Gå til sidens hovedinnhold

Gladnyhet fra sjeføkonom - ingen renteøkninger i sikte

Det sterke boligmarkedet kan sette fart på renteøkningene, men DNB Markets beroliger nervøse låntakere.

Norges Bank var i mai bekymret for en for lav aktivitet i boligmarkedet, det er det ingen grunn til nå. Det norske boligmarkedet har utviklet seg mye bedre enn det ekspertene så for seg da koronapessimismen herjet som verst for drøye tre måneder siden.

Maitallene tok ekspertene fullstendig på senga. Prisutviklingen i juni var en god del sterkere enn normalt for måneden, men mer i tråd med forventningene.

Norges Bank har signalisert uendret rente til i hvert fall slutten av 2022. Spørsmålet er om den sterke boligprisutviklingen kan sette fart på en renteoppgang.

Sabelrasling

I en morgenrapport mandag skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets at dersom boligprisveksten fortsetter i samme tempo fremover, kan Norges Bank rasle med sablene og varsle tidligere renteoppgang.

Norges Bank har i løpet av kort tid kuttet styringsrenten med 1,50 prosentpoeng til historisk lave 0 prosent. Rentenedgangen, lempinger i boliglånsforskriften (se nedenfor) og gjenåpning av samfunnet kan forklare rekylen vi nå ser i boligmarkedet. Men:

- Vi tror ikke boligprisene fortsetter i samme tempoet, sier Haugland til Nettavisen Økonomi.

Sjeføkonomen understreker at prognosene er usikre. Får vi mot formodning en månedlig sesongjustert oppgang i boligprisene på 1 prosent, kan det bli en raskere renteøkning.

Annen type

- Det er en annen type forløp enn det vi har sett for oss, og da vil Norges Bank signalisere renteoppgang. Vi mener imidlertid at det er overveiende sannsynlig med uendrede renter ut neste år. Norges Bank handler ikke overilt og setter ikke renten straks opp, sier sjeføkonomen.

Haugland mener det ennå er for tidlig å rope et varsko om at tempoet i boligprisene er altfor høyt.

- Boligmarkedet var ett av flere usikkerhetsmomenter som følge av koronakrisen, folk ble veldig pessimistiske. Med oppgangen de to seneste månedene har vi mer enn passert nivået i februar.

- Vi har lagt bak oss to veldig gode måneder i boligmarkedet, men de sterke tallene i mai og juni må sees i lys av to dårlige måneder i mars og april, sier Haugland.

DNB endret sin boligprognose kraftig etter de overraskende sterke maitallene, men meglerhuset venter fortsatt en prisvekst i år på ca. 3 prosent. For de to kommende månedene spår DNB en sesongjustert vekst på henholdsvis 0,4 prosent og 0,2 prosent, altså en prisutvikling som er litt sterkere enn normalt for juli og august.

Les også: Rekordhøye leiepriser i Oslo

Ingen nye kutt

Haugland tror boligprisveksten avtar i andre halvår. Det kommer neppe nye rentekutt fra sentralbanken. Og selv om det økonomiske oppsvinget vil fortsette, vil det ganske sikkert ikke bli like kraftig som i de siste månedene.

- Hvor viktig er boligtallene isolert sett for rentesettingen?
- Jeg kan ikke gi en prosentvis andel. Dette er en krevende avveining, av og til veier boligmarkedet tung, av og til har det ingen betydning i det hele tatt.

- Norges Bank er veldig opptatt av arbeidsledighet, og det er krevende å sette opp renten når ledigheten er høy, svarer Haugland.

Joker

En joker i boligmarkedet er boliglånsforskriften. Finansdepartementet har lempet på forskriften for å holde boligmarkedet i gang. Bankene kan nå midlertidig avvike fra kravene i forskriften i opptil 20 prosent av lånesøknadene, mot 10 prosent etter den ordinære forskriften.

At bankene kan slippe opp litt mer, har bidratt til de sterke boligtallene, men den økte friheten kan bli reversert i løpet av dette kvartalet.

- Det er ikke usannsynlig at kvoten tilbake til normalen eller en mellomting, og da vil Norges Bank kunne se an effektene av det.

Men mange er i vanskelig situasjon, de er permitterte eller søker ny jobb. Det er usikkerhet om fremtiden, og da trenger de en lav rente. Hvis renten nå skal stige i en vanskelig situasjon, må boligprisene stige veldig sterkt, sier Haugland.

Les også: Dette aksjefondet slår knockout på markedet - har gitt 17 prosent avkastning i 25 år (+)

Lav lønnsvekst

De norske boligprisene var i juni 3,4 prosent høyere enn de var for ett år siden. Det er en nokså normal årsvekst, gitt at prisveksten over lang tid bør være i nærheten av inntektsveksten til husholdningene.

Men i år ligger det an til en dårlig lønnsvekst som følge av koronakrisen, DNB tror på lave 1,8 prosent. Et magert lønnsoppgjør vil ikke bidra til noe «ekstra piff i boligmarkedet».

Hvordan har så markedsrentene reagert på de stadig mer oppløftende tallene om norsk økonomi? Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (NIBOR) er en viktig referanserente for boliglån med flytende rente. Denne renten er litt opp fra bunnen i mai, men fremdeles bare rett over 0,3 prosent (se grafen under).

Bunnen nådd?

Det kortsiktige rentemarkedet har ikke reagert nevneverdig på de mer oppløftende tallene for norsk økonomi. Derimot har det vært en viss renteoppgang for lån med lang løpetid, som statsobligasjonsrentene og swaprentene – byttelånsrentene:

De sistnevnte rentene er styrende for låntakere som binder boliglånsrenten i enten 3, 5 eller 10 år fremover. Her kan det se ut som rentebunnen er nådd, i hvert fall for denne gang.

Men ifølge Finansportalen.no kan du fremdeles binde renten for 3 år fremover til ned mot 1,6 prosent i effektiv rente, 1,8 prosent i effektiv rente hvis du binder renten for 5 år.

Kommentarer til denne saken