Som det første av de større selskapene på Oslo Børs, legger forsikringsgiganten frem tall for fjerde kvartal, og de er gode.

I fjerde kvartal i fjor hadde Gjensidige et såkalt forsikringsteknisk resultat på 1347 millioner kroner, opp fra 1162 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Økningen i forsikringsresultat tilskrives hovedsakelig premievekst og et lavere storskadeinnslag.

Dette resultatet viser hva Gjensidige tjener på den underliggende virksomheten: premieinntektene fratrukket kostnadene og skadeutbetalingene. I tillegg har skadeselskapene finansinntekter, vesentlig fra obligasjoner og eiendom.

For hele 2021 satt Gjensidige igjen med et resultat på 8799 millioner kroner, mot 6342 millioner i 2020.

Les også: Fikk sjokk da hun så hva Hafslund gjorde: – Det er regelrett svindel

Veldig glade

- Vi er veldig glade for å sette stadig nye resultatrekorder, takket være vår solide merkevare, effektive drift og dedikerte medarbeidere som legger stor vekt på å betjene våre kunder hver dag, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i en pressemelding onsdag morgen.

Resultatet før skatt i fjorårets siste kvartal ble 2850 millioner kroner, over 500 millioner høyre enn i tilsvarende kvartal i 2020. Analytikerne ventet i gjennomsnitt et resultat før skatt på 2322 millioner.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 8,7 prosent i fjerde kvartal i fjor. Premieinntektene økte ifølge Gjensidige takket være solide fornyelser og det de kaller effektive differensierte pristiltak, samt volumvekst.

Les også: Vurderer koronalettelser: – Nå tåler vi mer smitte

3,85 milliarder i utbytte

Baastad sier de vil fortsette å fokusere på lønnsom vekst. I 2019 tjente Gjensidige 7754 millioner. Fjorårsresultatet er derfor en solid ny rekord.

Som følge av det gode resultatet vil styret i Gjensidige betale ut et ordinært utbytte på 3850 millioner kroner, tilsvarende 7,70 kroner per aksje. Det er en liten økning sammenliknet med 2020.

Koronapandemien har virket positivt inn på Gjensidiges erstatningskostnader. Den positive effekten skyldes hovedsakelig redusert reisevirksomhet.

Den underliggende frekvensskadeprosenten gikk imidlertid opp med 0,8 prosentpoeng i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Les også: Dette er Gjensidige-sjefens største frykt: - Treffer oss i mellomgulvet

Rekordnivåer

Gjensidige-aksjen har som grafen under viser, fått en smell den seneste tiden, aksjen er ned 5 prosent. Men kursnivået på 224 kroner for to uker siden var tidenes høyeste.

Markedsverdien av Gjensidige ved børsslutt tirsdag var 107,3 milliarder kroner. Den desidert største eieren i Gjensidige er Gjensidigestiftelsen med 62,2 prosent.