Tallene for første kvartal viser at Gjensidige oppnådde totale premieinntekter på 7575 millioner kroner. På den underliggende forsikringsvirksomheten tjente de 1025 millioner, og før skatt var resultatet 1506 millioner kroner. I første kvartal i fjor tjente Gjensidige 1597 millioner.

– Vi er veldig fornøyde med de solide resultatene vi fortsetter å levere. Vi har satt ambisiøse mål for de neste fire årene, og vi er trygge på at vi skal levere på dem. Vi vil fortsette å fokusere på lønnsom vekst.

– Dette bør, sammen med en sterk og effektiv drift, vårt sterke produkttilbud og gode utsikter for skadeforsikringsdrift i våre markeder, love godt for fortsatt gode resultater og attraktiv avkastning, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. , sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en børsmelding onsdag morgen.

Analytikerne forventet i gjennomsnitt 1113 millioner kroner i resultat fra forsikringsdelen og et resultat før skatt på 1681 millioner. De totale premieinntektene i kvartalet var ventet å utgjøre 7469 millioner kroner. Gjensidige leverte et rekordresultat for 2021.

Les også: Forsikringsfellene du må unngå når du skal reise: – Kan være underforsikret

Solid drift

Gjensidige skriver i børsmeldingen at en solid drift, effektive pristiltak, god vurdering av risiko og streng kostnadskontroll resulterte i et godt forsikringsresultat. Dette resultatet viser hvor mye selskapet tjente på premieinnbetalinger fratrukket skadeutbetalinger og kostnader.

I lokal valuta økte premiene i første kvartal med 9,9 prosent. Det skyldes både økte fornyelser, det Gjensidige omtaler som effektive differensierte pristiltak og volumvekst,

Men investeringsporteføljen ble rammet av uroen i finansmarkedene. Finansresultatet for kvartalet endte på minus 285,1 millioner kroner, mot en positiv avkastning på 556 millioner kroner i første kvartal 2021.

Avkastningen i årets tre første måned var på minus 0,5 prosent. Kvartalsresultatet ble ifølge Gjensidige negativt påvirket av økte renter, fall i aksjemarkedene og økte marginer i rentemarkedet.

Les også: Mener forsikringskunder er frarøvet milliarder under pandemien

Ned 10 prosent

Gjensidige-aksjen har fått en smell de seneste ukene etter ny toppnotering i slutten av mars. Siden den gangen har aksjekursen falt 10 prosent (se grafen under). Markedsverdien av selskapet tirsdag ettermiddag var 103,7 milliarder kroner.

Gjensidigestiftelsen eier drøyt 62 prosent av aksjene i Gjensidige og har dermed full kontroll over forsikringsgiganten. Selskapet er ikke til salgs.

Formålet til stiftelsen er å forvalte det langsiktige eierskapet i Gjensidige og sørge for at forsikringskundene får sin del av aksjeutbyttet. I 2021 fikk kundene utbetalt 13 prosent av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2020.

Hvis det blir utbetalt kundeutbytte i 2022 også, får kundene beskjed om dette mot slutten av mai. Da starter også utbetalingen.