1. Finanstilsynet er kjøpt og betalt for å holde risiko lav.
  2. Boligutviklere tjener mest i stabil opptur over mange år.
  3. Nordmenn er rikere som gruppe enn tall for gjeld, inntekt og formue sier alene.

Jeg forstår Finanstilsynet godt. De gjør gode analyser. Og nordmenn låner mye.

Men jeg savner noen seriøse aktører som kan matche analyser og nyansere bildet.

Kan det være at mine tidligere studievenner fra Blindern i Finanstilsynet ser boligspøkelser ved høylys dag?

At de er skremt av 90-tallets boligkrise, nedturen i Spania og USA under finanskrisen, samt en oljeavhengig økonomi som svinger.

Jeg tror det, og som sagt mange ganger før. Vi er rikere enn vi tror som samfunn. Vi har flinke folk, vi har god velferd, og vi har 10 billioner på bok. Det kan ikke sammenliknes med 90-tallets Norge eller land med dårlig velferd, og svakere skattemoral?

Det er også store regionale forskjeller.

Stort sprik i gjeldsveksten på fylkesnivå:

På den ene siden: Rogaland og Vest-Agder med hhv. null og 10 prosent gjeldsvekst fra 2014-2018. Hordaland og Møre og Romsdal befinner seg også under lands-gjennomsnittet hva angår gjeldsvekst.

På den andre siden: Oslo og Akershus har en gjeldsvekst på hhv. 41 og 40 prosent i samme periode som over.

Sterk gjeldsvekst har sammenheng med sterk boligprisvekst i de omtalte områdene, og hvordan befolkningen ser ut. I de store byene kommer det høyt utdannede og får de beste jobbene.

Lønnsvekst og moderat boligprisutvikling bidrar til å snu trend nå:

Fremover vil både vekst blant husholdningenes inntekter sannsynligvis dempe det økte gjeldsnivået ift inntekt.

Det samme gjelder moderat boligprisutvikling i Oslo, Akershus og på landsbasis (kun ca 2,5 prosent prisvekst fra okt. 2018 til okt. 2019).

Rentenivå opp og forskrifter er ansvarligpolitikk:

Fire renteøkninger det siste året (sept. 2018 til sept. 2019) demper jo låneaktiviteten. Det samme gjør boliglånsforskrifter (feks. maks 5 x inntekt og egenkapitalkravene).

Norges Bank har med renteoppgangen gitt seg selv handlingsrom for fremtidige rentekutt. Hvis og når økonomien går ned, kutter de renten. Da vil gjeldsgraden gå nedover, siden renten går ned 1 prosentpoeng raskt ved økonomisk krise. Det vil bedre låneutgiftene for de med høy gjeldsgrad, og mange andre.

Innføring av nytt gjeldsregister bør gi bedre kredittvurderinger av kunder, og lage mindre makro-risiko enn før?

Sjansen for at renten øker med hele 5 prosentpoeng er i dag en provokasjon, og nærmest en umulighet. Vi går inn i en lavrente-verden med eldrebølge.

Det er større sjanse for at Bloomberg vinner USA valget om et år enn at norske renter kommer opp i 6-7 prosent. Selvsagt er ingenting 100%, men folk flest må kunne tenke litt sjæl.

Min oppfordring er: Kjøp den boligen du trenger, og ikke ta for stor risiko.

Men en familie med to akademikere som flytter til Oslo for å jobbe i departement og en bank. Det å låne 4-5 ganger inntekt skal ikke være helt koko, spør dere meg.

Så ser verden alltid litt ulik ut om 10 år. Derfor gjør Finanstilsynet jobben sin.

Låt for dagen:

"Our house" - med engelske Madness fra 80-tallet.