Gå til sidens hovedinnhold

Gir gass for 8,5 milliarder

Statoil vil satse 8,5 milliarder på to gasskraftverk samt utvide industrianleggene på Mongstad og Tjeldbergodden. Det kan bety kroken på døra for Naturkraft.

Planene betyr blant annet en utvidelse av metanolanlegget på Tjeldbergodden. Gasskraftverket på Mongstad skal levere store mengder varme til raffineriet, og samtidig levere strøm fra land til Troll A-plattformen vest for Bergen.

Den samlede investeringsrammen blir på rundt 8,5 milliarder kroner. Statoils andel vil utgjøre 4 milliarder kroner, fortalte Statoils fungerende konserndirektør Einar Strømsvåg på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Kroken på døra?
Det danske kraftselskapet Elsam har allerede sagt ja til å bli med på spleiselaget, og Statoil planlegger å bringe inn andre partnere etterhvert som prosjektene konkretiseres.

Statoil er medeier i Naturkraft, som har fått konsesjon til å bygge et gasskraftverk på Kollsnes og et på Kårstø. Planene som ble lansert torsdag kan bety kroken på døra for Naturkraft, fordi Statoil mener anleggene på Tjeldbergodden og Mongstad er mer lønnsomme.

- Vi vil uten tvil prioritere Tjeldbergodden og Mongstad, sa Einar Strømsvåg på pressekonferansen.

Søker i dag
Ifølge Strømsvåg har Statoil allerede i dag oversendt en konsesjonssøknad for gasskraftverket på Tjeldbergodden. I tillegg er det sendt en melding om prosjektet Energiverk Mongstad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Med Statoils planer vil Norges CO2-utslipp øke med nesten 4 millioner tonn, tilsvarende ti prosent av dagens utslipp. Det vil gjøre det enda vanskeligere for Norge å leve opp til forpliktelsene i Kyoto-protokollen fra 1997.

Statoil har ikke laget konkrete planer for håndteringen av de økte utslippene, fordi de mener det vil bli for dyrt.

- Kostnaden per kilowattime vil bli dobbelt så høy dersom CO2-gassen skilles ut og deponeres, hevdet Strømsvåg på pressekonferansen.

Statoil vil heller satse på å delta i den internasjonale handelen med CO2-kvoter som ventes å komme i gang om få år, og samtidig satse penger på teknologiutvikling slik at rensekostnadene reduseres.

Selskapet sender torsdag søknader til Statens forurensningstilsyn om utslippstillatelser for det utvidede metanolanlegget og kraftverket på Tjeldbergodden.

Både Bellona og Norges Naturvernforbund varsler at de vil kjempe med nebb og klør mot de foreslåtte gasskraftprosjektene

Satser på kvotekjøp
Statoil mener selv forslaget er banebrytende, fordi de nye gasskraftverkene vil redusere de globale CO2-utslippene. Om få år kan nemlig Norden bli nettoimportør av kraft, og kraften må derfor importeres fra mer forurensende kilder, hevder Strømsvåg.

- Vi legger fram forslag til framtidsrettede og banebrytende prosjekter som sikrer langsiktig, lønnsom utvikling og sysselsetting på viktige industristeder. Norge har i dag underskudd på kraft. Ved å produsere elektrisitet fra norsk naturgass reduserer vi behovet for å importere kraft fra mer forurensende kilder, sier han

Strømsvåg understreker at planene er nødvendige forbedringer for å styrke og videreutvikle de to industrianleggene for å møte en skjerpet internasjonal konkurranse.

Beslutning om investeringene i de to prosjektene vil bli fattet av Statoils styre etter at endelige konsesjonsbetingelser og øvrige vilkår er avklart. Dette forventes å kunne skje i løpet av første halvår 2006.

Går alt etter planen, vil de første kilowattene bli produsert tidlig i 2008. Anleggene ventes å gi 12 Twh årlig, noe som tilsvarer ti prosent av den norske kraftproduksjonen i 2004.

Olje- og energiminister Thorhild Widvey (H) ønsker ikke å kommentere planene som Statoil lanserte torsdag.

- Konsesjonssøknadene vil bli behandlet på vanlig måte. Ut over det har ministeren gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å kommentere forslaget fra Statoil, sier hun via Olje- og energidepartementets informasjonssjef Sissel Edvardsen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien