Det rødgrønne byrådet i Oslo presenterer nå klokka 13. Forslaget til kommunebudsjettet for 2022. Og i budsjettet foreslår altså byrådet å øke gjelden kraftig, og det med flere titall milliarder kroner.

I budsjettforslaget øker nettogjelden i perioden 2022-2025 med hele 36,7 milliarder kroner. Korrigerer man for sektorer som VAR-sektoren (vann og avløp), videreutlån, Oslo Havn og nedbetalingslån til Oslo Pensjonsforsikring, er det snakk om en nettoøkning på 22,9 milliarder kroner.

Det er disse 22,9 milliardene som inngår i beregning av gjeldsgraden til kommunen. Gjeldsgraden er lånegjelden i prosent av eksterne driftsinntekter. Og denne gjeldsgraden vil med budsjettforslaget øke fra 60 prosent i 2021 til 93 prosent i 2025.

Les også: Krever at Raymond Johansen tar regninga: - Jeg grøsser ved tanken

Bor du i Oslo, skylder du 100.000

Den samlede kommunegjelden vil om noen år nærme seg 70 milliarder kroner, snaue 100.000 kroner per innbygger i hovedstaden ut fra dagens befolkningstall. Det skal sies at gjelden til Oslo kommune har høy tillit blant byråer som analyserer kredittverdigheten til låntakerne.

Byrådets budsjettforslag for 2022 er på totalt 85 milliarder kroner, der 66 milliarder går til drift og 19 milliarder går til investeringer. Den økte gjelden bekymrer ikke byrådet.

- Byrådet har god økonomistyring, og Oslo kommune fører en langsiktig økonomisk politikk der vi har sørget for inntekter til kommunen. Det gir oss muligheten til å prioritere og investere i det som er viktig, og samtidig levere et ansvarlig budsjett på vei ut av en svært urolig tid, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i en pressemelding. 

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

Advarte

Kommentator Kjell-Magne Rystad advarte i forbindelse med fjorårets budsjett mot den kommende gjeldseksplosjonen for hovedstaden.

For ett år siden ga Oslo kommunes økonomiplan framskrivninger frem til 2023 om at Oslo-gjelden vil øke med 28,5 milliarder kroner. Anslagene for ett år siden var fra litt under 34,4 milliarder ved utgangen av 2019 til godt over 63,8 milliarder ved utgangen av 2023.

Rystad skrev for ett år siden at med denne voldsomme gjeldsøkningen er det klart at kommunen må se seg om etter måter å dekke dette inn på. Det mente han ikke var lett.

Les også: MDG lovet priskutt, men det motsatte har skjedd

Ut av pandemien

Byrådet skriver i pressemeldingen at budsjettforslaget for 2022 skal ta Oslo ut av koronapandemien og sikre raske kutt i klimagassutslippene.

– I budsjettetsforslaget prioriterer vi arbeid til alle, kampen mot klimaendringene og for sosial utjevning. Vi holder valgløftene våre, og leverer på de sakene folk i Oslo er aller mest opptatt av, sier byrådsleder Raymond Johansen.