OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Da Raymond Johansen tok over som byrådsleder i 2015 hadde Oslo kommune rundt 30 milliarder kroner i gjeld. Nå har gjelden økt til nær 50 milliarder.

I sin fireårige økonomiplan kommer det frem at byrådet ønsker å øke gjelden med 38.068 millioner kroner i perioden 2023-2026.

Det tilsvarer rundt 54.000 kroner for hver eneste innbygger i kommunen.

Totalt skal det tas opp 54,5 milliarder kroner ny gjeld, men det skal også tilbakebetales 16,4 milliarder.

– Et stort etterslep

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier til Nettavisen at byrådet de første årene etter at de tok over makten reduserte kommunens gjeldsgrad betydelig, men at etterslepet har vært stort:

– Gjelden vil øke fremover fordi da vi tok over denne byen var det et stort etterslep på infrastruktursiden. Vi har vært nødt til å bygge sykkelveier, rydde opp i vannforsyningen. Vi har måttet bygge idresshaller, skoler og ruste opp flerbrukshaller, samt bygge masse nye sykehjem, sier Wilhelmsen.

Oslo kommune antar å øke gjelden med 38 milliarder kroner de neste fire årene.

– I tillegg vokser Oslo. Vi måtte ta over et stort etterslep der vi måtte få på plass nødvendig infrastruktur for byens innbyggere, samtidig som vi må øke tjenestetilbudet når byen vokser. Da trenger vi flere skoler og barnehager.

– Men det som er veldig viktig å være klar over, er at da vi tok over denne byen var gjeldsgraden 59 prosent. I det siste regnskapet vårt er gjeldsgraden redusert til 49 prosent. Så vi har vesentlig lavere gjeldsgrad nå enn da vi tok over i 2015.

Men da dere tok over var gjelden på 30 milliarder?

– Det stemmer. Da var det et mindre budsjett, og gjelden var mindre. Det var nettopp fordi man hadde skjøvet foran seg et stort etterslep. Det manglet sykkelveier, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Vi hadde den dårligste anleggsdekningene på idrettssiden i hele landet, og derfor er jeg glad for at vi åpner åtte nye haller neste år, sier finansbyråden.

En betydelig del av årsaken til låneopptak er den nye reservevannforsyningen og oppgraderingen av stamnettet som samlet er ventet å koste rundt 26 milliarder kroner etter voldsomme kostnadsøkninger.

Dette blir så dyrt at byrådet legger opp til nær en dobling av vann- og avløpsgebyrene på fire år.

Les også: Øker vannavgiften i Oslo med 3500 kroner over fire år

Byrådet trekker selv frem kostnader til ny storbylegevakt og nytt Tøyenbad som årsaker til økt gjeld.

SE NÅ: Byrådet legger frem sitt budjsettforslag:

Kraftig økte rentekostnader

I fjor meldte Oslo kommune at de hadde budsjettert med en lånerente på 2,3 prosent i fireårsperioden, og at de i all hovedsak hadde fastrente med liten usikkerhet.

I det nye budsjettet er tonen en litt annen:

«Refinansiering av lån i planperioden forutsettes gjort i samsvar med langsiktig rente på 3,4 prosent», skriver byrådet.

Rent konkret tror de at årlige rente- og avdragsutgifter vil øke fra 4,3 milliarder i 2023 til 6,4 milliarder i 2026.


Til sammenligning blir driftsbudsjettet til neste år på 71 milliarder kroner.

Bor du i Oslo, er «din» gjeld 100.000

Ifølge budsjettet vil gjelden i 2026 være ganske nøyaktig 70 milliarder kroner, over 100.000 kroner per hode for de 699.827 innbyggerne i hovedstaden.