For litt over en uke siden skrev Nettavisen at Plantasjen frykter de må kaste varer for 300 millioner kroner, om de ikke snarest får åpne sine butikker igjen.

Siden da har regjeringen åpnet opp for at blomsterbutikker på opp til 250 kvadratmeter kan holde åpent, men det beroliger ikke hagekjeden som har mange hagesentre som er langt større.

- Vi stiller oss undrende til at hagesentre som gjerne har store arealer både innen- og utendørs blir nødt til å avgrense sitt område ned til 250 kvadratmeter, sier kommunikasjonssjef Charlotte Gjone i Plantasjen til Nettavisen.

Se svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet lenger ned.

Les mer: Plantasjen frykter de må kaste varer til 300 millioner

- Flere har gitt støtte

Plantasjen frykter nå store tap som følge av de strenge koronarestriksjonene.

- Nå har vi åpnet for salg av sesongvekster, planter og snittblomster innenfor et begrenset område på opptil 250 kvadratmeter. Andre varer som ikke er å betrakte som basissortiment i en blomsterbutikk, som for eksempel grill og hagemøbler, vil kun være tilgjengelig via vår netthandel, sier Gjone.

Det er også begrenset hvor mye planter de får plass til i en liten butikk, og det som særlig bekymrer, er at vårplantene har en kort holdbarhet og må selges.

Hun understreker samtidig at de ikke har noe grunnlag for å betvile at det er nødvendig med særlig forsterkede tiltak i enkelte kommuner, etter Covid-19-forskriften kapittel 5A. Men hun mener de vil klare å håndtere smittevernreglene.

Plantasjen jobber derfor opp mot myndighetene for å komme på unntakslisten i forskriften, slik at de kan åpne igjen.

- Sammen med Hageland og Norsk Gartnerforbund har vi sendt et brev til myndighetene der vi ber om at alle landets hagesentre får et snarlig bransjespesifikt unntak fra 5A. Vi har hatt flere møter med sentrale politikere på Stortinget, i tillegg til møter med ordførere i kommuner som er berørt, forteller Gjone, og legger til:

- Flere av politikere har gitt støtte til vår sak og peker på at nettopp våre åpne og store arealer er en stor fordel med tanke på å sikre smittevernmessig god handel.

Les mer om tiltaksnviå A (ekstern lenke)

Håper på neste uke

Da Nettavisen intervjuet kommunikasjonssjefen den 10. april, fortalte hun at de så langt har unngått oppsigelser blant sine 1500 medarbeidere. Det var likevel en usikkerhet knyttet til det.

- Vi har jo helt frem til nå ikke permittert noen ansatte, og det med tanke på at vi ønsker å være rigget til å ta imot kunder i høysesongen. Men det kan være at vi må revurdere dette hvis vi ikke får åpnet, sa hun.

Nå håper Gjone på full åpning i neste uke.

- Nå krysser vi fingrene for at vi kan åpne hagesentrene våre som normalt fra 26. april, og vi vurderer ikke permitteringer på nåværende tidspunkt, sier hun.

Departementet: - Kan svekke tiltaksnivået

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet kan imidlertid ikke love ytterligere lettelser, og forsvarer koronarestriksjonene.

- Regjeringen har fulgt anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om hvilke endringer som bør gjøres i tiltaksnivå A. Fagmyndighetene anbefalte en harmonisering av reglene slik de er i Oslo kommune, og endringen som gjør at blomsterbutikker under 250 kvadratmeter kan holde åpent er dermed identisk med regelen i Oslo, sier Korkunc til Nettavisen.

Han påpeker at tiltaksnivå A, som blant annet er innført i 20 kommuner i Viken, skal være strengt.

- Tiltaksnivå A er svært strengt, og er satt for å kunne brukes i situasjoner med ukontrollert smitte. Tiltakene har blant annet til hensikt å redusere den totale mobiliteten i samfunnet i så stor grad som mulig. Påbudet om å stenge butikker gjelder derfor også butikker der det i seg selv er en lav risiko for smitte, sier statssekretæren, og legger til:

- Det er gjort unntak for enkelte butikker fordi befolkningen skal ha tilgang til nødvendige varer som matvarer, apotekvarer og landbruksvarer. En innføring av nye unntak eller utvidelse av eksisterende unntak krever en særlig begrunnelse fordi det vil kunne svekke det samlede tiltaksnivået.

Korkunc opplyser også at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått et oppdrag om å foreta en helhetlig gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåene (tiltaksnivå A, B og C).

- Unødvendig blomstersvinn

Totalt har Plantasjen bestilt blomster og planter fra sine leverandører for omkring 300 millioner kroner de neste 12 ukene, og frykter at mye av dette må kastes.

- Jeg frykter definitivt at vi må kaste varer på grunn av at vi har bestilt inn så mye som vi ikke får omsetning for. Det er et helt unødvendig blomstersvinn, og det er så mange ringvirkninger, sa Gjone for litt over en uke siden, og viste blant annet at det også vil gå utover lokale gartnerier som leverer varer til hagekjeden.