- Dagens klart viktigste begivenhet er rentemøtet i Norges Bank. Vi venter at styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent. Med lav inflasjon, sterk krone og moderat vekst er det ikke grunnlag for å sette renten opp nå. Det interessante blir rentebanen og hvor mye den blir justert i forhold til junibanen, skriver DNB Markets i sin morgenrapport onsdag.

DNBs beregninger viser at banen vil indikere en senere renteoppgang nå enn i juni.

- Lavere pengemarkedsrenter trekker isolert sett i retning av en høyere rentebane, selv om bankene foreløpig nøler med å sette sine utlånsrenter ned. På den annen side er det flere forhold som trekker i retning av lavere bane. Kronen har styrket seg mer enn det Norges Bank anslo i juni, rentene er lavere i utlandet, veksten internasjonalt er også svakere og inflasjonen her hjemme har vært lavere enn det sentralbanken la til grunn i juni. Vi tror derfor den nye rentebanen vil vise at rentene ikke vil bli satt opp før andre halvår 2013. Om dette blir utfallet, vil det neppe føre til særlig bevegelser i markedet, skriver DNB Markets.

Før rentemøtet slippes det et knippe norske nøkkeltall. Hovedstyret vil imidlertid neppe bli særlig påvirket av tallene. Kredittveksten (K2) for september ventes å øke med 6,7 prosent, mens detaljomsetningen utenom bensinstasjoner anslås opp 0,5 prosent samme måned.

- Våre estimater ligger noe lavere enn konsensus for begge. AKU-ledigheten ventes uendret på 3,0 prosent i august. I tillegg annonseres valutakjøpene for november. Her anslår vi 500 mill. per dag, det samme som i oktober, skriver DNB Markets.