Gå til sidens hovedinnhold

Gjedrem lar renta ligge

Svein Gjedrem våger ikke å kutte renta nok en gang. Samtidig varsler sentralbanksjefen at renta trolig forblir lav lenger enn tidligere antatt.

Onsdag gikk det rykter i finansmarkedet om at Gjedrem ville kutte styringsrenta fra 1,75 til 1,5 prosent, og krona svekket seg kraftig ut over dagen.

Tviler på at Gjedrem treffer målet

Nå er det klart at ryktemakerne tok feil: Svein Gjedrem lar renta bli liggende fast på 1,75 prosent også denne gangen. Beslutningen er helt på linje med forhåndstipsene fra flertallet av økonomene.

Som hovedregel skal Norges Bank fastsette renta slik at inflasjonen korrigert for avgifter og energivarer blir 2,5 prosent to år fram i tid.

Flere ledende økonomer, inkludert forskningssjef Per Richard Johansen i Statistisk sentralbyrå, tror det målet blir svært vanskelig å nå. SSB gikk for kort tid siden ut og spådde en kjerneinflasjon på 2,3 prosent med et rentenivå på linje med det markedet venter seg.

Spår lav rente i lang tid framover

I pressemeldingen framholder Svein Gjedrem at han tror renta forblir lav en god stund framover.

«Det er hovedstyrets vurdering at utsiktene for inflasjonen kan tilsi at renten holdes uendret lenger enn det som er lagt til grunn for Inflasjonsrapport 2/04,» skriver Norges Bank, og viser til inflasjonsrapporten som ble offentliggjort samtidig med torsdagens rentebeslutning.

Hovedstyret i Norges Bank har ved tidligere anledninger vurdert flere alternativer når de har avholdt sine rentemøter. Denne gangen så ikke hovedstyremedlemmene for seg noe annet alternativ enn å holde renta uendret. Årsaken er frykt for at norsk økonomi skal gå helt av skaftet dersom renta senkes ytterligere.

«Hovedstyret så denne gangen ikke noen klare alternativer til å holde renten uendret. Hovedstyret avveide på den ene siden hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og å stabilisere inflasjonsforventningene og på den andre siden risikoen for at veksten i produksjonen etter hvert kan bli for sterk,» skriver sentralbanken.

Betyr lite

USAs sentralbanksjef Alan Greenspan satte onsdag opp den amerikanske styringsrenta for første gang på fire år. Den beslutningen ble ikke fulgt opp av den europeiske sentralbanken, som torsdag bestemte seg for å holde renta uendret på 2 prosent.

Svein Gjedrem har tidligere signalisert at han vil avvente et rentehopp i Europa før han setter opp den norske styringsrenta.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien