Det børsnoterte forsikringsselskapet kom onsdag morgen med regnskapstallene for fjerde kvartal og dermed for hele 2019.

Og tallene viser at Gjensidige i fjorårets siste kvartal hadde et såkalt forsikringsteknisk resultat på 919,6 millioner kroner. Dette resultatet tar ikke hensyn til avkastningen Gjensidige får fra sine investeringer, kun premieinntekter, utbetalinger og kostnader.

Før skatt satt Gjensidige igjen med 1728,6 millioner i fjerde kvartal i fjor, en oppgang fra 1661 millioner i tilsvarende kvartal i 2018.

- Vi er svært fornøyd med å levere et sterkt resultat for fjerde kvartal og rekordhøyt resultat for året sett under ett. Vi er glad for at vi opprettholder vår ledende posisjon i Norge, og styrker virksomheten utenfor Norge, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i en børsmelding

Nesten dobling

For hele 2019 oppnådde Gjensidige et forsikringsteknisk resultat på 4036 millioner kroner og et resultat før skatt på 7754 millioner. Sistnevnte er en oppgang fra 4265 millioner i 2018.

Gjensidige opplyser at de har 3,8 prosent vekst i premieinntekter. Det er en forbedret underliggende skadeprosent, som skyldes effektiv prisjustering og revurdering av risiko i alle segmenter. Med andre ord har Gjensidige nå tatt seg bedre betalt av kundene ut fra den risikoen de representerer.

Pensjonsvirksomheten til Gjensidige oppnådde økt lønnsomhet takket være høyere netto driftsinntekter. Fjerde kvartal 2018 var preget av børsfall som ga en smell på finansinntektene. Finansresultat i fjerde kvartal i fjor var derimot på 832,5 millioner kroner, mot -231 millioner i tilsvarende kvartal i 2018.

Les også: Gjensidige - Tesla-eierne har betalt for lav premie

Klart bedre

Hvis vi ser på forventningene fra analytikerne, spådde de i gjennomsnitt at Gjensidige ville ha et forsikringsteknisk resultat på 897 millioner kroner i fjerde kvartal. Resultatet før skatt var ventet å bli 1376 millioner kroner. Resultatet ble rundt 350 millioner bedre enn dette.

For hele 2019 var estimatene henholdsvis 4013 millioner kroner og 7401 millioner. Gjensidige solgte i fjor Gjensidige Bank til Nordea, salget ble fullført 1. mars. Det påvirker fjorårstallene.

Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars i fjor og inntektsført med ca. 5,6 milliarder kroner. Salget ga en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal. Justert for denne gevinsten ble resultatet før skatt på rekordhøye 6173,5 millioner kroner.

Kjempeutbytte

Styret i Gjensidige foreslår et utbytte basert på resultatet for 2019 på hele 6125 millioner kroner, ca. 2,5 milliarder mer enn for 2018. Aksjemarkedet sender Gjensidige-aksjen til nye høyder og verdsetter forsikringsselskapet til over 100 milliarder kroner.

- Gjensidige har som mål å dele ut et høyt og stabilt nominelt utbytte. I tillegg vil vi over tid dele ut overskuddskapital. Vi er svært opptatt av å opprettholde en sterk kapitaldisiplin, og etterstreber å levere attraktiv avkastning til våre aksjonærer, kommenterer Baastad i børsmeldingen.

Gjensidige markedsfører seg på hjemmesidene som det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler av overskuddet med kundene. Sparebanken Vest har Gjensidige som forbilde da banken i fjor bestemte seg for å gjøre det samme.

Kundeutbyttet formidles gjennom den største eieren, Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen eier hele 62,2 prosent av det børsnoterte forsikringsselskapet.

Gjensidige-aksjen er det seneste året opp hele 45,2 prosent (se grafen under). Markedsverdien av selskapet ved tirsdagens børsslutt var 95,4 milliarder kroner. Det er eksempelvis 60 milliarder mer enn Storebrand.

Saken oppdateres.