bransjen side. Det vil bli satt mange rekorder fremover, selv om det vil svinge, sier VFF-direktøren.

Andelen nordmenn som sparer i verdipapirfond, har økt litt, men de seneste årene har andelen ligget nokså stabilt på 34-35 prosent av den voksne befolkningen. Det tilsvarer ifølge Zakariassen omtrent 1,4 millioner nordmenn.

Kraftig oppgang

Ola og Kari valgte altså i første halvår å satse i pengemarkedet, til en svært lav avkastning. Nettotegningen utgjorde i første halvår 4,45 milliarder. I kombinasjonsfondene, som investerer i en blanding av renter og aksjer, var nettotegningen på 281 millioner kroner.

Hadde fondsmidlene blitt plassert i norske aksjefond som hadde klart børsens avkastning, ville det ha betydd 1,5 milliarder i avkastning for småsparerne i første halvår. Verdensindeksen for aksjer i år er opp 16-17 prosent, litt avhengig av hvilken valuta man regner i.

Men proffene, de institusjonelle investorene, er ikke noe bedre. De institusjonelle kundene nettotegnet i første halvår seg for 19,8 milliarder fondskrone. Dette er typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner og stiftelser.

Les også: 360.000 nordmenn eier aksjer, 80 prosent av dem er menn

Trygt og godt

Proffene trakk netto ut nesten 5 milliarder fra aksjefondene i årets seks første måneder og satset i stedet over 25 milliarder kroner på de lavt forrentede pengemarkedsfondene og obligasjonsfondene.

I rentefondene oppnår sparerne kanskje 2-3 prosent i avkastningen på årsbasis, avkastningen de seneste tolv månedene ligger i dette området.

Ifølge VFF ble det nettotegnet verdipapirfond for 33 milliarder kroner i løpet av årets første seks måneder. Det er altså rentefondene som har opplevd vekst, og da spesieolt obligasjonsfondene.

Dette er fond som plasserer midlene i rentebærende papirer som har noe lengre løpetid og forventet høyere avkastning enn pengemarkedsfondene.

Les også: Nye rekorder i sparing

Ny rekord

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond har for øvrig steget med 107 milliarder kroner så langt i år og er nå oppe i 1236 milliarder kroner.

Dette er ifølge VFF ny rekord og tilsvarer en økning på 9,5 prosent fra årsskiftet. Halvparten av midlene var ved halvårsskiftet plassert i aksjefond (se "kakestykket under).