Kraftige rentekutt fra Norges Bank og en stadig lavere pengemarkedsrente førte til et renteras på boliglån i tiden før jul.

Men folk med forbrukslån fikk ingen førjulsgave. Tvert imot økte renta på forbrukslån hos alle de store tilbyderne . Men nå kan det endelig se ut til at rådyre lån blir litt mindre rådyre.

- Det stemmer at vi økte renta på forbrukslån før jul, men nå senker vi renta med ett prosentpoeng for alle våre kunder med virkning fra mandag 2. februar, opplyser kommunikasjonsdirektør i GE Money Bank Andreas Wulff til Nettavisen.

Gjennomsnittlig effektiv lånerente på forbrukslån i GE MoneyBank var før jul på 14,18 prosent.

Dyrt lån? Spar minst 5000 kroner med Nettavisens bankbytte-tjeneste

Finanskrisen har skylden
- Uten at jeg har tallet tilgjengelig akkurat nå vil jeg tro vår snittrente dermed beveger seg ned til omkring 13,18 prosent, sier han.

- Dere økte renta med to prosentpoeng i tiden før jul. Dyre lån koster altså allikevel mer... ?

- Ja, forbrukslån er litt dyrere enn det de var. Det henger sammen med konsekvensene av finanskrisen. Dette er noe alle har måttet ta inn over seg, sier Wolff. Han peker på en tøffere fundingsituasjon og ikke minst på et endret risikobilde.

- For eksempel har risikoen for å bli arbeidsledig i mange yrker økt kraftig. Det er ett av mange hensyn vi må ta i vurderingen av lånekunder, påpeker han.

Tror på flere kutt
Slik rentebildet ser ut nå er han likevel optimist.

- Tradisjonelt går det lang tid mellom hver gang vi endrer renta på forbrukslån. Fra oktober 2004 til oktober 2008 endret vi renta bare to ganger. Nå har vi endret to ganger på to måneder og jeg utelukker ikke ytterligere en justering i løpet av året.

- Opp eller ned?

- Jeg utelukker ikke at det kan bli ytterligere kutt, sier Wolff.

Bank Norwegian kutter
Også Bank Norwegian har nylig kuttet renta på dyre forbrukslån.

- Vi har i de to siste rundene kuttet renta med til sammen cirka ett prosentpoeng, sier administrerende direktør i Bank Norwegian Erik Jensen.

Han innrømmer likevel at forbrukslån er dyrere nå enn for seks måneder siden.

- I løpet av høsten økte vi renta på forbrukslån med i overkant av 1,5 prosentpoeng.

I likhet med Wolff peker Jensen på at risikobildet er forverret.

- Alle kunder vurderes individuelt og den siste tids finansuro har brakt med seg større usikkerhet - også i forhold til folks privatøkonomi. Dette har medført at vi nå skiller mer mellom kunder som vurderes som sikre betalere og dem som beveger seg i grenseland, sier Jensen.

Ifølge banksjefen er gjennomsnittlig nominelle rente på forbrukslån i Bank Norwegian nå et sted mellom 12 og 13 prosent.

Vurderer fortløpende
DNB NOR har ikke senket renten på forbrukslån.

- Det går relativt lenge mellom hver gang vi endrer prisen på usikrede lån, sier Aud Helen Rasmussen til Nettavisen, og opplyser at siden sommeren 2007 er renten endret kun to ganger.

- I juli 2007 økte vi renten med 0,6 prosentpoeng og i oktober 2008 med 1,2 prosentpoeng.

- Vurderer dere kutt i lys av den siste tids utvikling?

- Jeg kan ikke love noe kutt, men renten vurderes fortløpende også på denne type lån.

DNB NOR tilbyr for tiden en nominell rente på 1,35 prosent per måned for alle forbrukslån. For et lån på 70.000 kroner over ett år betyr det en effektiv rente på 19,76 prosent.

I motsetning til GE Moneybank og Bank Norwegian opererer DNB NOR med en fast prisliste for alle forbrukslånskunder.

Har økt renta med 1,95 prosent
Har du forbrukslån hos Santander Consumer Bank har det siste året vært alt annet enn lystelig.

Banken har økt renta hele fem ganger. Et forbrukslån tatt opp i januar 2008 er nå 1.95 prosent dyrere.

- Vår vanligste rente er nå på 15,5 prosent nominelt og 17.5 prosent effektivt, opplyser markedsansvarlig Per Valla overfort Nettavisen. Han forklarer at bankens innlånskostnad, lånenes sikkerhet og den generelle risikoen i utlånsporteføljen er faktorene som styrer renteutviklingen.

- Bank Norwegian og GE Monebank har nylig kuttet renta, vurderer dere det samme?

- Renta vurderes fortløpende. Renteendringer som ikke er besluttet kommenterer vi ikke, sier Valla.