Allerede sommeren 2018 innså Det Norske Misjonsselskap (NMS), Norges eldste lutherske misjonsorganisasjon, at tallene kom til å bli røde, og oppfordret organisasjonens støttespillere til å donere mer penger for å redde dem fra et betydelig underskudd.

Men til tross for at staten ga 22,19 millioner kroner i tilskudd, nesten 6 millioner mer enn fjoråret, endte misjonsselskapet med et negativt driftsresultat og et årsresultat på -1,9 millioner kroner i 2018.

NMS omsatte for 193,8 millioner kroner i 2018, under halvparten så mye som organisasjonens omsetning i 2017, som var 409,8 millioner kroner.

Les også: Gunnar Stavrum: Jo færre som går i kirken, desto flere millioner til islamske trossamfunn

Leirstedsdrift og sviktende testamentariske gaver

Misjonærene i NMS har hovedkontor i Stavanger, og er engasjert i virksomhet i Afrika, Asia, Europa, Midt-Østen, Sør-Amerika og i Norge. I årsrapporten skriver styret at misjonsselskapets hovedformål er å «virke til Guds rikes utbredelse blant folkeslagene. NMS deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom».

Det Norske Misjonsselskap er morselskapet NMS-konsernet, som gikk 11 millioner kroner i underskudd i 2018.

Giverviljen var langt lavere enn NMS budsjetterte med: Svikt i testamentariske gaver i 2018 førte til at 11 personer mistet hele eller deler av sin stilling. Mens misjonsselskapet i 2017 fikk inn gaver verdt 22,2 millioner kroner, var tilsvarende sum i 2018 14,6 millioner kroner.

- Året har vært preget av omstrukturering med nye selskaper i konsernet. Årsaken til underskuddet er sammensatt, men den største enkeltfaktoren er stort underskudd i NMS Drift AS (drift av leirsteder), skriver NMS-styret i årsberetningen.

Datterselskapet som drifter leirsteder gikk 8,4 millioner i underskudd i 2017 og 7 millioner i underskudd i 2018.

Les også: Ordkrig: Oppfordrer til boikott av Smiths venner-selskaper

Generalsekretæren må gå

I juni valgte landsstyret i NMS å ikke tilby generalsekretær Jeffrey Husebyt en siste åremålsperiode når inneværende periode går ut. Han går over i en annen stilling i organisasjonen i mars neste år.

- Etter krevende år registrerer vi slitasje i organisasjonen, og til syvende og sist er dette ansvaret til øverste leder. Landsstyret må alltid sette hensynet til NMS først, og ønsker en generalsekretær som kan være en inspirasjons- og visjonsbærer utover en treårsperiode, skrev Helge Gaard, leder av landsstyret i en pressemelding 17. juni.

I samme pressemelding skriver generalsekretær Huseby at spesielt det siste året har vært tungt.

- NMS har stått i en serie krevende, men nødvendige endringsprosesser i årene jeg har vært generalsekretær. Særlig det siste året har det blåst på toppen av NMS. Det har vært tunge saker som salg av bolig i Oslo og nedbemanning i NMS Eiendommer og i NMS. Denne våren har jeg derfor vært i tvil om jeg har motivasjon til å fortsette, og på et tidspunkt søkte jeg stilling utenfor NMS. Når landsstyret mener at det er behov for nye koster, aksepterer jeg det, skriver Huseby.

Les mer: Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet