Forsikringskjempen legger onsdag morgen frem regnskapet for fjerde kvartal og 2022 som det første av de større børsnoterte norske selskapene.

Og de viser at Gjensidige i fjorårets siste tre måneder hadde 8157 millioner i totale premieinntekter og satt igjen med et resultat før skatt på 1694 millioner kroner. For året som helhet var resultatet 5824 millioner. Det er klart lavere enn i 2021, men 2021-tallene var preget av engangsinntekter.

– Vi er svært fornøyd med de solide resultatene Gjensidige har levert. Og jeg er veldig trygg på at vi er på best mulig vei for å fortsette våre sterke prestasjoner. Vi vil ligge i forkant av skadeinflasjonen, og med mindre den nåværende geopolitiske situasjonen blir dramatisk verre, forventer vi ikke å se noen betydelig negativ effekt på vårt forsikringsresultat

–Vi skal fortsette å skape verdier for våre interessenter, inkludert å utbetale attraktive utbytter til våre aksjonærer, sier Holmgren., sier den nye konsernsjefen Geir Holmgren i en børsmelding onsdag morgen.

Les også

Premien går opp - hvor mye er du villig til å betale for å sove godt om natta?

4 milliarder i utbytte

Analytikernes forventninger tilsa et resultat før skatt i fjerde kvartal på 2002 millioner kroner og 6132 millioner for hele året. Resultatet ble derfor en god del lavere enn ventet. Og det liker ikke aksjemarkedet. Rett etter børsåpning er aksjen ned hele 6 prosent (se grafen under).

Gjensidige opplyser at pensjonssegmentet fikk et rekordhøyt resultat i perioden, drevet av økte drifts- og finansinntekter.

Finansresultatet for fjerde kvartal endte på 559,9 millioner kroner. tilsvarende en samlet avkastning på 1,0 prosent Resultatet ble positivt påvirket av oppgangen i aksjemarkedene og marginalt lavere renter.

Eierne kan se frem til 8,25 kroner per aksje i utbytte, totalt 4125 millioner.

Gjensidige utnevnte i mai i fjor Geir Holmgren til ny konsernsjef, med virkning fra 2. januar. Han var tidligere leder av bedriftsmarkedet i Storebrand. Holmgren etterfulgte Helge Leiro Baastad, som hadde vært Gjensidige-sjef helt siden 2003.