De seneste tallene fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at antall nye søknader om dagpenger i forrige uke - jobless claims - utgjorde 963.0000.

Vi må tilbake til 14. mars i år for å finne et lavere tall, før nedstengingen startet for alvor. da var vi til gjengjeld helt nede på 282.000, som viser de ekstreme utslagene av koronapandemien på økonomien og arbeidsledigheten (se grafen under).

Les også: Slik vinner Donald Trump valget i 2020

Analytikerne hadde i gjennomsnitt spådd at 1.120.000 ville be om dagpenger for første gang, ned fra forrige ukes reviderte tall på 1.192.000.

Det løpende gjennomsnittet de fire seneste ukene er på vel 1,25 millioner, som er en nedgang på 86.000 fra den foregående fireukersperioden.

Milepæl

Med antall førstegangssøkende til ledighetstrygd på under 1 million er altså en milepæl brutt. Men det er fortsatt en lang vei igjen å gå før det er normale tilstander i det amerikanske arbeidsmarkedet.

Nesten 15,5 millioner amerikanere mottar for tiden trygd i minimum to uker, såkalt continuing claims. Det er riktig nok en nedgang på 604.000 fra forrige uke, men likevel langt over nivåene før pandemien satte inn.

Siden uken som endte 20. mars i år har mer enn 55 millioner amerikanere fylt ut søknadsskjemaet om å få dagpenger.

Les også: - Trumps folk frykter Harris vil tygge opp Pence og spytte ham ut

Trendbrudd

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport at siden toppen i slutten av mars, har antallet nye dagpengesøkere falt sammenhengende i over tre måneder.

Trenden ble imidlertid brutt i juli, da antallet økte litt i noen uker. Forrige ukes tall viste igjen en liten nedgang, men Handelsbankens eksperter mener nivået fortsatt veldig høyt i en historisk sammenheng.

At trenden ikke lenger er klart fallende, kan ses i sammenheng med at koronapandemien igjen har blusset opp i en del delstater. Gjenåpningene har stoppet opp, eller blitt satt i revers.

Saken oppdateres.