Gjensidige Forsikring la torsdag frem et kanonresultat for første kvartal, mye takket være gevinst fra salget av Gjensidige Bank. Men markedslederen poengterte også at lønnsomheten for motorvognforsikringer i Norge nådde et vendepunkt i kvartalet, med tanke på premienivå og skadefrekvens.

Konsernet har gjennomført «betydelige prisøkninger i alle segmenter», noe blant annet Tesla-eiere vil få merke fremover. Her har premienivået ligget for lavt.

- Hovedproblemet er at en Tesla er fryktelig dyr å reparere, og det er lange reparasjonstider. Historisk er Tesla feil priset i markedet, markedsprisingen har vært for lav, men dette er gradvis justert, sa konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige på en pressebrief torsdag. Overfor Nettavisen Økonomi utdyper Gjensidige-sjefen:

Noe nytt

- Fra starten av, da Tesla ble lansert i Norge, var dette noe nytt. Det var masse hestekrefter, og det var noe nytt for forsikringsbransjen og for kundene. Prisen for å forsikre en Tesla i markedet har vært for lav. Det er ikke fordi de kræsjer oftere, men fordi de er dyrere å reparere, og det er lengre reparasjonstider.


- Tror du Tesla-eiere vil oppleve høyere forsikringspremier fremover?

- Jeg tror i hvert fall at de som forsikrer en Tesla i dag, får en riktigere pris enn for ett og to år siden.

- Hva med de små elektriske bilene, som en Nissan Leaf?
- Det er jo helt ordinære biler, men det som er viktig når man driver med forsikring, er at hver enkelt bil har sine reparasjonsmetoder. Det er kostnadene for å reparere hver enkelt bil som er viktig, og at det er reflektert i prisen på forsikringen.

Konsentrasjon

- Har Teslaer en annen underliggende skadefrekvens enn andre biler?
- Vi ser ikke at de elektriske bilene har noen høyere skadefrekvens enn ordinære biler. Men det er en konsentrasjon av elektriske biler i de store byene, og mange av dem brukes hovedsakelig om morgenen og ettermiddagen i forbindelse med arbeidet.

- Da er det mer trafikktetthet, så det er flere skader generelt. Men justerer du for det og plasserer en Tesla eller Nissan Leaf på landsbygda, mener vi at det ikke er noen større skadefrekvens knyttet til elektriske biler enn ordinære biler, svarer Leiro Baastad.


Konsernsjefen sier de har hatt en periode bak seg med underliggende svake resultater på bilforsikring. Dette gjelder selv om man justerer for været.

Endret bonussystem

- Den underliggende problemstillingen med bilforsikring i Norge, har delvis vært relatert til flere kollisjoner. Det har også vært knyttet til et endret bonussystem i markedet, som er blitt endret hos konkurrentene, sier Leiro Baastad.

- Det har ført til noen flere meldte skader. Videre har vi sett en del produktvridninger fra mer tradisjonelle biler til en del elektriske biler og mer avanserte biler. Dette er biler som er dyrere å reparere. Vi har, like for like, sett at gjennomsnittsskaden har økt med ca. 3 prosent, fortsetter han.

Summen av dette er at risikopremien på bilforsikring har vært høyere enn det Gjensidige og en del av konkurrentene har evnet å ta ut i løpende prisøkninger.

Produktvridning

- Men er det slik at når Gjensidige som markedsleder gjør noe, følger de andre etter?
- Vi tenker bare på oss selv. Hva de andre gjør, må de ta ansvar for. Men det har vært produktvridninger mot dyrere biler å reparere og et bonussystem som for bransjen endres. Alt det er noe som hele markedet opplever. Jeg går ut fra at det vi ser, ser også en del av konkurrentene.

-Har dere økt prisene på den jevne personbilforsikringen?
- Ja, vi har økt prisene på bilforsikring over en periode. Dette gjør vi veldig selektivt og differensiert, men vi snakker om prisøkninger i området 7-10 prosent.


- Er det noen spesielle merker og modeller du vil trekke frem?

- Det varierer veldig. Når du driver med bilforsikring, er det viktig at hver enkelt kunde med sin bil får en riktig risikopris. En del nye, moderne biler er dyrere å reparere, og det må vi ta igjen på prisene.

- Er premienivået generelt nå på der det bør ligge?
- Vi må hele tiden passe på fremover at vi har riktige priser, og vi tror at reparasjonskostnadene i gjennomsnitt vil øke med ca. 3 prosent. Så kommer noe i tillegg på grunn av et endret bonussystem. Det må vi løpende ta hensyn til når vi priser produktene våre, men da snakker jeg fremover, svarer Leiro Baastad.